Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinin görevli olduğu yerde yakalayabileceği kişilerden değildir?

Soru 2

Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı başvurularında aşağıdaki belgelerden hangisi istenmez?

Soru 3

Özel güvenlik hizmeti sunmak üzere kurulan Şirketlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 4

“Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.” Yukarıda kanun maddesi hangi kanunda yazılıdır?

Soru 5

Özel güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için gereken sağlık raporunda aşağıdakilerden hangisi aranmaz?

Soru 6

Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Davut, terminalin duyarlı kapısından geçen Şahıs üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit etmiştir. Davut’un aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur

Soru 7

Özel güvenlik görevlileri koruduğu konutlarda girişte görev yaparlar, zaman zaman da çevreyi kontrol ederler. Konutlara girme yetkisi bulunmamaktadır. Ancak yasa bazı acil hallerde konuta girme görevi vermektedir. Aşağıdaki durumlardan hangisi özel güvenlik görevlilerine, görev alanındaki bir konuta girme hakkı vermez?

Soru 8

Suç henüz işlenmiş ya da işlenmekte ise hangi hukuki durum söz konusudur?

Soru 9

Görev yapılan bölgede terk edilmiş Şüpheli paket, çanta gibi bir eşya görülmesi halinde aşağıdaki seçeneklerden hangileri yapılmalıdır? I- Metal el detektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır II- Bölgede kapı detektörü var ise kapı detektöründen geçirilerek teşhis edilir III-Çevresi emniyete alınır IV-Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teşhis edilir V- Güvenlik güçlerine bilgi verilir

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanun çerçevesinde yanlış bir ifadedir?

Soru 11

Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin özel güvenlik şirketlerine gördürülmesine karar verme hangi usulle gerçekleşir?

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olacaklarda aranan şartlardan değildir?

Soru 13

Görev yapmış olduğu alışveriş merkezinde silahla öldürme olayı ile karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıdır?

Soru 14

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; grev yasağına uymayan, ateşli silahını kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine hangi ceza verilir?

Soru 15

Özel güvenlik temel eğitim ve yenileme eğitimi verecek olan özel eğitim kurumları faaliyet iznini hangi makamdan alırlar?

Soru 16

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 17

Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma kararı vermesi gereken makamdır?

Soru 19

Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerine verilecek temel eğitim en az kaç saat olmalıdır?

Soru 20

Ankara şehirlerarası Otobüs Terminalinde gece görev yapan özel güvenlik görevlisi hırsızlık ve dolandırıcılık yaptığından Şüphelendiği bir kişiyi terminal içerisinde yakalayıp polise haber vermeden sabaha kadar bekletmiş ve sabahleyin polise teslim etmiştir. Bu durumda özel güvenlik görevlisi aşağıdaki hangi suçu işlemiştir?

Soru 21

Fatih, çalıştığı özel güvenlik Şirketi tarafından bir parkta görevlendirilmiştir. Görev esnasında devriye atarken içi görünen bir poşete yeni alınmış kıyafetler olduğunu fark etmiştir. Terkedilmiş bu poşeti alarak güvenlik kulübesinde bulunan güvenli kasaya koyarak emniyete almıştır. Fatih’in yapmış olduğu bu işleme ne ad verilir?

Soru 22

Zor kullanma konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir?

Soru 24

Eşya tarifi konusunda aşağıdakilerden hangisi belirleyici hususlardan değildir?

Soru 25

Zor kullanmanın, meşru müdafaa hakkı olarak kabul edilebilmesi için aşağıda numaralandırılmış şartlardan hangilerinin yerine gelmesi gerekir? I. Haksız bir saldırının olması II. Saldırının devam ediyor olması veya tekrarının muhakkak olması III. Başka bir şekilde de bertaraf edilebilir olması IV. Orantılı karşılık verilmesi

Soru 26

Bir olayda düzenlenen tutanakta sırasıyla bulunması gereken bölümler tam olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 27

Devriye hizmeti ile ilgili verilen cümlelerden hangisi doğrudur?

