Soru 1

Özel Güvenlik Görevlisi ile ilgili aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?

Soru 2

Özel güvenlik görevlileri görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler. Üniformasız görev yapmaları için hangi makamdan izin / karar alınmalıdır?

Soru 3

Bir kamu kurumundan hizmet almak için gelen vatandaşı duyarlı kapıdan geçiren, bu kişilerin üstlerini detektörle arayan ve eşyaları X-Ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçiren kişiye ne ad verilir?

Soru 4

Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile ………….denir. Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5

“Hukuka aykırı arama …………. ve ele geçirilenler ……….” cümlesindeki boşluklara hangisi gelmelidir?

Soru 6

İşyeri ve konut araması en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?

Soru 7

Devriye görevlileri en az kaç görevliden oluşmalıdır?

Soru 8

Özel güvenlik görevlileri görev alanı içerisinde yakaladığı suç şüphelisini ve suçu kime bildirir ve teslim eder?

Soru 9

Özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığınız veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiğiniz durumda hangi yaptırımla karşılaşırsınız?

Soru 10

Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnen veya cebir kullanan ya da tehdit eden özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine aşağıdaki hangi işlem yapılır?

Soru 11

Havalimanında görevli özel güvenlik görevlisi genel kolluk gözetim ve denetimi olmadan aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi alış veriş merkezinde görevli özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?

Soru 13

Silahlı görev yapan bir özel güvenlik personeli hangi hallerde silahını evinde muhafaza edebilir?

Soru 14

Enerji kesintisi yaşanması ihtimaline karşı elektrikli sistemlerin çalışmasını sürdürebilmesi için aşağıdaki cihaz veya sistemlerden hangisinin kullanılması gerekmektedir?

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi yangın algılama sistemine ait cihazlardan biri değildir?

Soru 16

Gizlilik arz eden belgelerin muhafaza edildiği mahallere erişimin kontrol altına alınabilmesi için aşağıdaki sistemlerden hangisi kullanılmalıdır?

Soru 17

X ışının geçemediği maddeler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 18

X-Ray cihazlarının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi değildir?

Soru 20

Terk edilmiş eşyayı emanete alan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yerine getirmiştir?

Soru 21

Konusu suç teşkil eden emirle karşılaşan güvenlik görevlisinin yapacağı hareket hangi şıkta doğru olarak belirtilmiştir?

Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi olay yerini etkileyen faktörlerden biridir?

Soru 23

Olayın işleniş tarzının, mağdur ve failin ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeye ne denir?

Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi maddi delil çeşitlerinden biri değildir?

Soru 25

Birbiri ardınca çalınan iki düdük neye işarettir?

Soru 26

Araç kontrol noktasında görevli ÖGG Engin ile Ali’nin hangi davranışı yetki aşımına girer?

Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin tanzim edebileceği bir tutanaktır

Soru 28

Koruma kademesinin en son ve en hassas aşaması hangisidir?

Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi spor alanlarına sokulması yasak maddelerden biri değildir?

Soru 30

Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılan hatalardan biridir?

Soru 31

Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 32

Ziyaretçilerin kontrolü sırasında aşağıdakilerin hangisi yapılmamalıdır?

Soru 33

Ana giriş kontrol noktasında hangi tip personelin görevlendirilmesi gerekli değildir?

Soru 34

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına ne denir?

Soru 35

Asılsız ihbarlar genelde hangi sebeple yapılır?

Soru 36

LPG ve doğalgaz yangınlarında en etkili söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 37

Aşağıda belirtilenlerden hangisi yangın nedenlerindendir?

Soru 38

Köpüklü tip yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz?

Soru 39

“Malı, binayı veya araziyi zarar vermek kastıyla ateşe vermek” yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?

Soru 40

Yangının oksijen ile ilgisini kesmek yangın söndürme usullerinden hangisi ile tarif edilir?

Soru 41

Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden değildir?

