Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?

Soru 2

Aşağıda yer alan şıklardan hangisi özel güvenlik görevlisi olmak için alınan sağlık raporunun içeriğinde yer almaz?

Soru 3

Ali silahlı olarak özel güvenlik görevlisi olmak istemektedir. Silahlı olarak görev almak için özel güvenlik eğitim kurumlarında en az kaç saat ders almak zorundadır?

Soru 4

Yabancıların özel güvenlik alanında Türkiye’de faaliyet gösterebilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 5

5188 sayılı Kanunda belirtilen alarm izleme merkezi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi silahsız özel güvenlik görevlisi olmak için aranan Şartlardan değildir?

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin adli aramasına girer?

Soru 8

5188 sayılı Kanuna göre “Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni” kim tarafından verilir?

Soru 9

Hırsızlık Şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlileri hangi suçu işlemiştir?

Soru 10

Özel güvenlik Şirketleri, koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için faaliyet izni almak zorundadırlar. Bu faaliyet izni nereden alınır?

Soru 11

Özel güvenlik görevlileri silahlı olarak aşağıdaki yerlerden hangisinde görev yapabilir? I-Sağlık tesislerinde II-Kişi koruma III-Spor müsabakalarında IV-Para ve değerli eşya nakli

Soru 12

Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içinde toplam kaç sınava girebilir?

Soru 13

Yabancı kişilerin Türkiye’de özel güvenlik Şirketi kurabilmesinde aranan temel ilke nedir?

Soru 14

5188 sayılı Kanunda belirtilen özel güvenlikle ilgili kararları almak üzere valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında toplanan özel güvenlik komisyonunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 15

Göreve başlayan ve görevden ayrılan özel güvenlik görevlileri kaç gün içinde valiliğe bildirilir?

Soru 16

Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek ve zorunlu hallerde görev alanını genişletmek kimin görevidir?

Soru 17

il sınırları içerisinde bulunan genel ve özel kolluk ile özel güvenlik görevlilerinin amiri kimdir?

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi ceza sorumluluğunu ortadan kaldırır?

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ÖGG’nin haklarından değildir?

Soru 20

5188 sayılı Kanunun 12‟nci maddesinde düzenlenen “özel güvenlik kimlik kartı” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 21

Suç işledikten sonra özel güvenlik görevlilerince yakalanan Şüpheli ile emanete alınan eşya, kime nasıl teslim edilir?

Soru 22

Ana giriş kontrol noktasında, aşağıdaki personelden hangisinin görevlendirilmesi gerekli değildir?

Soru 23

Yerine getirilen görevin önemi ile bulunulan yerin yüksek tehdit ve suç riski taşıması durumunda hangi nokta kurulur?

Soru 24

Tren garı gişesinde unutulan telefonun alınarak korunaklı bir yerde tutması için ÖGG Alper ile Şahin’in hangi tutanağı tutması gerekir?

Soru 25

Otogarda çocuğunu kaybeden ailenin çocuğunu bularak aileye teslim eden ÖGG Sedat hangi görevini yerine getirmiştir?

Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın meşru müdafaa hakkı olarak kabul edilmesi şartlarından biri değildir?

Soru 27

Görevli olduğu bölgede yağma (gasp) suçunu işleyen şüpheliyi yakalayan ÖGG Osman hangi görevini yerine getirmiştir?

Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi fabrikada görevli ÖGG Ayşe ile Pınar’ın yaya devriye görevini yaparken dikkat etmeleri gereken davranışlardan biri değildir?

Soru 29

Bomba Şüphesi taşıyan paket olayında hangisini yapmak yanlıştır?

Soru 30

Özel güvenlik görevlisinin 8 saatlik nokta görevi sonunda makul bir süre beklemesine rağmen nöbeti devralacak görevlinin gelmemesi halinde yapması gereken doğru davranış biçimi hangisidir?

Soru 31

Noktada görevli özel güvenlik görevlilerinin, devir ve tesliminde hangi yöntem kullanılmalıdır?

Soru 32

Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında meydana gelen hırsızlık olayına müdahale etmiş ve genel kolluğa haber vermişlerdir. Hangi tutanağı tanzim etmeleri gerekir?

Soru 33

Hangisi devriyenin yardım ödevlerindendir?

Soru 34

Müze ve ören yerlerini korumakla görevlendirilen özel güvenlik görevlisinin temel güvenlik görevlerinin yanı sıra özellikle dikkat etmesi gereken önleyici görevi hangisidir?

Soru 35

Spor müsabakaları görevlerinde özel güvenlik görevlisinin kaçınması gereken davranış biçimi hangisidir?

Soru 36

Hangi durumda özel güvenlik görevlileri korumakla görevli oldukları konut sitesinin bir dairesine giremezler?

Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?

