Soru 1

Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa göre polis, önleme aramasını aşağıdaki yerlerden hangisinde yapamaz?

Soru 2

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik komisyonu aşağıdakilerden hangisine yetkili değildir?

Soru 3

Özel güvenlik izninin verilmesi, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılması ve denetlenmesine ilişkin hususlar hangi kanunla düzenlenmiştir?

Soru 4

Özel güvenlik eğitim sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır?

Soru 5

Devlet Hava Meydanlarında kuruma ait demirbaş yivsiz av tüfeği ile görev yapan silahlı özel güvenlik görevlisi Tufan, kimlik kartı ile beraber aşağıdakilerden hangisini taşımakla yükümlüdür?

Soru 6

Özel güvenlik görevlisi Rıza, çalıştığı kurum müdürü makam aracıyla kuruma giriş yapacağı için, kurum giriş kapısına çok yakın ve cadde üzerinde park halindeki aracın sahibinden, aracını bulunduğu yerden kaldırmasını ister. Onaylı üniforma ve teçhizatı ile geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartıyla görev yapmakta olan Rıza, aşağıdaki hususlardan hangisi ile ilgili kusurlu davranışta bulunmuştur?

Soru 7

Özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkileri 5188 sayılı Kanunda açıkça sayılmıştır. Aşağıda sayılanlardan hangisi özel güvenlik görevlilerine verilen yakalama yetkilerinden değildir?

Soru 8

4857 sayılı İş Kanununa göre ücret kesme cezası için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 9

Özel güvenlik görevlisi Mehmet’in zor kullanma yetkisine ilişkin sınırı aşması halinde hakkında hangi kanuna göre işlem yapılır?

Soru 10

Kendisine sebep gösterilmeden “ücret kesme” cezası verilen özel güvenlik görevlisi Ahmet, hakkını hangi kanun hükümlerine göre aramalıdır?

Soru 11

Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında aşağıdakilerden hangisi ile görevli ve yetkili değildir?

Soru 12

Güvenlik hizmeti verilecek tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 13

Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan silahların görev dışında muhafazasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

Soru 14

Müteşebbis Münevver Hanımın, özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesini almak için hangi bakanlığa başvurması gerekir?

Soru 15

Özel bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışacak olan Bahadır, 4857 sayılı İş Kanununa göre işverenle yazılı bir deneme süreli sözleşme imzalıyor. İşverenin memnuniyeti halinde çalışmaya devam edeceği bildiriliyor. Bu deneme süresi en çok kaç aydır?

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi idari para cezası veya yaptırım gerektiren fiillerden değildir?

Soru 17

5188 sayılı Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, engelli hale gelen özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlisinin kanuni mirasçılarına tazminat ne şekilde ödenir?

Soru 18

Silahlı özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet’in, aşağıda belirtilen hususlardan hangisini yapması beklenmez?

Soru 19

“İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir…” hükmü aşağıdaki kanunlardan hangisinde yer almaktadır?

Soru 20

Özel güvenlik görevlisi Canan, görev alanında kişilik hakkına saldırı yaptığı gerekçesiyle bir ziyaretçinin açacağı hangi davanın muhatabı olamaz?

Soru 21

Bir suçun işlendiği veya işlenmekte olduğuna dair haber alındığında yetkili makamlara bildirilmek amacıyla aşağıdaki tutanaklardan hangisi düzenlenmelidir?

Soru 22

Motorize devriyenin avantajları ile ilgili hangisi doğru değildir?

Soru 23

Nokta görevlisinin görevine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 24

Devriye görevi yaptığı güzergahta şüpheli bir paket gören özel güvenlik görevlisi Ahmet’in aşağıda belirtilen müdahalelerden hangisi yanlıştır?

Soru 25

Özel güvenlik görevlisi Mehmet, hırsızlık yaptığını tespit ettiği şahıs hakkında hazırladığı tutanakta belirtilmesi gereken hususlardan, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 26

Özel güvenlik görevlisi açısından aşağıda elde edilen delillerden hangisi kanuna aykırı elde edilmiş delil niteliğindedir?

Soru 27

I. Çevresine karşı duyarlı olmalıdır. II. İyi iletişim kurabilmelidir. III. Ciddi ve tetikte olmalıdır. IV. Yüksek sesli konuşarak sert imaj oluşturmalıdır. Yukarıda devriye görevlisinin özellikleri ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur?

Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi “Devriye Yöntemleri” nden biri değildir?

Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi devriye hizmetlerinin görev çeşitlerinden biri değildir?

Soru 30

Olay yerinde delil toplama görevi kime aittir?

Soru 31

Genel kolluğun denetimi ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından spor müsabakalarında yapılan aramaya ne denir?

Soru 32

Kontrol noktasında hangi personelin bulunmasına gerek yoktur?

Soru 33

Tutanakla ilgili hangi ifade yanlıştır?

Soru 34

Alışveriş merkezine (AVM) gezmeye gelen polis memuru Vedat, kontrol noktasından silahı ile birlikte geçmek istemektedir. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Emre’nin davranışı nasıl olmalıdır?

