Soru 1

İş Kanuna’na ‘Gece, en geç 20.00”da başlayarak en erken saat 06.00’a kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönemdir.” İş Kanunu’na göre çalışan bir özel güvenlik görevlisinin gece mesaisi ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygulanmaz?

Soru 2

Türk Ceza Kanunu’na göre; “Gece, Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresidir.” Bu konuda aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi önleyici amaçla kimlik sorma yetkisi kullanamaz?

Soru 4

“Özel hayatın gizlilik alanına; aranılan suç delilinin hacim ve ağırlığı kadar bakılmalı, ayrıntıya girilmemelidir” ifadesi hangi kavramın tanımıdır?

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden biri değildir?

Soru 6

Bir kuruluşun özel Güvenlik kapsamına alınmasında veya çıkarılmasında kimin iradesi esas alınır?

Soru 7

Saçını atkuyruğu şeklinde bağlamış, kulağında küpe olan ve sakal bırakmış üniformalı bir özel güvenlik görevlisi için ne yapılmalıdır?

Soru 8

Aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı işyerlerinde, kesintisiz 12 ay pirimi ödenen özel güvenlik görevlisinin hangi hakkı ortaya çıkar?

Soru 9

Özel Güvenlik görevlisi hangisinden yararlanamaz?

Soru 10

Aşağıdaki olaylardan hangisini polise bildirmek gerekmez?

Soru 11

Aşağıdaki konulardan hangisi özel güvenliğin görev alanına girmez ?

Soru 12

Özel güvenlik hizmetleri uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin uygulama alanı bulduğu alanlardandır?

Soru 14

Özel güvenlik komisyonunun görevlerinden değildir?

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi arama esnasında en çok kısıtlanan özgürlüktür?

Soru 16

Özel Güvenlik birimleri ve özel Güvenlik şirketleri, bu Yönetmelik kapsamında güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir örneğini ……… gün içerisinde valiliğe verir. Boşluk alana hangi aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekmektedir?

Soru 17

Özel Güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisinin esas kaynağı hangi kanundur?

Soru 18

Aşağıdaki yerlerden hangisinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak kanunlarca serbest bırakılmıştır?

Soru 19

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; özel güvenlik görevlilerinin, görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilecekleri güvenlik önlem ve tedbirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 20

Yabancıların özel güvenlik alanında Türkiye’de faaliyet gösterebilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi özel Güvenlik şirketi yöneticisinde aranan şartlardan değildir?

Soru 22

Görev bölgesinde devriye gezerken özel güvenlik görevlisi Ramazan’ın; Güvenlik zafiyeti oluşturmamak, rutinleşmeyi önlemek, suç işlemeye niyetli kişilerin takibini zorlaştırmak ve kafalarını karıştırmak düşüncesiyle, kısa bir süre önce kontrol ettiği arka giriş kapısını beklenmedik, belirsiz ve kısa bir sürede tekrar kontrol etmesi aşağıdaki devriye şekillerinden hangisi ile ifade edilir?

Soru 23

Özel güvenlik görevlileri bu görevi devam ettirirken maç izlemeye gelen aşağıda belirtilen şahıslardan hangisine aranmaları özel hükümlere bağlı şahıslar prosedürü uygulanmaz?

Soru 24

Kolluk güçlerinin ayrılmaz bir parçası, birçok direnme ve saldırılarda, izinsiz gösteri yürüyüşü ve protestolarda kullanılan en uygun savunma, püskürtme ve dağıtma silahı olan copun kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 25

Esenboğa Hava Limanı dış hatlar control ve arama noktasında görevli özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları kontrol sırasında, bir yolcunun şüpheli tavırları dikkat çeker. X-RAY cihazından geçirilen valizin içinde poşetlenmiş bir madde tespit edilir. Yolcunun beyanı farklı olsa da; görevliler bağımlılık yapan madde olabileceğinden şüphelenirler. Bunun üzerine yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 26

Sentetik Cannabinoid ismi altındaki birçok maddeden oluşan, tamamen kimyasal olan, bazı bitkilerin yapraklarına karıştırılarak ortaya çıkarılan, halüsinasyon hayal görme, geçici körlük, geçici felçlik, ortam seçememe, nerede olduğunu hatırlayamama gibi zararlı etkileri bulunan, bağımlılık yapan, son zamanlarda medya gündeminde yer alan ve birçok gencin ölümüne neden olan, vücutta ağır hasar meydana getiren madde aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi olay yerine intikal eden ilk ekip tarafından alınacak koruma tedbirlerinden değildir?