Soru 28

Kolluk güçlerinin ayrılmaz bir parçası, birçok direnme ve saldırılarda, izinsiz gösteri yürüyüşü ve protestolarda kullanılan en uygun savunma, püskürtme ve dağıtma silahı olan copun kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 29

ÖGG Selçuk’un bir nokta görevi esnasında yaptığı davranışlardan hangisi doğru değildir?

Soru 30

ÖGG Osman’ın, AVM girişindeki kontrol noktasında üstünü ve eşyalarını aratmak istemeyen kişiye karşı hangi davranışı doğrudur?

Soru 31

Nokta görevi sırasında aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulmaz?

Soru 32

"Hareket veya şok tesiri ile kimyasal değişikliğe uğrayan, yüksek derecede ısı, çok hacimde gaz meydana getiren, katı, sıvı veya gaz halindeki kimyasal maddelere ………. denir? Boşluk için hangi seçenek doğrudur?

Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi devriye görevi ifa eden özel güvenlik görevlisinin adli görevlerindendir? I. Suç anında şüphelinin yakalanması II. Sara nöbeti geçiren kişiye müdahale edilmesi III. Olay yerinin muhafaza altına alınması IV. Devriye bittiği zaman rapor sunulması V. Şüpheli gördüğü kişiyi gözlemlemesi

Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi Şüphe uyandıran Şahıs olarak değerlendirilemez?

Soru 35

Özel güvenlik görevlisi Onur, görev bölgesinde suçüstü halinde hırsız yakalamış ve genel kolluğa haber vermiştir. Genel kolluk geldiğinde hırsızı teslim ederken Onur’un tutmuş olduğu tutanak hangisidir?

Soru 36

Biyolojik unsur ihtiva etmesinden Şüphe duyulan açılmamış mektup veya paket bulunduğunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yakalama, arama, zor kullanma yetkisine ilişkin doğru ifadedir?

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi tutanakla ilgili olarak yanlıştır?

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin teçhizatlarından biri değildir?

Soru 40

Konserde görevli olan özel güvenlik görevlisi Tarkan, konserde içki içen ve etrafı rahatsız edici davranışlarda bulunan bir Şahsa hangi mevzuata göre nasıl bir işlem yapar?

Soru 41

X-RAY kontrol panelinde FWD tuşu fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 42

El tipi detektörler ile kapı tipi detektörlerin ortak özellikleri hangisidir?

Soru 43

İş yeri sahibi Aras, personelinin giriş/çıkış saatlerini kontrol etmek ve iş yerinin bazı özel bölümlerini sadece yetkilendirmiş olduğu personelin giriş yapmasını sağlamak için aşağıdaki güvenlik sistemlerinden hangisinden faydalanır?

Soru 44

Radyasyon kaynakları ile çalışan kişilerin maruz kaldığı radyasyon dozunun belirlenmesinde kullanılan cihazlara …………….. denir. Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?

Soru 45

Esenboğa Havalimanında X-Ray operatörü olarak görev yapan Caner, bir yolcunun valizinde düzenek bağlantısı olmayan organik patlayıcı bir madde tespit etmiştir. Bahse konu patlayıcı madde X-Ray cihazının monitöründe hangi renkte görüntülenmiştir?

Soru 46

İlk yardım ile ilgili aşağıda verilen şıklardan hangisi yanlıştır?

Soru 47

“Aşırı soğuk nedeni ile soğuğa maruz kalan bölgeye yeterince kan gitmemesi ve dokularda kanın pıhtılaşması ile dokuda hasar oluşur. Donmalar üç şekilde derecelendirilir.” Aşağıdakilerden hangisi üçüncü derece donmadır?

Soru 48

Temel yaşam desteği sağlanması gereken yetişkin bir hastada “dış kalp masajı/suni solunum sayısı oranı” aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 49

Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden akut dolaşım yetmezliğine ne isim verilir?

Soru 50

Yaşam kurtarmak amacıyla solunum ve/veya kalbi Durmuş kişiye hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahalelere ne denir?