Soru 42

Aşağıdakilerden hangisi İtfaiye teşkillerinden değildir?

Soru 43

Aşağıdakilerden hangisi doğal afet olarak tanımlanamaz?

Soru 44

Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?

Soru 45

Yaya olarak koruma ve organizasyonlarda dikkat edilecek hususlar arasında hangisi sayılmaz?

Soru 46

Kişinin can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan maddi ve teknolojik tedbirlere ne ad verilir?

Soru 47

Tehlike anında korumada aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

Soru 48

Aşağıdakilerden hangisi korumanın en temel amacıdır

Soru 49

VIP’e (Önemli kişi) saldırı ve safhalarında aşağıda sayılanlardan hangisi yer almaz?

Soru 50

Korunan kişiye pasta atılması olayı için nasıl bir saldırı olduğu söylenebilir?

Soru 51

Aşağıdakilerden hangisi, kişi korumada öncü istihbarat görevlisinin görevlerinden değildir?

Soru 52

Aşağıdakilerden hangisi koruma şekillerinden biri değildir?

Soru 53

Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?

Soru 54

Motorize koruma teknikleri düşünüldüğünde bir konvoyda aşağıdaki araçlardan hangisi bulunmaz?

Soru 55

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?

Soru 56

Enformasyon nedir?

Soru 57

Kaynaktan gelen iletiye alıcının tepkisine ne ad verilir?

Soru 58

58. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?

Soru 59

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçları arasında bulunmamaktadır?

Soru 60

Aşağıdakilerden hangisi iletişimde hedefin (alıcının) engelleyicilerinden değildir?

Soru 61

Bir özel güvenlik personelinin kendisine anlatılan şikayeti dinlerken yapmaması gereken hareketler aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 62

Mevlana’nın “Gel, gel, ne olursan ol yine gel” sözü aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

Soru 63

Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden değildir?

Soru 64

Etkili iletişim becerisi ile aşağıdaki alanlardan hangisi doğrudan ilgili değildir?

Soru 65

Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azami miktarını ve niteliğini belirlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

Soru 66

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin tabi olduğu yasaklardan değildir?

Soru 67

Özel güvenlik görevlilerinin silahlı olarak görev yapabileceği yer aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 68

Aşağıdakilerden hangisi görevleri esnasında özel güvenlik görevlisi ve genel kolluğun kullanabileceği yetkilerden biri değildir?

Soru 69

Özel güvenliğin amacı, kamu güvenliğini ………….. mahiyettedir. Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 70

Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?

Soru 71

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlileri, zor kullanma yetkisini hangi kanundan almaktadır?

Soru 72

Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?

Soru 73

Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?

Soru 74

Özel kolluk, yaşam hakkı, mülkiyet ve zilyetlik gibi hakların gasp edilmesini önlemek ile görevlidir. Buna göre özel güvenlik hangi göreviyle genel kolluğa yardımcı olmaktadır?

Soru 75

Yakalama yetkisinin kaynağı hangi kanundur?

Soru 76

I- Bedeni kuvvet II- Maddi güç III- Silah kullanılması Yukarıda sayılan zor kullanma türlerinin kullanılması hangi sıralama ile olmalıdır?

Soru 77

Önleme araması aşağıdakilerden hangisinde yapılamaz?

Soru 78

İlkyardım nedir?

Soru 79

Hangisi ilkyardımın temel uygulamalarıdır?

Soru 80

Kanama, kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik ve fışkırır tarzda akıyorsa ne çeşit bir kanamadır?

Soru 81

Kanamayı durdurmak için ilkyardımcının ilk yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 82

Bebek veya çocuk bir hastada kalp – akciğer canlandırması uygulaması sırasında verilmesi gereken kalp masajı ile soluk sayısı ne olmalıdır?

Soru 83

Elektrik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Soru 84

Sebebi bilinmeyen sindirim yolu zehirlenmelerinde ilkyardımda yapılması yanlış olan uygulama hangisidir?