Soru 28

Zor kullanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 29

Özel güvenlik görevlisinin silah kullanma yetkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 30

Zor kullanmanın meşru müdafaa hakkı olarak kabul edilebilmesi için aşağıda numaralandırılmış şartlardan hangilerinin yerine gelmesi gerekir? I. Haksız bir saldırının olması II. Saldırının devam ediyor olması veya tekrarının muhakkak olması III.Başka bir şekilde de bertaraf edilebilir olması IV.Orantılı karşılık verilmesi

Soru 31

Delillerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?

Soru 32

Beş duyu organımızla alınan bilgilerin, yazılı olarak kâğıtlara geçirilmesine ne ad verilir?

Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi tutanaklar için yanlış bir bilgidir?

Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Görevlisinin yakalama, arama, zor kullanma yetkisine ilişkin doğru ifadedir?

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi açısından “yetki” kavramının özelliklerinden değildir?

Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi şüpheli paket olayında yapılması gereken hareket tarzlarından birisidir?

Soru 37

Devriye görevi yapan özel güvenlik görevlilerinde aşağıdakilerden hangi teçhizat malzemesi bulunmaz?

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?

Soru 39

Güvenlik yapılanmasında aşağıdakilerden hangisi iç halkada bulunur?

Soru 40

Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?

Soru 41

Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşkeye tehlikeli veya yasak maddelerin sokulmasını engellemeye yönelik kullanılır? I-Metal dedektörü II-Kartlı geçiş sistemi III-X-ray cihazı

Soru 42

Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisinin ana kullanım amacı bir yerleşkeye izinsiz giriş-çıkış yapılmasını engellemek veya kontrol etmek için değildir?

Soru 43

Kontrol noktasında eşyasını aratmak istemeyen şahısla ilgili aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 44

Baş çene pozisyonu verilirken hangi uygulama yanlıştır?

Soru 45

Suni solunumla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 46

Kanama kalp atımları ile uyumlu, kesik kesik ve açık parlak ise ne çeşit bir kanamadır?

Soru 47

Kanamalarda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 48

Hangi yaranın mikrop kapma ihtimali düşüktür?

Soru 49

Hangisi kimyasal yanıklara örnektir?

Soru 50

Donmuş bir kişiye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 51

Sara krizinde hangi uygulama doğrudur?

Soru 52

Acil taşıma teknikleri ne zaman kullanılmalıdır?

Soru 53

Deprem sırasında Market veya alışveriş merkezinde olunduğu zaman yapılacak işlerden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 54

Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıdaki işlevlerden hangisini yapmak risklidir?

Soru 55

İyi bakım ve kontrolü yapılmış modern yangın algılamaalarm ve söndürme sistemleri karşısında; manüel sistemin (elle müdahale) en büyük dezavantajı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 56

Aşağıdakilerden hangisi kuru kimyasal tozunun özelliklerinden değildir?

Soru 57

Yoğun dumanlı bir yangın ortamında tahliye işleminde hangi davranışlar yapılır?

Soru 58

Dumandan etkilenerek yetersiz soluk alan kişiye aşağıdakilerden hangisi doğru uygulanır?

Soru 59

Yangın olaylarında itfaiyecilerin çalışmalarını kolaylaştırmak için güvenlik görevlilerinin yapmaması gereken davranış hangisidir?

Soru 60

Aşağıdakilerden hangisi Eroin maddesinin vücuttaki etkilerinden değildir?

Soru 61

Esrar maddesi için aşağıdakilerden hangis yanlış değildir?