Soru 38

.I-Tutanak düzenlenir. II-Olay yeri çepeçevre koruma altına alınır. İlk yardım yapılır ve tıbbi yardım talep edilir. III-Sıralı amirlere ve kolluk kuvvetlerine haber verilir ve personel takviyesi istenir. IV-şüpheli Şahıs yakalanıp silahla birlikte muhafaza altına alınır. Özel güvenlik görevlilerinin sorumlu oldukları alan içerisinde meydana gelen bir silahla yaralama olayında suçüstü hali mevcut ise yapılması gereken iş ve işlemlerin doğru sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir?

Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin görev teçhizatı değildir?

Soru 41

Güvenlik yapılanmasında aşağıdakilerden hangisi iç halkada bulunur?

Soru 42

Radyasyondan temel korunma yöntemleri üç ana unsur ile değerlendirilir. Bunlar;

Soru 43

X ışınının bazı cisimlerden az bazı cisimlerden geçmemesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Soru 44

CCTV sisteminde quad cihazı ne işe yarar?

Soru 45

Kurum ve işletmelerde güvenlik sistemlerinden birinin kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 46

Burun kanamasında ilk yardımda ne yapılır?

Soru 47

Nokta hangisi görülür?

Soru 48

Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne denir?

Soru 49

Bilinç bozukluğu durumunda ilk yardımla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 50

Özel güvenlik görevlisi Murat, kaza yerinde „Bak-Dinle-Hisset‟ yöntemiyle yaralıyı değerlendirmiştir. Buradaki , Bak‟ ne anlama gelmektedir?

Soru 51

Kısa mesafede süratli taşıma teknikleri ile ilgili hangi şık yanlıştır?

Soru 52

Sağlıklı yetişkin bir insanda dakikadaki nabız sayısı hangi aralıktadır?

Soru 53

Rentek manevrası nedir?

Soru 54

Nefes alamayan, elleriyle boğazını tutan, acı çeken ve rengi moraran hastanın solunum yolunda tam tıkanma var demektir. Özel güvenlik görevlisi Zehra böyle biriyle karşılattığında ne yapmalıdır?

Soru 55

Omurga hasarı olduğundan şüphelenilen bir yaralının taşınması gerektiğinde nasıl davranılmalıdır?

Soru 56

Isı, oksijen ve ….…………, belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona yanma denir. Tanıma göre noktalı alana hangisi gelmelidir?

Soru 57

Paratoner sistemler aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar?

Soru 58

Yangın, deprem, sel vb. afet ve acil durumlarda acil durum ekipleri kurulmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi acil durum ekiplerinden değildir?

Soru 59

Doğalgaz kaçaklarında kapalı ortama dolan gaz nerede birikim yapar?

Soru 60

Yanma olayının önemli bir bileşeni olan ısının ortama yayılması aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri ile olur? I. Kondüksiyon (iletim) II. Konveksiyon (taşınım) III. Radyasyon (ışınım)

Soru 61

Yanıcı maddenin yetersiz oksijen nedeniyle, yeteri miktarda ısı, buhar veya gaz üretemediği durumlarda meydana gelen yanma tekli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 62

Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme sistemlerindendir?

Soru 63

Havada (yaklaşık) yüzde kaç oranında oksijen bulunur?

Soru 64

Esrar maddesi için aşağıdakilerden hangisi yanlış değildir?

Soru 65

Endüstriyel alanda yaygın olarak kullanılmakta olan yapıştırıcılar, tiner, benzin vb. maddeler, madde bağımlıları tarafından solunum yoluyla alındığında alkol sarhoşluğuna benzer bir etki meydana getirmektedirler. Yukarıda tanımı verilen uyuşturucu madde grubu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 66

Bir özel güvenlik görevlisi sözlü iletişime geçmeden önce nelere dikkat etmelidir?

Soru 67

Telefonla iletişimde kendisini özel güvenlik görevlisine tanıtarak istekte bulunan kişiye iletişim biliminde ne ad verilir?

Soru 68

iletişimin önündeki en büyük engellerden birisi de gürültüdür. Gürültünün somut ve soyut olarak farklı türleri bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi gürültü türlerinden değildir?

Soru 69

I-Çift anlamlı olabilir II-Kesin bir anlamı olmayabilir III-Sözcüklerden daha az etkilidir IV-Konuşma ve yazı diline göre daha evrenseldir. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sözsüz iletişimin özelliklerinden değildir?

Soru 70

“Söylemediklerimiz söylediklerimizden daha etkilidir.” sözü ile vurgulanmak istenen iletişim öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 71

Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası iletişime etki eden unsurlardan biri değildir?

Soru 72

Bir özel güvenlik görevlisi ile görüştüğü kişi arasındaki iletişim mesafesi aşağıdaki ölçülerden hangisidir?

Soru 73

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin bir öğesi değildir?

Soru 74

Hızlı konuşmanın iletişim süreçlerindeki en önemli sakıncası aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 75

Empati neden gereklidir?

Soru 76

Önyargı iletişim sürecini nasıl etkiler?

Soru 77

Aşağıdakilerden hangisinin stresle mücadele etmeye katkısı vardır?