Soru 85

Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin uyguladığı copla vuruş tekniklerinden biri değildir?

Soru 86

Aşağıda belirtilen kalabalıklardan hangisi organize aktif kalabalıktır?

Soru 87

Aşağıdakilerden hangisi kalabalık çeşitlerinden birisi değildir?

Soru 88

Aşağıdakilerden hangisi “yasadışı olaylarda güvenlik güçlerine karşı uygulanan eylem taktikleri arasında” yer almaz?

Soru 89

Aşağıda sayılan hangi olayda güvenlik görevlilerinin çember düzenini kullanması kendi güvenlikleri yönünden daha sakıncalı olabilir?

Soru 90

Toplum hayatını düzenleyen çeşitli sosyal düzen kuralları bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

Soru 91

Şehrin büyük alışveriş merkezinde meydana gelen aşağıdaki olaylardan hangisinde genel olarak özel güvenlik görevlisinin de müdahalesini gerektirecek bir panik durumu oluşmaz?

Soru 92

“Herhangi bir tehlikenin olmadığı durumlarda cadde ve sokaklarda ilerleme, kortej ve yürüyüşlere eşlik etmek üzere uygulanan düzene ..……… denir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 93

Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 94

Bir insanı veya grubu tahrik edip suça teşvik eden kimselere ne ad verilir?

Soru 95

Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddeler kategori edilirken aralarında yer almaz?

Soru 96

Aşağıdakilerden hangisi kişide bağımlılık oluşturan maddelerden değildir?

Soru 97

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Uyuşturucu Madde” tanımı arasında sayılmaz?

Soru 98

Aşağıdakilerden hangisi “kenevir” bitkisinden elde edilir?

Soru 99

Uyuşturucu ile mücadelenin ilk başlangıç noktası aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 100

Alışveriş merkezi girişinde görevli özel güvenlik görevlisi Berna, kendisine yaklaşan bir kişinin uyuşturucu kullandığından şüphelenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu şüphesini doğrulayan özelliklerden değildir?

Soru 101

Bir tabancanın tetiği çekildiğinde horoz kurulup düşüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?

Soru 102

Fişeğin ana parçaları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 103

Aşağıdakilerden hangisi bir emniyet sistemi değildir?

Soru 104

Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?

Soru 105

İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 106

Hazne nedir?

Soru 107

Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 108

Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almasına engel değildir?

Soru 109

Fişek yatağına fişek sürülemiyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 110

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında aşağıdakilerden hangisi ateşli silah taşınabilecek yerlerdendir?

Soru 111

Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir?

Soru 112

Ülkemizde silahlarla ilgili genel düzenlemeler, ateşli ve ateşsiz silahların imal edilmesi, satılması, taşınması ve kullanılması hangi kanuna göre yapılmaktadır?

Soru 113

Aşağıdakilerden hangisi silahlı ÖGG’nin görevden sonra silahı teslim ederken uyacağı kurallardan biri değildir?

Soru 114

Hangisi silah bakımı sırasında kullanılan malzemelerdendir?

Soru 115

Tırnak kırıldığında hangisi meydana gelir?

Soru 116

Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 117

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun/Yönetmelik kapsamında silah taşıma/bulundurma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?

Soru 118

Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?

Soru 119

Silahta “Rampa” nerde bulunur?

Soru 120

Aşağıdakilerden hangisi silahların sınıflandırılmasında yer almaz?

Soru 121

14’lü Browning tabanca hangi özellikli emniyet sistemine sahiptir?

Soru 122

7,62x51 mm” fişek tabirinde 7,62 mm neyin ifadesidir?

Soru 123

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yiv ve setlerin görevini açıklar?

Soru 124

Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere kaç derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır?

Soru 125

Yerine getiren yayın görevi nedir?

Soru sayısı 125 - Doğru Cevap: 0 - Yanlış cevap: 0