Soru 1

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun kabul yılı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2

Kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3

Görev alanında işlenen bir suçun failini yakalayan özel güvenlik görevlisi Ahmet kanunun tarif ettiği hangi görevini yapmıştır?

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden biri değildir?

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi meşru savunmanın şartları ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Soru 6

PVSK’ya göre aşağıdakilerden hangisinde önleme araması yapılamaz?

Soru 7

Genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin birlikte görev yaptıkları alanlarda sevk ve idare yetkisini kullanmaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

Soru 8

Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceğine kim karar verir?

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin haklarından değildir?

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?

Soru 11

Saldırının derecesine göre etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanılması hali aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin uygulama alanı bulduğu alanlardandır?

Soru 13

Özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisinin esas kaynağı hangi kanundur?

Soru 14

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; özel güvenlik görevlilerinin, görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilecekleri güvenlik önlem ve tedbirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 15

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında görev yapan Ali, silahlı görev yapma yetkisine sahiptir. Ali aşağıda sayılan görevlerden hangisinde silahla görev yapabilir?

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi silahlı özel güvenlik görevlisi olmak için aranan şartlardan değildir?

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin adli aramasına girer?

Soru 18

Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri hangi makama kaç gün içinde bildirilir?

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini hukuka uygun olarak kullanması ile ilgili aranan ölçütlerden birisi değildir?

Soru 20

Bir alışveriş merkezinde suç işledikten sonra özel güvenlik görevlilerince yakalanan kişi veya emanete alınan eşya kime teslim edilir?

Soru 21

Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?

Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer almaz?

Soru 23

Özel güvenlik görevlisi Yakup, çalıştığı devlet hastanesinde hasta yakınının doktoru yaralaması neticesinde olaya müdahale ederek şahsı etkisiz hale getirmiş ve genel kolluğa teslim etmiştir. Burada Yakup özel güvenliğin hangi görevini yerine getirmiştir?

Soru 24

Adli makamlarca, konusunda uzman personelin, teknik görüşlerine başvurduğu raporlara ………….. denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 25

Devriye görevi yapan özel güvenlik görevlilerinde aşağıdakilerden hangi teçhizat bulunmaz?

Soru 26

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Soru 27

Zor kullanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi olay yerine intikal eden ilk ekip tarafından alınacak koruma tedbirlerinden değildir?

Soru 29

Mevzuatımızdaki hükümler dikkate alındığında; özel güvenlik görevlileri yakalanan şahıslarla ilgili aşağıdakilerden hangisine kelepçe takmamalıdırlar?

Soru 30

ÖGG İlhan devriye görevini yerine getirirken farklı konularla ilgili görevleri de yerine getirmektedir. Bu görevlerle ilgili hangisi doğru değildir?

Soru 31

Eşkal tespitinde fiziksel yapı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Soru 32

Aşağıdakilerden hangisi maddi deliller içerisinde sayılmaz?

Soru 33

Özel güvenlik görevlisinin, eşkâl tespiti hususunda dikkat edeceği hususlardan değildir?

Soru 34

Herhangi bir olayda düzenlenen tutanakta, Ayşe hanım imza atmak istemeseydi ve tutanağı imzalamasaydı güvenlik görevlilerinin yapacağı işlem aşağıdakilerden hangisi olurdu?

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlerinden değildir?

Soru 36

Şüpheli paketin bulunduğu alanda aşağıda bulunan şıklardan hangisi yanlıştır?

Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi, tutanağın bölümlerinden biri değildir?

Soru 38

Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin ortaya çıkması, kolluk açısından aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Soru 39

Emanete alınan eşyaları sahibine veya kolluk görevlisine teslim ederken tanzim edilen tutanak aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılamaz?

Soru 41

Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz?

Soru 42

Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik tedbirlerinden birisi değildir?

Soru 43

Termal kamera ……….bağlı olarak görüntü almak amacı için kullanılır. Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade hangisi olmalıdır?

