Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik görevlilerinde aranacak şartlardan değildir?

Soru 2

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine göre, kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetlerinin şirketlere gördürülmesi kimin iznine bağlıdır?

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilebilir?

Soru 4

Özel Güvenlik Komisyonunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Soru 5

İllerde Özel Güvenlik Komisyonu başkanı kimdir?

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi işveren açısından haklı fesih sebebidir?

Soru 7

1) Polis 2) Jandarma 3) Sahil Güvenlik 4) Orman Muhafaza Memuru 5) Özel Güvenlik Yukarıdakilerden hangisi genel kolluk teşkilatı arasında sayılamaz?

Soru 8

Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni kim tarafından verilir?

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenliğin yetkilerinden değildir?

Soru 10

Yakalama yetkisinin kaynağı hangi kanundur?

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Özel güvenliğin uygulama alanı değildir?

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ceza sorumluluğunu ortadan kaldırır?

Soru 13

İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemesi Kanununa göre kanunda yazılı görevleri yapmak polisin hangi görevini ifade eder?

Soru 14

Görevi esnasında bir suçla karşılaşan Özel Güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

Soru 15

Aşağıdaki suçlardan hangisi Özel güvenlik görevlisi olmaya engel değildir?

Soru 16

Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri …..gün içinde işveren tarafından valiliğe bildirilir. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 17

Özel Güvenlik görevlileriyle ilgili hangisi yanlıştır?

Soru 18

PVSK’ya göre aşağıdakilerden hangisinde önleme araması yapılamaz?

Soru 19

Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına kim tarafından izin verilir?

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bir devriye yöntemi değildir?

Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi meşru savunmanın şartları ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Soru 22

Suçüstü halinde yakalamayı aşağıdakilerden hangisi yapabilir?

Soru 23

Devriye görevlileri sorumluluk alanındaki iş yerlerinin zarar görmesini, herhangi bir eşyanın çalınmasını engellemek için tedbirler alıp, buraları denetliyor ise bu devriyenin hangi görevi içerisindedir?

Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi kişileri arama yöntemlerinden değildir?

Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi tutanaklarda olmazsa olmazlardandır?

Soru 26

Aşağıdaki hangi yerlerde nokta hizmet amacıyla nokta kurulmaz?

Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi yakalanan şahıslara uygulanacak tedbirlerden değildir?

Soru 28

Özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisinde yakalama tedbirine başvuramaz?

Soru 29

Aşağıdakilerden hangisinde önleme araması yapılamaz?

Soru 30

Aşağıdakilerden hangisi cop çeşitlerinden değildir?

Soru 31

Genellikle önleme amaçlı yapılan kontrol ve aramalarda elde edilen eşyaların daha sonra sahibine iade edilmek üzere belli bir süre ile alınma işlemine ………….denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 32

Aşağıdakilerden hangisi kolluğun zor kullanmaya başvurma hallerinden biri değildir?

Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın temel şartları arasında değildir?

Soru 34

Çocuklara kelepçe takılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 35

Olaya usulüne göre müdahale etmek, olay yerinde gerekli ilk önlemleri almak, olay yeri ve maddi suç delillerini korumak, kontrol altında tutmak ve daha sonra gelen ekiplere olay yeri hakkında bilgi vermek aşağıdakilerden hangisinin temel görevidir?

Soru 36

Olay yerindeki ilk ekip aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen delillerin faydalarından değildir?

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen delillerin özelliklerinden değildir?

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi bomba elamanlarından değildir?

Soru 40

Aşağıdakilerde hangisi bombayı harekete geçiren düzeneklerden değildir?

Soru 41

Metal detektörlerin ayarlanmasına ne ad verilir?

Soru 42

X-RAY cihazı başında çalışan ÖGG Ahmet için “Radyasyon Yönetmeliği” ‘ne göre maruz kalabileceği radyasyon yıllık doz sınırı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 43

Sprinkler Sistemi nedir?

Soru 44

Aşağıdakilerden hangisi biometrik sistemlerinden biri değildir?

Soru 45

Patlayıcı/uyuşturucu koklama detektörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 46

İlk yardım nedir?

Soru 47

Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının yaşam bulguları ile ilgili önemli göstergelerden değildir?

Soru 48

Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki durumlardan hangisine bağlı değildir?

Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?

Soru 50

Aşağıdakilerden hangisi sara nöbeti geçiren bir kişiye yapılması gereken işlemler arasında yer almaz?

Soru 51

Aşağıdakilerden hangisi havale geçiren bir çocuğa yapılacaklar arasında yer almaz?

