Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununda tanımlanan adli kolluk gücüdür?

Soru 2

“Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla……………… yaptırmak zorundadır.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 3

Özel Güvenlik Komisyonunun başkanı kimdir?

Soru 4

İl sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatlarının amiri kimdir?

Soru 5

5188 sayılı kanun kapsamında görevli özel güvenlik personeli yetkilerini ne zaman ve nerede kullanabilir?

Soru 6

Özel Güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile ilgili olarak aşağıdaki maddelerde yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Soru 7

Silahlı olarak görev yapacak bir özel güvenlik görevlisi en az hangi okul diplomasına sahip olmalıdır?

Soru 8

Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde Özel Güvenlik Görevlilerinin sivil kıyafetle görev yapmalarına kim izin verir?

Soru 9

Geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni kim tarafından verilir?

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir?

Soru 11

Özel güvenlik görevlisi, tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde, görev alanındaki işyeri veya konutlara nasıl girebilir?

Soru 12

Görev alanında bir suçla karşılaştığında, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik birimlerinin ve görevlilerinin görevi değildir?

Soru 13

Aşağıdaki yerlerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kimlik sorabileceği yerlerden birisi değildir?

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 15

Konusu suç teşkil eden emirle karşılaşan güvenlik görevlisinin yapacağı hareket hangi şıkta doğru olarak belirtilmiştir?

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Görevlisinin haklarından biri değildir?

Soru 17

Zor kullanma ve yakalama yetkilerini kullanan özel güvenlik görevlisi ne yapar?

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisi kapsamında yer almaz?

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kontrollü geçiş sistemleri arasında yer almaz?

Soru 20

Görevi sırasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?

Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik personelinin görevlerinden değildir?

Soru 22

X-ray cihazlarında konveyöre bırakılan bagajların mesafe aralığı en az kaç cm olmalıdır?

Soru 23

Esenboğa Hava Limanı dış hatlar kontrol ve arama noktasında görevli özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları kontrol sırasında, bir yolcunun şüpheli tavırları dikkat çeker. X-ray cihazından geçirilen valizin içinde poşetlenmiş bir madde tespit edilir. Yolcunun beyanı farklı olsa da; görevliler bağımlılık yapan madde olabileceğinden şüphelenirler. Bunun üzerine yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 24

Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisi oluşturulan bir manyetik alan içinde maddeleri tespit eder?

Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi organik madde kapsamında değerlendirilir?

Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemi yapıları içerisinde yer almaz?

Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının özelliklerinden biri değildir?

Soru 28

İlk yardım uygulamalarında araç içindeki yaralıyı taşıma tekniğine ne ad verilir?

Soru 29

Yaşamın korunması ile ilgili öncelikler olan ´´Airway, Breathing ve Circulation´´ kelimelerinin baş harfleriyle oluşmuş ilk yardımın ABC´si olarak tanımlanan terimler hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

Soru 30

Hayat kurtarmak amacıyla hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve/veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahaleye ne denir?

Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi dış kalp masajı yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer almaz?

Soru 32

Solunum durması tespit edilen bir kişide kaç dakika içinde suni solunuma başlanmalıdır?

Soru 33

Turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlar göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 34

´´...........;ısı, ışın, elektrik veya kimyasal maddelere maruz kalma sonucunda deri ve derialtı dokularda meydana gelen bir çeşit yaralanmadır.´´ Yukarıdaki tanıma göre noktalı bölüme aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?

Soru 35

´´.............´´, kemik dokusunun bütünlüğünün bozulmasıdır.Eklemin normal hareket sınırının ötesine bükülmesi ve gerilmesi sonucu, kapsül ve ligamentlerin zedelenmesi veya yırtılmasına ´´................´´ denir. ´´...............´´ ise, eklemi oluşturan kemiklerden birinin yerinden ayrılmasıdır. Yukarıdaki noktalı bölümlere yazılması gereken kelimeler sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 36

Aşağıda verilen yangın çeşitlerinden hangisinde yangın söndürme maddesi olarak köpük ve su kullanılmaz?