Soru 62

İletişim sırasında oluşturulan mesajın anlaşılır olmasını aşağıdaki unsurlardan hangisi bozar?

Soru 63

Özel güvenlik personelinin iletişim becerisinin temel unsurlarından olan mesajları oluşturan kişi ya da kuruma iletişim unsuru olarak ne denir?

Soru 64

Özel güvenlik görevlisine şikayetini ileten bir kimsenin hangi davranış biçimi şikayetinin anlaşılmasını engeller?

Soru 65

Bir mesajın özel güvenlik personeli tarafından tam olarak anlaşıldığının kontrolü durumuna aşağıdaki kavramlardan hangisine uygundur?

Soru 66

Aşağıdakilerden hangisi yüz yüze iletişim biçimi değildir?

Soru 67

Bir özel Güvenlik personelinin kendisine anlatılan şikayeti dinlerken yapmaması gereken hareketler aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 68

Aşağıdaki tanımlardan hangisi empatik dinlemenin tanımlarından değildir?

Soru 69

İletişim sırasında özel güvenlik personelinin mesajı tam ve eksiksiz anlamasını aşağıdaki unsurlardan hangisi etkilemez?

Soru 70

İletişimin etkisini artıran unsurlardan en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 71

Etkili iletişim becerisi ile aşağıdaki alanlardan hangisi doğrudan ilgili değildir?

Soru 72

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 73

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde iletişimin temel öğeleri eksiksiz olarak verilmiştir?

Soru 74

“Davranışların oluşumunda insan zihni az ya da çok rol oynaya bilir. Eğer zihin bu davranışta rol oynuyorsa buna bilinçli davranış, eğer zihin fazla bir rol oynamıyorsa o zaman da bilinçsiz davranış denir.” Aşağıdakilerden hangisi bilinçli davranışa örnek oluşturmaz?

Soru 75

Aşağıda grupların fonksiyonları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 76

Psikolojik açıdan, “Bir biri ile uyuşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda bireyi etkilediği duruma” ne denir?

Soru 77

Toplumsal Psikolojisi açısından aşağıdakilerden hangisi çatışma nedenleri arasında yer almaz?

Soru 78

Aşağıdakilerden hangisi kalabalık çeşitlerinden birisi değildir?

Soru 79

“Bir toplumsal olayda topluluk içerisindeki provokatör ve atılganların söz ve daha ziyade eylemleri doğrultusunda hareket eden kimselere” ne denir?

Soru 80

Aşağıdakilerden hangisi “yasadışı olaylarda güvenlik güçlerine karşı uygulanan eylem taktikleri arasında” yer almaz?

Soru 81

Aşağıdakilerin hangisi kitlelerin genel özellikleri arasında yer almaz?

Soru 82

Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızın 34.maddesine göre toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin sınırlandırılması nedenleri arasında yer almaz?

Soru 83

Grup dinamiği konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 84

Koruma personelinin amacı; önemli kişiye gelebilecek zararı engellemek ve………………… uzak tutmaktır. Personel yapısı bu görevi eksiksiz yürütebilecek şekilde oluşturulmalı, unvanları ve yürütecekleri görevleri de birbirine………………… şekilde tanımlanmalıdır. Yukarıdaki ifadede boşluklara Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 85

Aşağıdakilerden hangisi Ekip Amirininin görevlerinden değildir?

Soru 86

Korunan kişinin yapacağı ziyaret amacına göre öncü ekip ilk olarak kabul ve karşılamayı yapacak yetkili ile irtibata geçer. Programdaki aktiviteler ile ilgili görüş alış verişinde bulunur. Kontrol listesi gözden geçirilerek toplanan bilgiler çerçevesinde koruma planı hazırlanır. Yukarıdaki ifadede boşluklara Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 87

Yakın koruma organizasyonlarında güvenliği destekleyici ve kontrolü sağlayıcı özellikte olan kimlik kartlarının oluşturulması ve uygulanmasının amacı hizmet veren personelin ve koruma personelinin tanınmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi Bu kimlik kartları uygulamasında dikkat edilecek hususlardan değildir?