Soru 52

Aşağıdakilerden hangisi donmalarda yapılacak ilkyardım işlemleri arasında yer almaz?

Soru 53

Aşağıda yazılı hangi durumda boğucu sargı (turnike) uygulaması uygun bir yöntem değildir?

Soru 54

“Reflekslerin ortadan kalkması ve kişilerin ağrılı uyaranlara cevap vermemesi durumuna ....................denir” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 55

“Eklemi oluşturan kemiklerden bir yada bir kaçının yerinden ayrılmasına ....................denir” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 56

Aşağıdakilerden hangisi yangın çeşitlerinden biri değildir?

Soru 57

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 58

Manevi kültür öğeleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

Soru 59

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin sonuçlarından biri değildir?

Soru 60

Demirin paslanması aşağıdakilerden hangisine tipik bir örnektir?

Soru 61

Gelişen teknolojiyle birlikte yangınlarla mücadelede etkin bir rol oynayan yangın algılama sistemleri aşağıdakilerden hangisine alarm üretmez?

Soru 62

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerde özel güvenlikçilerin yapması gereken davranışlardan biri değildir?

Soru 63

Aşağıdakilerden hangisi deprem sonrası alınacak tedbirlerden biri değildir?

Soru 64

Aşağıdakilerde hangisi merkezi sinir sistemini yavaşlatan uçucu maddelerden değildir?

Soru 65

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 66

İletişim sürecinde kaynağa geri gönderilen bilgi ya da iletiye ne ad verilir?

Soru 67

Vücudun işlevlerini olumsuz yönde etkileyen, zarar görüldüğü hâlde kullanımının bırakılamaması, ara verdiğinde yoksunluk belirtileri göstermesi ve zamanla kullanım sıklığının ve dozunun artırılması haline ………….denir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğa gelecek olan kavramdır?

Soru 68

İletişim ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Soru 69

“Bir insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmak” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

Soru 70

Aşağıdakilerden hangisi Maslov’un motivasyon kuramındaki ihtiyaçlar arasında yer alır?

Soru 71

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleme için düzeltmek zorunda olduğumuz alışkanlıklardan biri değildir?

Soru 72

’Duyu organlarımızdan beynimize ulaşan verilerin örgütlenmesi yorumlanması ve adlandırılması’ ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

Soru 73

Toplumsal taraflar arasında etkinlikler ilişkiler ve davranışlar bağlamında yaşanan uyumsuzlara ne ad verilir?

Soru 74

Dinleyicinin konuşana anlattığı ile ilgilendiği onun sorununu gerçekten hissettiği izlenimini veren dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 75

“Diğer kişinin bakış açısını fark etme” ifadesi aşağıdaki perspektiflerden hangisini açıklamaktadır?

Soru 76

Cop kullanmak gerektiğinde aşağıdakilerden hangisi en son vurulacak yer olabilir?

Soru 77

Mevlana’nın “kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirine zarar vermeden de birlikte yol almanın mümkün olduğunu” sözü, başarılı bir iletişim kurmak ve toplumsal uyumu sağlamak açısından aşağıdakilerden hangisinin önemli olduğunu vurgulamaktadır?

Soru 78

Özel Güvenlik Amiri Zeki, tesis koruma ve güvenliği ilgili bilgilendirici bir konuşma yapıyorsa bu konuşmada aşağıdakilerden hangisini bir ölçüt olarak görmemelidir?

Soru 79

Aşağıdaki kalabalık türlerinden hangisi diğerlerine göre farklılık gösterir?

Soru 80

Aşağıdakilerden hangisi topluluklara müdahale prensiplerinden birisi olamaz?

Soru 81

Gruplar, kuruluş biçimlerine göre “Doğal Gruplar” ve “Kurulmuş Gruplar” olarak tasnif edilebilir. Bu yönüyle aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre farklılık göstermektedir?

Soru 82

Yasadışı göstericilerin dağıtılması için yapılması gerekenlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 83

Grubun herhangi bir kısmında ortaya çıkan değişmelerin grup üyeleri üzerinde ve bu grubun yapısında meydana getirdiği etki ve tepkileri ifade eden terim/kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 84

Aşağıdakilerden hangisi gruba bağlılığı artıran nedenlerden birisi değildir?

Soru 85

Cop, kolluk birimleri ve özel güvenlik çalışanları tarafından aşağıda belirtilen hangi amaç için kullanılmaz?

Soru 86

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu olmadıkça copla vurulabilecek yerlerden biridir?

Soru 87

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlileri, zor kullanma yetkisini hangi kanundan almaktadır?