Soru 44

Patlayıcı maddeler aşağıdaki cihazlardan hangisi ile tespit edilebilir?

Soru 45

Ceketinin altına silah saklayarak bir binaya giriş yapmak isteyen şahsın bu girişimi aşağıdaki güvenlik sistem ve cihazlarının hangisinin yardımıyla engellenir?

Soru 46

Yarada yabancı cisim varsa ne yapılmalıdır?

Soru 47

Sara krizinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Soru 48

Baş çene pozisyonu verilirken hangi uygulama yanlıştır?

Soru 49

Suni solunumla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 50

Uzun ve sivri aletlerle oluşan, çok derin olabilen yaralar ne çeşit yaralardır?

Soru 51

Hangisi kimyasal yanıklara örnektir?

Soru 52

Erişkin bir insanın dakika solunum ve nabız sayısı kaçtır?

Soru 53

Bak-dinle-hisset yöntemi ile ne yapmaya çalışılır?

Soru 54

Kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmada kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 55

Telefonla 112 aranırken yapılması gerekenler ile ilgili hangi şık yanlıştır?

Soru 56

Yanıcı madde, ısı ve oksijenin belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ……. denir. Tanıma göre noktalı alana hangisi gelmelidir?

Soru 57

Sıvı madde yangınlarında aşağıdaki söndürücü maddelerden hangisi kesinlikle kullanılmaz?

Soru 58

Yangının oluşum safhaları sırasıyla hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Soru 59

Kaya, toprak veya arazi parçalarının, yer çekimi, depremler, aşırı yağışlar gibi dış etkenlerin etkisi ile hareket etmesi olayına ne denir?

Soru 60

Yangını su gibi söndürücülerle söndürmek yangın söndürme usullerinden hangisi ile tarif edilir?

Soru 61

Kontrol dışına çıkmış yanma olayına ........... denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 62

Köpüklü tip yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz?

Soru 63

Aşağıda belirtilenlerden hangisi yangın nedenlerinden değildir?

Soru 64

Aşağıdakilerden hangisi kokain maddesinin vücuttaki etkilerinden değildir?

Soru 65

Aşağıdakilerden hangisi uyarıcı nitelikte sentetik uyuşturuculardandır?

Soru 66

Aşağıdaki tanımlardan hangisi “katılımlı dinlemenin” unsurlarındandır?

Soru 67

İletişim sırasında mesajı gönderen kişinin hangi özellikleri mesajı doğrudan etkilemez?

Soru 68

İletişim sırasında özel güvenlik personelinin mesajı tam ve eksiksiz anlamasını aşağıdaki unsurlardan hangisi etkilemez?

Soru 69

İletişimin etkisini artıran unsurlardan en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 70

Etkili iletişim becerisi ile aşağıdaki alanlardan hangisi doğrudan ilgili değildir?

Soru 71

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde iletişimin temel öğeleri eksiksiz olarak verilmiştir?

Soru 72

Özel güvenlik hizmetlerinin sunumunda motivasyon teorilerinden yararlanılması neden gereklidir?

Soru 73

Aşağıdakilerden hangisi fazla ve uzun süreli stresin olumsuz etkilerinden biridir?

Soru 74

Aşağıdakilerden hangisi kişiler arasında başarılı iletişim kurulmasının şartlarından biridir?

Soru 75

Aşağıdakilerden hangisi stresin kaynaklarından biri değildir?

Soru 76

İletişim kurma süreci içinde özel güvenlik görevlisi ile iletişime geçen kişi veya kurumların mesajlarına ne ad verilir?

Soru 77

Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası etkin bir iletişimin önündeki engellerden biri değildir?

Soru 78

Gişe önünde bekleyen kalabalık için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 79

Aşağıdakilerden hangisi topluluğu içeriden yöneten kişidir?

Soru 80

Copla vuruş tekniklerinde aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 81

Toplumsal bir olayda üzerine gaz, sis ya da ses bombası atıldığında ne yapacaklarını bilemeyip rastgele sağa sola hareket eden kalabalıklar hangi tür kalabalıklardır?