Soru 37

Gece nöbetten çıkarak evine gelen Ali, eve girdiğinde yoğun bir koku ile karşılaşmış ve güvenlik görevlisi olan ev arkadaşını salonda baygın ve yerde yatar halde görmesi üzerine aldığı tedbirlerden bazıları aşağıda verilmiştir. I. Yoğun kokudan dolayı tüm kapı ve pencereleri açarak ortamı havalandırmaktadır. II. Doğal gaz kaynağının vanalarını kapatmıştır. III. 112’yi aramıştır. Buna göre Ali’nin evindeki sorun aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 38

Sallantı ve yeryüzü çatlamasına bağlı olarak binaların ve dikili yapıların zarar görmesi depremlerin en temel sonuçlarından biridir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi depremin en temel sonuçları arasında yer almaz?

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelere örnek verilemez?

Soru 40

Yangın çıkmış çok katlı bir binada yapılması gerekenlerden bazıları aşağıda verilmiştir. I. Yangın merdiveni vasıtası ile binadan uzaklaşmak. II. Kapalı alandan açık alana çıkma imkânı yok ise duman girişini engelleyici tedbirler almak. III. Yangın çıkışlarını takip ederek binayı terk etmek. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur?

Soru 41

Aşağıdakilerden hangisi yangın mahallindeki tehlikelerden değildir?

Soru 42

Aşağıdaki tedbirlerden hangisi doğal bir afetle doğrudan ilişkilidir?

Soru 43

Gaz yangınlarında ilk önce uygulanması gereken söndürme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 44

Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin türlerinden biri değildir?

Soru 45

Merkezi sinir sistemini uyuşturan, haşhaş bitkisinin kozasından elde edilen, kesin bağımlılığa neden olan; teneffüs yoluyla, sindirim yoluyla ve deri altına zerk yöntemiyle kullanılan ayrıca tedavi edilmezse ölümcül olabilen uyuşturucu madde aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 46

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 47

Aşağıdakilerden hangisi koruma görevlisinin dikkat edeceği hususlardan değildir?

Soru 48

Önemli kişinin; 24 saat esasına göre ikametinde, ofisinde, yaya ve araçlı organizasyonlarda fiziksel ve itibar düşürücü saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ne ad verilir?

Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi yaya korumada dikkat edilecek esaslardan değildir?

Soru 50

Toplumda kargaşa çıkarmak ve devletin yabancı devletler karşısında güvenliğini tehlikeye düşürmek amacıyla devlet büyüklerine, siyasi ve askeri liderlere veya toplumca sevilen kişilere yöneltilen saldırılara …………………..denir. Yukarıdaki noktalı bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 51

Aşağıdakilerden hangisi koruma görevinin dört aşamasından biri değildir?

Soru 52

………………….düzeni önemli kişi araçtan inmekte olduğu anda başlar, araca bindikten sonra …………………dönüşür. Yukarıdaki noktalı bölümlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 53

Alışveriş merkezinde X-Ray cihazından geçerken, silahı bulunan ve kimliğini ibraz etmeyen kişilere nasıl davranılmalıdır?

Soru 54

Korunan kişinin yakın çevresinde, ikametinde, iş yerinde ve bulunduğu her ortamda korunmasını sağlamak için çevresinde bir takım güvenlik halkaları oluşturularak yapılan koruma metodu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 55

Aşağıdakilerden hangisi öncü çalışmasında araştırılması gereken hususlardan biri değildir?

Soru 56

Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensipleri arasında sayılmaz?

Soru 57

Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun ortak yetkilerinden birisidir?

Soru 58

Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında gerçekleşmiş olan olaylarda, genel kolluğun hangi yetkisini kullanırlar?

Soru 59

Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içerisinde genel güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu ………………. genel kolluğa bildirir. Cümlede boş bırakılan yer aşağıdaki hangi ifade ile tamamlanmalıdır?

