Soru 1

Milletlerarası Anlaşmalar ne zaman bağlayıcılık kazanır?

Soru 2

Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç yıl sonra yenileme eğitimi almak zorundadır?

Soru 3

Özel güvenliğin amacı, kamu güvenliğini …………..mahiyettedir. Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4

Aşağıdaki konulardan hangisi özel güvenliğin görev alanına girmez ?

Soru 5

Özel Güvenlik Komisyonunun başkanı kimdir?

Soru 6

Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?

Soru 7

Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?

Soru 8

Özel Güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile ilgili olarak aşağıdaki maddelerde yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Soru 9

5188 sayılı kanun kapsamında görevli özel güvenlik personeli yetkilerini ne zaman ve nerede kullanabilir?

Soru 10

Özel güvenlik görevlisi, tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde, görev alanındaki işyeri veya konutlara nasıl girebilir?

Soru 11

Aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı işyerlerinde, kesintisiz 12 ay pirimi ödenen özel güvenlik görevlisinin hangi hakkı ortaya çıkar?

Soru 12

Aşağıdaki olaylardan hangisini polise bildirmek gerekmez?

Soru 13

Geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni kim tarafından verilir?

Soru 14

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; özel güvenlik görevlilerinin, görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilecekleri güvenlik önlem ve tedbirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 15

Yabancıların özel güvenlik alanında Türkiye’de faaliyet gösterebilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisinde mutlaka özel güvenlik komisyonu kararı gerekir?

Soru 17

Normlar hiyerarşisi hukukun yazılı kaynakları arasında bulunan astlık üstlük ilişkileridir. Normlar hiyerarşisi hukukun asıl kaynakları içinde yer alan yazılı kaynakların hiyerarşi sırasını belirterek hangi yazılı kaynakların öncelikli olduğunu göstermektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu hiyerarşiye uygun verilmiştir?

Soru 18

Tutanağın, hazırlık soruşturması açısından anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafından imzalanması gerekir?

Soru 19

Özel güvenlik görevlisi görev yaptığı alan içerisinde şüpheli bir paket ya da çanta gördüğünde hareket tarzı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 20

Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya ne denir?

Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer almaz?

Soru 22

Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden biri değildir?

Soru 24

Yaya devriyenin avantajları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Soru 25

Her insanın kendine mahsus olan, biri diğerine benzemeyen; parmak izi ve göz retinası kullanılarak şifre kullanmaksızın kimlik doğrulamasını yapan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 26

Zor kullanmanın meşru müdafaa hakkı olarak kabul edilebilmesi için aşağıda numaralandırılmış şartlardan hangilerinin yerine gelmesi gerekir? I. Haksız bir saldırının olması II. Saldırının devam ediyor olması veya tekrarının muhakkak olması III.Başka bir şekilde de bertaraf edilebilir olması IV. Orantılı karşılık verilmesi

Soru 27

Beş duyu organımızla alınan bilgilerin, yazılı olarak kâğıtlara geçirilmesine ne ad verilir?

Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi açısından “yetki” kavramının özelliklerinden değildir?

Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?

Soru 30

Hava Limanları dış hatlar kontrol ve arama noktasında görevli özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları kontrol sırasında, bir yolcunun şüpheli tavırları dikkat çeker. X-RAY cihazından geçirilen valizin içinde poşetlenmiş bir madde tespit edilir. Yolcunun beyanı farklı olsa da; görevliler bağımlılık yapan madde olabileceğinden şüphelenirler. Bunun üzerine yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 31

Görevi sırasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?

Soru 32

X-ray cihazlarında konveyöre bırakılan bagajların mesafe aralığı en az kaç cm olmalıdır?

Soru 33

Toplumda kargaşa çıkarmak ve devletin yabancı devletler karşısında güvenliğini tehlikeye düşürmek amacıyla devlet büyüklerine, siyasi ve askeri liderlere veya toplumca sevilen kişilere yöneltilen saldırılara …………………..denir. Yukarıdaki noktalı bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 34

Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?

Soru 35

Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında gerçekleşmiş olan olaylarda, genel kolluğun hangi yetkisini kullanırlar?

Soru 36

Özel güvenlik hizmeti gören personeli ve özel güvenlik eğitimi veren kuruluşların denetlemesi kim tarafından yapılmaktadır?