Soru 51

Bebeklerde dış kalp masajı nasıl yapılır?

Soru 52

Olay yerinde bilinci açık yaralıya ilk yardımcı tarafından hangi davranışın sergilenmemesi gerekir?

Soru 53

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?

Soru 54

Hangisi uzuv kopmalarında yapılmaz?

Soru 55

Kaza yerinde aşağıdakilerden hangisi ilk önce taşınmalıdır?

Soru 56

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsmasına ne denir?

Soru 57

Telefon santralleri, bilgi işlem odaları, elektrik panoları, ups odaları vb. hassas makinelerin bulunduğu yerlerde hangi tip yangın söndürücü kullanılmalıdır?

Soru 58

F harfi ile sembolize edilmiş yangın sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 59

Standartlara uygun çalışan bir yangın söndürme cihazında manometrenin ibresi hangi boyalı bölgede olmalıdır?

Soru 60

Portatif yangın söndürme cihazlarının duvara montajları zeminden ne kadar yükseklikte yapılmalıdır

Soru 61

Bir yangının söndürülmesi esnasında oksijenle temasının kesilmesi yöntemine ne ad verilir?

Soru 62

Gaz kaçağından Şüphelenilen bir ortamda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Soru 63

Aşağıdakilerden hangisi yangın çıkış sebeplerinden değildir?

Soru 64

Aşağıdakilerden hangisi esrar maddesinin vücuttaki etkilerinden değildir?

Soru 65

Aşağıdakilerden hangisi hayal gösteren (halusinojen) sentetik uyuşturuculardandır?

Soru 66

Etkili iletişim becerisine sahip olmak bir özel güvenlik görevlisine aşağıdaki hangi psikolojik faydayı kazandırır?

Soru 67

Özel güvenlik hizmetlerinin sunumunda iletişimin amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 68

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 69

iletişim sürecinin tamamlanması için kaynağın hedeften mesajın iletilip iletilmediği ile ilgili bir tepki alması gerekir. İletişimde bu tepki biçimine aşağıdakilerden hangi isim verilir?

Soru 70

Aşağıdakilerden hangisi dinleme türlerinden biri değildir?

Soru 71

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel işlevleri arasında değildir?

Soru 72

Bir kişinin kendisini karşıdaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak hissetmesi ve bu durumu ona iletmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 73

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından değildir?

Soru 74

Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen faktörlerdendir?

Soru 75

Vardiya amiri Mehmet, özel güvenlik görevlisi Ali`yi kış aylarında sıklıkla dış mekan nöbetine göndermekte ve fazla mesai puantajını eksik girmektedir. Ali bunlara itiraz ettiğinde ise hiçbir çözüm önerisine sıcak bakmayarak sürekli tartışma çıkarmaktadır. Bu durumu anlatan kavram hangisidir?

Soru 76

insan ve hayvanların gözlenebilir ve ölçülebilir hareketlerine ne ad verilir?

Soru 77

Kişiler arası iletişimde karşı tarafa sürekli eleştirel ve genelleyici olan, çözüm odaklı olmaktan uzak mesajlar gönderen bir kişinin, kendini ifade etme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 78

İnsanlar, yalnızken farklı, grup halindeyken farklı davranırlar. İnsanların bu Şekilde başkalarından etkilenmesi durumunu aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade edebilir?

Soru 79

Aşağıdakilerden hangisi bir gruptur?

Soru 80

Aşağıdakilerden hangisi kalabalıktakilere hakim olan psikolojik özelliklerden değildir?

Soru 81

Copla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 82

Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların yayılma metodlarından değildir?

Soru 83

Aşağıdakilerden hangisi grup türlerinden değildir?

Soru 84

Aşağıdakilerden hangisi eylem biçimlerinden değildir?

Soru 85

Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; komisyon kararı aranmaksızın aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik izni verebilir?

Soru 86

Psikolojik açıdan, “Bir biri ile uyuşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda bireyi etkilediği duruma” ne denir?