Soru 60

Özel Güvenlik Görevlisi Ahmet, görevi ile ilgili olarak Amiri Cenk’ten aldığı talimatları net bir biçimde anlayamadığını kendisine ifade etmiştir. Yukarıda anlatılan durum iletişim süreçlerinden hangisini tanımlamaktadır?

Soru 61

Bir insanın başkasına karşı doğal sevgiyle bakması, yakınlık duyması, sıcak davranması neyin işaretidir?

Soru 62

Aşağıdakilerden hangisi grubun oluşum nedenleri arasında yer almaz?

Soru 63

Sözlü iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar arasında hangisi yer almaz?

Soru 64

Dinleyicinin konuşana, anlattığı ile ilgilendiği, onun sorununu gerçekten hissettiği izlenimini veren dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 65

İletişim sürecinde kaynaktan gelen iletileri belli biyolojik ve psikososyal süreçlerden alıp yorumlayan ve bunlara sözlü, sözsüz tepkide bulunan kişi ya da grupla ne ad verilir?

Soru 66

Özel güvenlik görevlisinin kendisine soru soran birini dinlemesinde doğru olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 67

Telaffuz hangi iletişim türünün unsurlarından biridir?

Soru 68

Şuurlu fertlerden ve özellikle aralarında teşkilatlanma bağları ve karşılıklı görevler bulunan kişilerden oluşmuş insan yığınlarına ne ad verilir?

Soru 69

“İletişimin ….. bilmek, başarılı iletişimin …..şartlarından biridir” Yukarıdaki cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri getirilmelidir?

Soru 70

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin öğelerinden biri olan “kaynak” öğesinin tanımıdır?

Soru 71

Nedensiz yere oğluna bağırıp çağıran bir babanın, esasında oğluna değil de onun ihtiyaçlarını karşılayamadığı için kendi kendine öfkeli olduğunun farkına varması aşağıdaki iletişim türlerinden hangisine örnektir?

Soru 72

Aşağıdakilerden hangisi kalabalıkların özelliklerinden birisi değildir?

Soru 73

Kullanma zorunluluğu ortaya çıkması durumunda, cop vücudun hangi kısmına vurulmalıdır?

Soru 74

Bir huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetişmiş elemanlardır. Eylemin önceden planlandığı şekilde amacına ulaşabilmesi için inceden inceye hesaplanmış hareket tarzı sergilerler. Bu ifadelerle aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır?

Soru 75

Toplumsal olaylarda “caydırıcılık” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 76

“Korku ve bilgisizliğin doğurduğu bir durumdur. Emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisiyle meydana gelen kontrolsüz hareketlere yol açar.” Bu ifadeler aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

Soru 77

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda, güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma ve etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden değildir?

Soru 78

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede özel güvenlik görevlisinin uygulayacağı genel ilkelerden değildir?

Soru 79

Kuvvet kullanılması ifadesinden aşağıdakilerden hangisi anlaşılmaz?

Soru 80

“Ortak fikirlerle hareket eden ve aynı heyecanı taşıyan, teşkilatsız ve sürekli olmayan, kendiliğinden oluşan insan yığınlarına” ne denir?

Soru 81

Özel güvenlik görevlisi Mustafa görev alanı içerisinde bir toplumsal olayla karşılaşır. Aşağıdakilerden hangisi bu olayda karşılaşabilecek kişi tipleri arasında yer almaz?

Soru 82

Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasının amacı değildir?

Soru 83

Zor kullanırken aşağıdaki unsurlardan hangileri birlikte aranmalıdır?

Soru 84

Zor kullanma yetki aşamalarına ilişkin hangi sıralama doğrudur?

Soru 85

Yaya olarak ifa edilen devriye hizmetleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 86

Aşağıdakilerden hangisi olay yerine ulaşıldığında yapılması gerekenlerden değildir?

Soru 87

Adli yada idari bir işleme mesnet (dayanak) olması amacıyla belgelenmesi gereken olayın, durumun veya sözlerin tespit edenler tarafından olduğu gibi yazıya dökülerek imzalanan belgeye………denir? Yukarıdaki noktalı bölüme gelmesi gereken doğru kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 88

Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarımızla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçilmesine ne denir?