Soru 88

Nedenlerine göre değerlendirildiğinde, mevcut sistemi beğenmeyip, değiştirmek isteyen kişi veya grupların, ideolojilerini beğenmedikleri kişilere karşı gerçekleştirdikleri veya teşebbüs ettikleri suikast türüne ne ad verilir?

Soru 89

Aşağıdakilerden hangisi yakın korumanın amaçlarından biri değildir?

Soru 90

Hangisi yakın koruma görevindeki aşamalardan biri olarak değerlendirilemez?

Soru 91

Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden biri değildir?

Soru 92

Önemli kişinin can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı kullanılan daimi veya geçici olarak kullanılan maddi veya teknolojik tedbirlere ne ad verilir?

Soru 93

Korunan kişinin en yakınında, yakın koruma personeli tarafından oluşturulan, korunan kişinin izin verdiği yakınları ve güvenlik kontrolünden geçmiş kişiler girebildiği en güvenli ve en önemli halkaya ne ad verilir?

Soru 94

Ziyaret yapılacak yerlerde, korunan kişinin güvenliğini tehlikeye düşürme ihtimali olan mevcut ve muhtemel tehlikelerin tespit edilerek, etkisiz hale getirmek veya en aza indirmek amacıyla yapılan çalışmalara ne ad verilir?

Soru 95

Önemli kişinin can güvenliğine karşı merdivenlerde sağlanan korumada hangisi doğru değildir?

Soru 96

Önemli kişiye yapılan tehdit saat 9 istikametinden geliyorsa, korunan kişiyi hangi istikamete doğru kaçırılması gerekir?

Soru 97

Ülkenin genel emniyet ve asayişinden kim sorumludur?

Soru 98

Özel Güvenlik görevlileri Kanunda sayılmış olan yetkilerini nerede kullanabilirler?

Soru 99

Genel olarak adli arama kararı vermeye kim yetkilidir?

Soru 100

Adli kolluk görevlileri adli görevleriyle ilgili kimin emri altındadır?

Soru 101

Aşağıdakilerden hangisi silahın sürgü takımında bulunan parçalardan biri değildir?

Soru 102

Ateşli silahlarda tetiğin görevi, hem horozu kurmak hem de düşürmek ise bu silahlar nasıl silahlardır?

Soru 103

Yarı otomatik tabancalarda ‘fişek yatağı’ hangi parça ile bitişiktir?

Soru 104

Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?

Soru 105

Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı elemanlarındandır?

Soru 106

Delici, kesici ve ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?

Soru 107

Aşağıdakilerden hangisi seyyar gezin özelliklerinden değildir?

Soru 108

Aşağıdakilerden hangisi tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlayan parçadır?

Soru 109

Aşağıdakilerden hangisi MP5’in özelliklerinden değildir?

Soru 110

Çap nedir?

Soru 111

Çıkarıcı silahın hangi ana parçası üzerinde bulunur?

Soru 112

Aşağıdakilerden hangisi hafif ateşli silahın ana parçalarından değildir?

Soru 113

Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğine hız, dönüş, ve yön vererek hedefe göndermeye yarar?

Soru 114

Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan tertibata ne ad verilir?

Soru 115

Rayyür nedir?

Soru 116

Kurma kolu ve emniyeti hangi tip silahta vardır?

Soru 117

Mermi çekirdeğinin hedefe gitmesini silahın hangi parçası sağlar?

Soru 118

Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlar üzerinde bulunan emniyet sistemlerinden biri değildir?

Soru 119

Barut gazının mekanizma başı üzerine gelmesini sağlayan mekanizmanın adı nedir?

Soru 120

Özel güvenlik görevlisi Serhat silahı ile isabetli atış yapamamıştır. Bu aşağıdakilerden hangisinde sorun olduğunu gösterir?

Soru 121

Silahın seri atış konumuna getirilerek hedeflerin görüldüğü istikametler tamamen taranarak yapılan atışın adı nedir?

Soru 122

Silahı ile atış yapan özel güvenlik görevlisinin yaptığı atış sonrasında boş kovan dışarı çıkmamış ve ilk atıştan sonra ikinci atışı yapamamıştır. Bunun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 123

Aşağıdakilerden hangisi silah temizliği ve bakımı konusunda dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

Soru 124

Aşağıdakilerden hangisi ileri seviye atış tekniklerinin çalışma şekillerinden biri değildir?

Soru 125

Aşağıdakilerden hangisi atış pozisyonlarından değildir?

Soru sayısı 125 - Doğru Cevap: 0 - Yanlış cevap: 0