Soru 82

Aşağıdakilerden hangisinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilir?

Soru 83

Özel güvenlik görevlisi copla etkisiz hale getirmek istediği kişinin vücudunda hangi bölgelere vuruş yapabilir?

Soru 84

Spor müsabakalarında hakemleri korumak için kullanılan düzen hangisidir?

Soru 85

Toplumsal olaylarda eylemi başlatacak kadar cesaret sahibi olmayan ve çabuk etki altında kalabilen kişi tiplerine ne ad verilir?

Soru 86

Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin özelliklerinden değildir?

Soru 87

Panik durumunda aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

Soru 88

Can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan maddi ve teknolojik tedbirlere ne ad verilir?

Soru 89

Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden değildir?

Soru 90

Önemli kişinin (VIP) yaya intikali sırasında korunması için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması yanlıştır?

Soru 91

Aşağıdakilerden hangisi boğma noktalarından değildir ?

Soru 92

Yakın koruma organizasyonları üç ana halkadan oluşur. Bu halkalardan en kısıtlanmış olanı …………dır. ………………ise, dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı ilk savunma hattıdır. Boşlukları uygun şekilde dolduran şık aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 93

Aşağıdakilerden hangisi başlıca koruma şekillerinden (çeşitlerinden) değildir ?

Soru 94

Hangisi korunan önemli kişiye (VIP) yönelik ağır saldırı yöntemlerinden biri değildir?

Soru 95

Önemli kişinin; ikametgâh ve çalışma ofisi ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı ya da ani gelişen program ve seyahatlerinde güvenliğinin, koruma personeli, teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere ne ad verilir?

Soru 96

Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?

Soru 97

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin, genel kolluğun görev alanına giren bir olayla karşılaştığında, suçüstü hükümleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisini yapması doğru değildir?

Soru 98

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin genel kollukla ilişkiler çerçevesinde yanlış olan hareket tarzıdır?

Soru 99

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 100

Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun görevlerinden değildir?

Soru 101

Boş kovan dışarı atılamıyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 102

Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarından birisi değildir?

Soru 103

Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?

Soru 104

6136 sayılı kanun kapsamında, bulundurma ve taşıma ruhsatlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?

Soru 105

İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 106

Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir?

Soru 107

Aşağıdaki parçalardan hangisi ateşleme tertibatından değildir?

Soru 108

Aşağıdakilerden hangisi silah temizliğinde gerekli malzemelerden değildir?

Soru 109

Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir?

Soru 110

Silahlarda iğneye baskı yaparak fişeğin ateşlemesini sağlayan parçanın adı nedir?

Soru 111

Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan tertibat aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 112

Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarındandır?

Soru 113

Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?

Soru 114

Namluya fişek sürülemiyor ise aşağıdakilerden hangisinden bahsedebiliriz?

Soru 115

Aşağıdakilerden hangisi temel atış tekniklerinden değildir?

Soru 116

Aşağıdakilerden hangisi fişeğin parçalarından değildir?

Soru 117

Yerine getiren yayın (icra yayı) görevi nedir?

Soru 118

Ateşlenen mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan parçaya ne ad verilir?

Soru 119

Mikrop ve virüslerin yayılması neticesi kullanıldığı bölgede toplu hastalık ve ölümlere kalıcı arızalara neden olan silahlara ne ad verilir?

Soru 120

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?

Soru 121

Aşağıdakilerden hangisine silah ile girilebilir?

Soru 122

Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı kanun kapsamında silah olarak değerlendirilmez?

Soru 123

Aşağıdakilerden hangisi nişan hattını oluşturan öğelerden biri değildir?

Soru 124

Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?

Soru 125

Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I.Kapak takımını çıkart II.Şarjörü çıkart III.Yerine getiren yayı çıkart IV.Namluyu çıkart V.Tabancayı boşalt

Soru sayısı 125 - Doğru Cevap: 0 - Yanlış cevap: 0