Soru 78

Aynı amaç ve hedef doğrultusunda bir araya gelen, eylem birliği içinde olan insanların oluşturduğu kümen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 79

Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 80

Kama düzeni için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 81

Aşağıdakilerden hangisi toplu birliğin gözaltı işlemi yapmak için kullandığı doğru tekniktir?

Soru 82

Kalabalığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 83

Aşağıdakilerden hangisi kanunsuz bir toplantı ya da gösteri yürüyüşünde kalabalıktakilere hakim olan psikolojik özelliklerden değildir?

Soru 84

Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan pasif kalabalıklardır?

Soru 85

“Bir örgüte girerek veya bir mitinge bir gösteriye sızarak örgüt üyelerini veya gösteriye katılanları suç sayılan bir eyleme, davranışa iten kişiye” ne denir?

Soru 86

Aşağıdakilerden hangisi toplantı gösteri yürüyüşleri kanununun istisnasıdır?

Soru 87

Yakın koruma hizmetlerinde görev alan öncü istihbarat çalışması yapacak özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki özelliklerden hangisinin bulunmasına ihtiyaç yoktur?

Soru 88

Boğma (Boğum) noktası tabirini en iyi tarif eden madde aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 89

Bir kişi ile yapılan koruma düzenine ne denir?

Soru 90

Aşağıdakilerden hangisi “Temel Koruma Prensiplerinden” biri olamaz?

Soru 91

Terörist faaliyetler düşünüldüğünde aşağıdaki hangi ifade doğru değildir?

Soru 92

Aşağıdaki maddelerden hangisi önemli kişiyi (VIP) korumanın yöntemlerinden biri değildir?

Soru 93

Aşağıdakilerden hangisi suikastın safhalarından değildir?

Soru 94

.Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?

Soru 95

Korunan önemli kişi (VIP), gideceği yere araçla intikal etmesi halinde bineceği aracın hangi kısmında oturmalıdır?

Soru 96

Özel güvenlik görevlisinin görevli olduğu yerlerde bir suç islenmesi halinde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 97

Genel kolluk suç Şüphesi altında bulunan özel güvenlik görevlisine nasıl müdahale edebilir?

Soru 98

Genel kolluk, yasalar gereği bütün ülke genelinde görevli ve yetkilidir. Özel güvenlik görevlileri yetkilerini nerede kullanabilirler?

Soru 99

Aşağıdakilerden hangisi hem genel kolluk hem de özel güvenlik görevlileri tarafından kullanılabilen yetkilerdendir.

Soru 100

insanların ve hayvanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine ne denir?

Soru 101

Bir tabancanın tetiğini çektiğimizde horozu kurup düşüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?

Soru 102

Ağır ateşli silahlar birkaç kişinin yardımıyla veya başka vasıtaların yardımıyla kullanılabilen ve tahrip gücü yüksek olan silahlardır. Aşağıdakilerden hangisi ağır ateşli silah değildir?

Soru 103

Aşağıdaki silahlardan hangisinde emniyet sistemi yoktur?

Soru 104

Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?

Soru 105

Aşağıdakilerden hangisi tabancanın emniyet sistemlerinden değildir?

Soru 106

Aşağıdakilerden hangisi silahın Ateş almasına engel değildir?

Soru 107

Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası hangisidir?

Soru 108

Aşağıdakilerden hangisi Şarjörü oluşturan parçalar arasında yer almaz?

Soru 109

Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 110

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında aşağıdakilerden hangisi ateşli silah taşınabilecek yerlerdendir?

Soru 111

Ateşli silahlarda namlu içerisindeki çıkıntılara ne ad verilir?

Soru 112

Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Soru 113

Aşağıdakilerden hangisi hareketli namluda bulunan parçalardan biri değildir?

Soru 114

Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmasına engel olan faktörlerden biri değildir?

Soru 115

Tabancalarda tırnağın kırık veya tırnak yayının deforme olmasından kaynaklanan tutukluk sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

Soru 116

Aşağıdakilerden hangisi silah bakım ve temizliği türlerinden değildir?

Soru 117

“Silahı emniyetli olarak nasıl kullanacağını öğrenmedikçe hiç kimse silah kullanmamalıdır” bu bağlamda genel emniyet kuralları açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 118

Sökülmüş silahın takılma işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 119

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un ilgili maddesindeki “Silah bulundurma ve taşıma yetkisi” belirlemede usul nedir?

Soru 120

MP-5 makineli tabanca da atış anında elimizin yanmasını önleyen parça hangisidir?

Soru 121

Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?

Soru 122

Kuru tetik çalışmasından önce dikkat etmemiz gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 123

Hatve nedir?

Soru 124

Görevlerde kullanılan demirbaş silahların devir teslimlerinde silahta herhangi bir anormallik (çatlak, kırık vb.) var ise ne yapılır?

Soru 125

Ülkemizde silahlarla ilgili genel düzenlemeler, ateşli ve ateşsiz silahların taşınması ve bulundurulması hangi kanuna göre yapılmaktadır?

Soru sayısı 125 - Doğru Cevap: 0 - Yanlış cevap: 0