Soru 37

Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir?

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisinin yakalama tutanağında olmasına gerek yoktur?

Soru 39

.Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin belirli bir zamanda ve mekânda gerçekleşmesi kavramı aşağıdaki tanımlardan hangisine uygundur?

Soru 40

Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.” Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?

Soru 41

Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?

Soru 42

Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

Soru 43

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kontrol noktasında yapılan kontrol bakımından yanlıştır?

Soru 44

CCTV´nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 45

Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşkeye tehlikeli veya yasak maddelerin sokulmasını engellemeye yönelik kullanılır? I-Metal dedektörü II-Kartlı geçiş sistemi III-X-ray cihazı

Soru 46

Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?

Soru 47

Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?

Soru 48

Suni solunumla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 49

Solunumun olup olmadığı nasıl değerlendirilir?

Soru 50

İlkyardımın ABC’si şeklinde isimlendirilen işlemlerden C’nin tanımı nedir?

Soru 51

Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde kontrol edilmesi gerekir?

Soru 52

İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?

Soru 53

Yaralıların aciliyetlerinin değerlendirilerek seçme/ayırma yapılması ve öncelikli kazazedenin belirlenmesi işlemine ne denir?

Soru 54

´´.............´´, kemik dokusunun bütünlüğünün bozulmasıdır.Eklemin normal hareket sınırının ötesine bükülmesi ve gerilmesi sonucu, kapsül ve ligamentlerin zedelenmesi veya yırtılmasına ´´................´´ denir. ´´...............´´ ise, eklemi oluşturan kemiklerden birinin yerinden ayrılmasıdır. Yukarıdaki noktalı bölümlere yazılması gereken kelimeler sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 55

Hayat kurtarmak amacıyla hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve/veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahaleye ne denir?

Soru 56

Aşağıda verilen yangın çeşitlerinden hangisinde yangın söndürme maddesi olarak köpük ve su kullanılmaz?

Soru 57

Aşağıdaki tedbirlerden hangisi doğal bir afetle doğrudan ilişkilidir?

Soru 58

Yangın çıkmış çok katlı bir binada yapılması gerekenlerden bazıları aşağıda verilmiştir. I. Yangın merdiveni vasıtası ile binadan uzaklaşmak. II. Kapalı alandan açık alana çıkma imkânı yok ise duman girişini engelleyici tedbirler almak. III. Yangın çıkışlarını takip ederek binayı terk etmek. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur?

Soru 59

Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 60

Aşağıdakilerden hangisi orman yangını ihbar hattının numarasıdır?

Soru 61

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri olan sel sırasında yapılmaması gereken bir davranıştır?

Soru 62

Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılacaklardan değildir?

Soru 63

Genel olarak insan için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen olaylara ne denir?

Soru 64

Aşağıdakilerden hangisi “kenevir” bitkisinden elde edilir?

Soru 65

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Uyuşturucu Madde” tanımı arasında sayılmaz?

Soru 66

"Bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

Soru 67

Danışma noktasında görevli personelin vatandaşı karşılamasıyla alakalı olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 68

Yüz, beden, bedensel temas, mekân kullanımı gibi çeşitli araçlar kullanılarak gerçekleştirilen iletişime ne ad verilir?

Soru 69

Sözlü iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar arasında hangisi yer almaz?

Soru 70

İletişimin … bilmek başarılı iletişimin …..şartlarından biridir” Yukarıdaki cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri getirilmelidir?

Soru 71

İletişim sürecinde kaynaktan gelen iletileri belli biyolojik ve psikososyal süreçlerden alıp yorumlayan ve bunlara sözlü, sözsüz tepkide bulunan kişi ya da gruplara ne ad verilir?

Soru 72

Savunucu iletişim aşağıdaki iletişim biçimlerinden hangisinin başlamasına yol açar?

Soru 73

Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden biridir?

Soru 74

Toplumun psikolojik özelliklerinden olan ve toplumun iradesinin, bireyin iradesine egemen olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 75

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 76

Etkili iletişim becerisi ile aşağıdaki alanlardan hangisi doğrudan ilgili değildir?

Soru 77

Bir mesajın özel güvenlik personeli tarafından tam olarak anlaşıldığının kontrolü durumuna aşağıdaki kavramlardan hangisine uygundur?