Soru 35

Sorumluluk bölgesinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için tedbir almak ve bu bölgeleri denetlemek, devriyenin hangi görevine girer?

Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin yetkilerinden değildir?

Soru 37

Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile ……………. denir. Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 38

Aşağıdaki yerlerde kurulan noktalardan hangisinde özel güvenlik görevlisinin kimlik sorma yetkisi yoktur?

Soru 39

Özel güvenlik görevlisi Halil, Mogan Parkta mesai saatleri içerisinde, iki saatte bir enerji merkezi ile su deposunu kontrol etmektedir. Özel güvenlik görevlisinin gerçekleştirdiği devriye aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 40

Raporlarla ilgili hangi ifade yanlıştır?

Soru 41

Patlayıcı/uyuşturucu koklama dedektörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 42

Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz?

Soru 43

Aşağıdakilerden hangisinin kullanım amacı bir yerleşkeye izinsiz girişleri engellemeye yönelik değildir?

Soru 44

Havalimanına ceketinin altında gizlenmiş olan metal bir bıçakla girmeye çalışan şahsın bu teşebbüsü aşağıdaki güvenlik cihazlarından hangisi tarafından tespit edilir?

Soru 45

Patlayıcı maddelerden C3 ve C4 adı verilen plastik patlayıcılar X-ray cihazında hangi renk ile tespit edilebilir?

Soru 46

Bıçak, çakı, cam gibi kesici aletlerle oluşmuş, genellikle düzgün yaralar ne çeşit yaralardır?

Soru 47

Aşağıdakilerden hangisine yapay solunum uygulanır?

Soru 48

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybını tanımlar?

Soru 49

Aşağıdakilerden hangisinde RENTEK manevrası kullanılır?

Soru 50

Aşağıdakilerden hangisi havayolu tam tıkandığında ortaya çıkan belirtiler arasında yer almaz?

Soru 51

Aşağıdakilerden hangisi bilinci açık ve tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich Manevrası için yanlıştır?

Soru 52

Aşağıdakilerden hangisi temel yaşam desteği uygulamalarından olan “Dolaşımın değerlendirilmesi” ile uyumludur?

Soru 53

Özel güvenlik görevlisi Ahmet’in çalıştığı Sanatoryum Hastanesi’nin otoparkında meydana gelen bir kaza sonrası yaralının ilk değerlendirmesinde en başta hangisini kontrol etmesi gereklidir?

Soru 54

Hayat kurtarma zinciri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 55

Hangi durumda turnike uygulanabilir?

Soru 56

Portatif yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi kaç yıl olmalıdır?

Soru 57

Bulunduğu ortamda gaz kokusu alan bir özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

Soru 58

Katı madde yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?

Soru 59

Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden değildir?

Soru 60

Toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın, su ve rüzgârın etkisiyle aşınması ve taşınması olayına ne denir?

Soru 61

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği acil durum ekipleri oluşturulmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi acil durum ekiplerinden değildir?

Soru 62

Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü olarak kullanılamaz?

Soru 63

Oksijen (yakıcı madde), yanıcı madde ve ısının belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ne denir?

Soru 64

Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sistemini uyaran uyuşturucu maddelerdendir?

Soru 65

Aşağıdakilerden hangisi Extacy’nin kişi üzerindeki etkilerinden değildir?

Soru 66

Mesajı kaynaktan alıcıya götüren öğe aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 67

Aşağıdakilerden hangisi etkili beden hareketleri için kaçınılması gereken davranışlardan biri değildir?

Soru 68

İş yerinizde arkadaşlarınızla aynı mekanda sözlü ve sözsüz iletişimi kullanarak gerçekleştirdiğiniz iletişime ne denir?

Soru 69

Bir kişi, kendisini başkalarının yerine koyabiliyor ve onların sıkıntılarını anlamaya, azaltmaya çalışıyorsa aşağıdakilerden hangisinin etkisi altındadır?

Soru 70

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerindendir?

Soru 71

Aşağıdaki tanımlardan hangisi kurum içi iletişimin amaçlarından değildir?

Soru 72

Bir özel güvenlik görevlisi telefonla arandığı zaman telefondaki kişiden önce hangi istekte bulunmalıdır?

Soru 73

Cüzdanını kaybetmiş olan bir kişinin özel güvenlik görevlisine başvurarak yardım talep etmesi durumunda, özel güvenlik görevlisi nasıl bir davranış içerisine girerse iletişim süreci sağlıklı işlemez?

Soru 74

Bir mesajın anlaşılabilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

Soru 75

Aşağıdaki kişilik özelliklerden hangisinin kişilerarası ilişkilere olumlu katkısı vardır?

Soru 76

Aşağıdakilerden hangisini yapmak iletişimin güçlenmesine katkıda bulunur?

Soru 77

Eleştiri yapmak incelik gerektirir. Aşağıdakilerden hangisi eleştiri sanatının ilkeleri arasında yer almaz?

Soru 78

Psikolojik anlamda canlıların dış dünyaya karşı gösterdikleri gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen eylemlerine ne ad verilir?