Soru 89

Alışveriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ömer, görev alanı içerisinde düşürülen bir bayan cüzdanını emanete alır. Birkaç saat sonra müracaatta bulunan bir bayan cüzdanını düşürmek suretiyle kaybettiğini bildirir. Söz konusu cüzdanın müracaatçı bayana ait olduğu anlaşıldıktan sonra Ömer cüzdanı sahibine iade ederken aşağıda belirtilen hangi tutanağı tutmalıdır?

Soru 90

Devriyenin dış görünüşü ve görevinde taşınması gereken araç ve gereçleri kontrol ederek kullanıma hazır hale getirmesi, aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisi kapsar?

Soru 91

Üniformalı devriye hizmetinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 92

Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görevlerinden değildir?

Soru 93

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kontrol noktasında yapılan kontrol bakımından yanlıştır?

Soru 94

Ahmet isimli şahıs sokak ortasında bir mağduru bıçak ile gasp ediyor. Bu durumda kimin ne yapmaya yetkisi yoktur?

Soru 95

Kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için aşağıdaki belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?

Soru 96

Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerindendir?

Soru 97

Güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak ya da tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu engellemek, suçluları takip etmek ve yakalamak, bu bölgede yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek amacıyla kurulan, her türlü güvenlik tedbirinin alınıp özel güvenlik görevlisinin konuşlandığı yere ……….. denir. Yukarıdaki noktalı bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 98

Özel güvenlik görevlisi Mehmet, hırsızlık yaptığını tespit ettiği şahıs hakkında hazırladığı tutanakta belirtilmesi gereken hususlardan, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 99

Suçüstü halinde yakalamayı aşağıdakilerden hangisi yapar?

Soru 100

Olayla ilgili rapor tanziminde aşağıdakilerden hangisinin belirtilmesi önemli değildir?

Soru 101

Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?

Soru 102

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerinden değildir?

Soru 103

Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 104

Toplu bir tabanca ile ateş edilmek istenildiğinde, tetiğe basınca horoz nereye vurarak fişeği patlatır?

Soru 105

Ateşli silahlarda çekirdeğin gidebileceği en uzak mesafeye ne denir?

Soru 106

Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Soru 107

Silahlarla yapılan kazaların en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 108

Silah taşıma ruhsatı bulunan kişi silahlı olarak aşağıdakilerden hangisine giremez?

Soru 109

Silah ile atış yapılırken aşağıdakilerden hangisi yoksa isabetli bir atış yapılamaz?

Soru 110

Hangisi sürgü tutucu pimin görevlerindendir?

Soru 111

Toplu tabancalarda tırnak nerededir?

Soru 112

Atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride kalması aşağıdakilerin hangisinin neticesinde olur?

Soru 113

Aşağıdakilerden hangisi silahın ateşlenmesine engel değildir?

Soru 114

Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya ne ad verilir?

Soru 115

Göz, gezin üst kenar orta noktasından, arpacığın silme üst tepesinden hedefte vurulmak istenen noktadan geçen hattın adı nedir?

Soru 116

Aşağıdakilerden hangisi silahın parçalarından birisi değildir?

Soru 117

Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?

Soru 118

Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I- Kapak takımını çıkart II- Şarjörü çıkart III -Yerine getiren yayı çıkart IV- Namluyu çıkart V- Tabancayı boşalt

Soru 119

Ateşli silahlarla ilgili olarak aşağıda belirtilen kurallardan hangisi doğrudur?

Soru 120

Aşağıdaki parçalardan hangisi tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlar?

Soru 121

Aşağıdakilerden hangisi ateşli silah üzerinde bulunan emniyet sistemlerinden değildir ?

Soru 122

Aşağıdakilerden hangisi silah bakımı sırasında kullanılan malzemelerden birisidir?

Soru 123

Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?

Soru 124

İcra yayının (yerine getiren yay) görevi nedir?

Soru 125

Kimyasal silahları parça tesirli silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru sayısı 125 - Doğru Cevap: 0 - Yanlış cevap: 0