Soru 87

Buharlaşmayan fakat uzun süre havayı kaplayacak Şekilde küçük zerrelere ayrılan, katı veya sıvı halde bulunabilen maddelere ne ad verilir?

Soru 88

Yakın koruma hizmetlerini ifa ederken aşağıdaki maddelerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?

Soru 89

Önemli kişiye yapılan tehdit saat 9 istikametinden geliyorsa, korunan kişiyi hangi istikamete doğru kaçırılması gerekir?

Soru 90

Korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe nasıl olmalıdır?

Soru 91

Aşağıdakilerden hangisi terörist saldırının safhalarından biri değildir?

Soru 92

Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin nitelikleri arasında yer almaz?

Soru 93

Araçlı koruma düzeni olarak tanımlanmayan ifade şekli hangisidir?

Soru 94

Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada suikastın nedenlerinden değildir?

Soru 95

Aşağıdakilerden hangileri hem genel kolluk hem de özel güvenlik görevlilerinin kullanabileceği yetkilerdendir? I. Zor kullanma II. ifade alma III. Yakalama IV. Olay yeri inceleme V. Gözaltına alma

Soru 96

Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personeli sayılmaz?

Soru 97

Aşağıdakilerden hangisi polisin önleme araması yapabileceği yerlerden değildir?

Soru 98

Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada suikastın (eylemin) safhalarından değildir?

Soru 99

Adli Kolluk Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi adli kolluk değildir?

Soru 100

Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun görevlerinden değildir?

Soru 101

Kesici silahlar hangi silah grubu içerisinde yer alır?

Soru 102

Aşağıdakilerden hangisinde ateşli silahın tanımı tam olarak verilmiştir?

Soru 103

Gaz tabancaları hangi grup silahlar arasında yer alır?

Soru 104

Uzman personel tarafından yapılan ve gerektiğinde parça değişen bakım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 105

Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı parçalarından değildir?

Soru 106

Aşağıdakilerden hangisi silahın Ateş almamasının nedenlerinden değildir?

Soru 107

Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 108

Aşağıdakilerden hangisi silahı sökmeye bağlamadan önce yapılması gereken ilk işlemdir?

Soru 109

Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?

Soru 110

“Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ………, atış için sıra bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere de …….. denir.” Boş bırakılan yere gelecek ifade aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?

Soru 111

Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?

Soru 112

Tabancaların namlusunda bulunan setlerin çekirdek üzerinde bıraktığı ize ne denir?

Soru 113

Çap nedir?

Soru 114

Özel güvenlik görevlilerine, görevli oldukları zaman, görev alanlarında silah taşıma yetkisi hangi kanunla verilmiştir?

Soru 115

Aşağıdakilerden hangisi MP-5 makinalı tabanca modelidir?

Soru 116

Poligonda atış esnasında uyulması gereken emniyet kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 117

Parmağın tetiğe artan oranda bir kuvvetle baskı yapmasına ne denir?

Soru 118

“Fişek yatağında Fişek olup olmadığını tespite yarayan yardımcı emniyet tertibatına ……..denir.” Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?

Soru 119

I. Gerdelin yıpranması II. şarjör ağzının açılması III. Gerdelin kırılması IV. Gerdel yayının yıpranması V. Gerdel yayının ters takılması Yukarıdaki maddelerin sonucunda meydana gelen silah arıza yerleri aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 120

. I. Silahta Fişek olmayabilir II. İğne yayı kırık olabilir III. şarjör tutucu pimi arızalı olabilir IV. Barut miktarı az olabilir V. şarjörde hatalı Fişek olabilir Yukarıdakilerden hangileri silahın dolduruş yapmamasına yol açabilecek nedenlerdendir?

Soru 121

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 122

Silah bulundurma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir?

Soru 123

Silahın iğnesinin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 124

şarjör emniyeti hangi silahta vardır?

Soru 125

Toplu tabancalarda tırnak nerededir?

Soru sayısı 125 - Doğru Cevap: 0 - Yanlış cevap: 0