Soru 79

“Cezaevindeki mahkumlar tarafından planlı bir şekilde çıkarılan isyan esnasında koğuşlarda bulunan eşyalara zarar verilmiş ve çıkarılan yangında birçok malzeme yanmıştır.” Bu olayı gerçekleştirenler hangi grup türü olarak sınıflandırılır?

Soru 80

Kalabalık içindeki kişi tipleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 81

Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların oluşturduğu kümeye ne denir?

Soru 82

Toplantı ve gösteri yürüyüşlerindeki kalabalıklar ne tür kalabalıklardır?

Soru 83

“Genel olarak kanunsuz toplumsal olaylar aniden ortaya çıkmaz, aniden ortaya çıkmış gibi gözüken her olayın bir …...… ve …….. safhası vardır. Bazen aylar hatta yıllar kadar uzun süren bu safhalar, kamuoyunun gözünden kaçabilir veya kamufle edilebilir. Olaylar bu safhadan sonra uygun ortam bulunca bir bahane ile aniden ortaya çıkar ve hızla gelişir.” Paragraftaki boşlukları konu ve anlam bütünlüğüne göre en uygun şekilde doldurunuz.

Soru 84

Aşağıdakilerden hangisi çatışma nedenleri arasında yer almaz?

Soru 85

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal eylem biçimlerinden birisi değildir?

Soru 86

Aşağıdakilerden hangisi liderin grubu etkilemek ve yönlendirmek için genel olarak kullandığı usullerden birisi değildir?

Soru 87

Göz yaşartıcı gaza maruz kalan kişi hangisini yapmamalıdır?

Soru 88

Korunan önemli kişinin makam aracı güvenlik açısından nasıl olmalıdır?

Soru 89

Korunan kişiye silahlı bir saldırı girişiminde bulunulması hangi saldırı türünde değerlendirilebilir?

Soru 90

Öncü güvenlik ekiplerinin genel görevleri için aşağıdakilerden hangi ifade doğru değildir?

Soru 91

Tek güvenlik görevlisi ile yapılan koruma şekli hangisidir?

Soru 92

Önemli kişi kalabalığın içinden geçirilecekse koruma amiri koruma çemberinin neresinde olur?

Soru 93

Suikastların ilk safhası aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 94

Tek araçlı koruma düzeninde arkada seyreden koruma aracında aşağıdakilerden hangisi bulunur?

Soru 95

Aşağıdakilerden hangisi boğma noktalarından biri olarak sayılamaz?

Soru 96

Kişi korumada görevli bir personelin işin gereği olarak hangi eğitimi alması çok gerekmez?

Soru 97

Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında gerçekleşmiş olan bir olayda, genel kolluğun hangi yetkisini kullanırlar?

Soru 98

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi genel kolluk-özel güvenlik ilişkileri açısından Türkiye genelinde yürütülen örnek bir projedir?

Soru 99

Bir arıtma tesisinde devriye görevi yapan özel güvenlik görevlileri Eşref ile Şükrü bir olay ile karşılaşırsa aşağıdakilerin hangisini yapması yanlıştır?

Soru 100

Özel güvenlik faaliyetlerinin niteliği ve özel güvenlik görevlilerinin yetkileri göz önüne alınarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Soru 101

Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatını oluşturan parçalardan biri değildir?

Soru 102

Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?

Soru 103

Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz?

Soru 104

Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir?

Soru 105

Aşağıdakilerden hangisi fişeğin ateş almamasının nedenlerinden biri değildir?

Soru 106

Aşağıdakilerden hangisi yarı otomatik tabancaların parçalarından biri değildir?

Soru 107

Ateşleme iğnesi, fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?

Soru 108

Aşağıdakilerden hangisi otomatik/yarı otomatik tabancalarda kovan atma tertibatı içerisinde yer almaz?

Soru 109

Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?

Soru 110

Aşağıdakilerden hangisi tetik çekme hatalarından değildir?

Soru 111

Kuru tetik çalışmasından önce dikkat etmemiz gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 112

Nişan hattı ile ilgili olarak aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

Soru 113

Aşağıdaki parçalardan hangisi gövde üzerinde bulunmaz?

Soru 114

Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere ……… denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 115

6136 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi ateşli silahların taşınmayacağı yerlerden biri değildir?

Soru 116

Çap nedir?

Soru 117

Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?

Soru 118

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel ve psikolojik hatalara bağlı atış hatası değildir?

Soru 119

Aşağıdakilerden hangisinde rampa doğru olarak tarif edilmiştir?

Soru 120

Aşağıdakilerin hangisinde ateşleme sırası doğru verilmiştir?

Soru 121

Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlar sınıfına girmez?

Soru 122

Birden fazla kişi tarafından kullanılabilen ateşli silahlara ne denir?

Soru 123

Yivli silahlarda, ateşlenen fişek çekirdeği yiv ve setlere uyarak döner. Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesi ile namlu içerisinde aldığı mesafeye ……………. denir. Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 124

Aşağıdaki parçalardan hangisi tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlar?

Soru 125

Çekirdeğin tahrip gücünün ve ilk hızının yüksek olmasına aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

Soru sayısı 125 - Doğru Cevap: 0 - Yanlış cevap: 0