Soru 88

Aşağıdakilerden hangisi kişi korumanın amaçlarından değildir?

Soru 89

Korunan kişiye bir saldırı gerçekleştiğinde koruma personelinin yapacağı işler öncelik sırasına göre nasıl olmalıdır? I-Saldırı etkisiz hale getirilir II-Korunan kişiye kalkan olunur III-Korunan kişi uzaklaştırılır

Soru 90

Aşağıdakilerden hangisi kapalı ve kontrollü yer toplantılarında koruma görevlileri için avantaj sağlayan durumlardan değildir?

Soru 91

Aşağıdakilerden hangisi korunan kişiye ait bilinmesi gereken hususlardan değildir?

Soru 92

Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk değildir?

Soru 93

Komisyon tarafından, özel güvenliğin görev alanı olarak tanımlanmış bölgede emniyet ve asayişle ilgili konularda asıl yetki……………................cümlesini aşağıdakilerden hangisitamamlar?

Soru 94

Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunundaki yetkilerin kullanılması sırasında özel güvenlik görevlileri kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler?

Soru 95

Aşağıdakilerden hangisi Genel Kolluğun görevlerinden değildir?

Soru 96

Personelinin tesise girişlerini güvenlik altına almak ve aynı zamanda personelin mesai saatlerine karşı davranışlarını kayıt altına almak isteyen A firması, aşağıdaki hangi güvenlik ve sistem cihazlarını kullanmalıdır?

Soru 97

İlkyardımla ilgili yazılanlardan doğru olan hangisidir?

Soru 98

Aşağıdakilerden hangisi başlangıç yangınlarına müdahale eden ekiptir?

Soru 99

Nokta görevlisinin görevine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 100

Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?

Soru 101

Aşağıdakilerden hangisi silah temizliğinde gerekli malzemelerden değildir?

Soru 102

Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarından birisi değildir?

Soru 103

Silah taşıma ve kullanma yetkisi olan bir görevlinin aşağıdakilerden hangisini bilmesine gerek yoktur?

Soru 104

Tabancada kabza ne işe yarar?

Soru 105

Tabancanın belde çıplak olarak taşınması ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

Soru 106

Tam otomatik tabanca ile yarı otomatik tabanca arasındaki fark hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 107

Aşağıdakilerden hangisi çerçeve (gövde) üzerinde yer almaz?

Soru 108

Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından değildir?

Soru 109

MP-5 makineli tabancaile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 110

Tabancada namlu üzerindeki kilitleme dişlerinin aşınması sonucu aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

Soru 111

Tek hareketli (singleaction) tabancanın özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 112

Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden biridir?

Soru 113

Fişeklerin muhafazası ve kullanımı ile ilgili hangisi yanlıştır?

Soru 114

Aşağıdakilerden hangisi nişan hatasına bağlı bir atış hatası değildir?

Soru 115

Aşağıdakilerden hangisi bir atış hatası olarak değerlendirilemez?

Soru 116

Hangisi tabanca ile atış pozisyon değildir?

Soru 117

Aşağıdaki bölümlerden hangisi poligonda yer alan hatlardan değildir?

Soru 118

Silah taşıma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanı işaretleyiniz?

Soru 119

Aşağıdakilerden hangisinde silahın tanımı tam olarak verilmiştir?

Soru 120

Gaz tabancaları hangi grup silahlar arasında yer alır?

Soru 121

Hasan silah kullanması gereken bir durumla karşılaşır. Silahını kılıftan çıkarır ve sürgüyü çekerek dolduruş yaptıktan sonra silahını hedefe doğrultarak tetiğe basar. Ancak horoz düşmesine rağmen silahın ateş etmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 122

6136 sayılı kanun kapsamında, bulundurma ve taşıma ruhsatlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?

Soru 123

İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 124

Çap nedir?

Soru 125

Aşağıdakilerden hangisi polimer gövdeli bir tabancadır?

Soru sayısı 125 - Doğru Cevap: 0 - Yanlış cevap: 0