Soru 78

Aşağıdakilerden hangisi kalabalık çeşitlerinden birisi değildir?

Soru 79

Aşağıdakilerden hangisi “yasadışı olaylarda güvenlik güçlerine karşı uygulanan eylem taktikleri arasında” yer almaz?

Soru 80

Psikolojik açıdan, ‘Bir biri ile uyuşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda bireyi etkilediği duruma” ne denir?

Soru 81

Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu, düşünce, inanç normları gibi özelliklerini kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık haline gelmesine de denir?

Soru 82

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda, güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma ve etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden biridir?

Soru 83

Yasa dışı hale dönüşmüş toplumsal olaylara müdahale edilmesi mülki amirin emri ile olur. Ancak müdahalenin şeklinin nasıl olacağını olay yerinde bulunan kuvvetin başındaki amir belirler. Buna göre yapılan müdahalenin asıl amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

Soru 84

Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir?

Soru 85

Bir topluluğa girerek grubu suça teşvik eden onları tahrik eden kimselere ne ad verilir?

Soru 86

Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik etkilerine göre zehirleyici kimyasal maddelerden değildir?

Soru 87

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda gösteriye katılan gruplardaki psikolojik özelliklerden birisidir?

Soru 88

Korunan kişi aracı ile program yerine geldiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 89

Aşağıdakilerden hangisi korumanın en temel amacıdır?

Soru 90

Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?

Soru 91

Aşağıdakilerden hangisi özel koruma hizmetleri olarak adlandırılan hizmetlerden değildir?

Soru 92

Tehlike anında korumada aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

Soru 93

Aşağıdakilerden hangisi korunan kişiye asansörde uygulanacak tedbirlerden bir değildir?

Soru 94

Önemli kişinin; 24 saat esasına göre ikametinde, ofisinde, yaya ve araçlı organizasyonlarda fiziksel ve itibar düşürücü saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ne ad verilir?

Soru 95

Aşağıdakilerden hangisi koruma görevinin dört aşamasından biri değildir?

Soru 96

…… düzeni önemli kişi araçtan inmekte olduğu anda başlar, araca bindikten sonra ………………… dönüşür. Yukarıdaki noktalı bölümlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 97

Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içerisinde genel güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu ………………. genel kolluğa bildirir. Cümlede boş bırakılan yer aşağıdaki hangi ifade ile tamamlanmalıdır?

Soru 98

Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun ortak yetkilerinden birisidir?

Soru 99

Polis; kendisine veya polis merkezine molotof ve benzeri silahlarla saldıranlara karşı hangi yetkisini kullanır?

Soru 100

Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez?

Soru 101

Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan parçalar arasında yer almaz?

Soru 102

Etkili mesafe nedir?

Soru 103

Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?

Soru 104

Taşıma ruhsatı, silahlar için kaç yıl geçerlidir?

Soru 105

Mermi ve saçma adı verilen özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen silahın parçasına verilen isim hangisidir?

Soru 106

Fişek yatağına fişek sürülmüyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 107

Türk Ceza Kanununa göre “SİLAH” tanımına aşağıdakilerden hangisi girer?

Soru 108

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerindendir?

Soru 109

Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?

Soru 110

. Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan, aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?

Soru 111

Aşağıdakilerden hangisi silahların sınıflandırılmasında yer almaz?

Soru 112

Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 113

Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sistemlerini oluşturan parçalardan biri değildir?

Soru 114

Hatve nedir?

Soru 115

Aşağıdakilerin hangisi tetik hatalarındandır?

Soru 116

Aşağıdakilerden hangisi İlk hız’ın tanımıdır?

Soru 117

Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?

Soru 118

Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?

Soru 119

Aşağıdakilerden hangisi silah bakımı sırasında kullanılan malzemelerden birisidir?

Soru 120

Toplu tabancalarda tırnak nerededir?

Soru 121

Aşağıdakilerden hangisi Şarjör’ün parçaları arasında yer almaz?

Soru 122

6136 sayılı Kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır?

Soru 123

Silah taşıma ruhsatı bulunan kişi silahlı olarak aşağıdakilerden hangisine giremez?

Soru 124

Ateşli silahlarda iğne kırılırsa ne olur?

Soru 125

Poligonda Atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?

Soru sayısı 125 - Doğru Cevap: 0 - Yanlış cevap: 0