Soru 1

“Alıcıya iletilmesi istenen konudur. Herhangi bir konuya, olaya ilişkin duygu ve düşüncelerimizin kodlanarak, sözlü, sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşması sağlanan sembollerdir’’ ifadesiyle iletişimin hangi temel öğesi tanımlanmaktadır?

Soru 2

2. Bir takım bilgilerin / sembollerin bir takım hedefler tarafından üretilmesi, geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine ……………………..adı verilir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimin önündeki engellerden biri değildir?

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi dinlemenin yararlarından biri değildir?

Soru 5

“İnsanlar kıyafetleri ile karşılanır, düşünceleri ile uğurlanır” atasözünde iletişim açısından aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi “ HAYIR” diyebilmenin önündeki engellerden biri değildir?

Soru 7

Bir insanın kendisini, karşısındakinin yerine koyarak olayları onun gözüyle bakıp, onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına ve ona göre davranış sergilemesine iletişimde ne ad verilir?

Soru 8

9. Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi stresin olumsuz etkilerinden biri değildir?

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi problem çözme yöntemi değildir?

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi stresi önlemek için yapılması gerekenlerden biri değildir?

Soru 12

13. Kültür merkezinde çalışmakta olan özel güvenlik görevlisi, görev alanında el dedektörü ile yaptığı arama esnasında tespit ettiği suç teşkil eden eşyayı emanete alır. Aşağıdakilerden hangisi emanete alma yetkisini kullanabilmesi için gerekli ön şarttır?

Soru 13

14. Mülki idare amirinin veya birlikte görev yapılan yetkili genel kolluk amirinin verdiği emirleri yerine getirmeyen belediyeye ait özel güvenlik şirketinde çalışmakta olan özel güvenlik yöneticisi ve görevlisinin bağlı oldukları kişi, kurum, kuruluş veya şirket yetkilileri kaç yıl süre ile özel güvenlik alanında görev alamazlar?

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi ile genel kolluk arasındaki ilişkiyi en iyi şekilde ifade eder?

Soru 15

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 16

Kontrol noktalarında eşyaların kontrolleri esnasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

Soru 17

18. Kamu düzeninin korunması, suçların önlenmesi, özel dikkat gösterilmesi gereken belirli yerlere karşı yapılabilecek saldırıların önlenmesi ve çevre sakinlerine güven verilmesi amacıyla özel olarak belirlenmiş, belirli ve sınırlı bir alanda kurulan görev yeri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, nokta görevlisinin görev yerinde dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?

Soru 19

Can ve mal güvenliğini sağlamak, suçları işlenmeden önce önlemek, işlendikten sonra müdahale etmek ve vatandaşlara yardımcı olmak üzere görev yapan özel güvenlik görevlilerinin dolaşarak görev yaptığı, sınırları belirli alana ne denir?

Soru 20

Devriye görevine çıkmadan önce amirler tarafından özel güvenlik görevlilerinin, görevle ilgili genel ve özel olarak bilgilendirilmeleri, aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisine girer?

Soru 21

Devriye görevlileri en az kaç görevliden oluşmalıdır?

Soru 22

Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama, özel güvenlik görevlilerinin hangi görevlerine girer?

Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında özel güvenliğin spor alanlarındaki görev ve yetkilerinden değildir?

Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında dikkat edecekleri hususlardan değildir?

Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenliğin yetkilerinden değildir?

Soru 26

Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut ve hayatına yönelik olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin göz altına veya muhafaza altına alma işleminden önce hakim kararı olmaksızın özgürlüğünün geçici olarak fiilen kısıtlanarak denetim altına alınması aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 27

Özel güvenlik görevlileri, Kanunun 7 nci maddesinde sayılan yetkilerini nerede ve ne zaman kullanabilirler?

Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi, önleme amaçlı yakalamadır?

Soru 29

Suç işlemeye çalışan kişiler ile suç işlemeye elverişli eşyaları bulmak amacıyla kişilerin üstünde, araçlarında veya mekanlarında yapılan araştırma ve kontrol işlemine ne denir?

Soru 30

Aşağıdakilerden hangisi, zor kullanma yetkisi ile ilgili olarak yanlıştır?

Soru 31

Tutanağın en az kaç görevli tarafından imzalanması gerekir?

Soru 32

Özel güvenlik görevlisi Ahmet ile Mehmet, görevli oldukları alışveriş merkezi girişinde yaptıkları kontrolde bir şahsın üzerinde taşınması yasak ve suç olan bıçak ele geçirmişlerdir. Bu suç unsuru bıçakla ilgili olarak hangi tutanağı düzenlemeleri gerekir?

Soru 33

Yakalama tutanağında mutlaka bulunması gereken hususlardan değildir?

Soru 34

Özel güvenlik görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koymak, suçun devamını önlemek ile görevli ve yetkilidir. Delillerin toplanması yetkisi ve görevi, aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 35

Görevli olduğu yerde özel güvenlik görevlilerine yapılan şüpheli paket veya poşet ihbarı ile ilgili yapılan işlemlerden hangisi yanlıştır?

Soru 36

Özel güvenlik görevlisi Asaf, görev yaptığı Esenler otogarında X-Ray cihazından geçen bir bagajda turuncu renkte bir cisim tespit etmiştir. Bu cisim aşağıdaki seçeneklerden hangisi olamaz?

Soru 37

Konveyör bandını geriye doğru çalıştırmak için kullanılan X-Ray cihazı kontrol paneli fonksiyon tuşu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 38

.Işık sinyali II. Ses sinyali III.Titreşim sinyali Yukarıdaki özelliklerden hangisi el tipi metal dedektörü ile kapı tipi metal dedektörünün ortak özelliklerindendir?

Soru 39

Özel güvenlik görevlisi Yalçın, görev yaptığı AVM’de X-Ray cihazının etrafında görev yapmaktadır ve X-Ray cihazından yayılan radyasyondan dolayı tedirgin olmaktadır. Yalçın’ın radyasyona karşı sağlık güvenliğini alması için aşağıdaki cihazlardan hangisini kullanması gerekmektedir?

Soru 40

41. Bazı güvenlik sistem ve cihazlarının kullanım amaçları şu şekildedir; • Paket veya bagaj içerisindeki kimyasalların izlerini analiz etmek, • Araç altında bölgeye girebilecek patlayıcı madde ve diğer unsurların tespitini yapmak, • Paket veya bagaj içerisindeki tehlikeli veya illegal unsurların tespitini sağlamak, • Bir binanın özel birimlerine sadece yetkilendirilmiş personelin giriş yapmasını sağlamak. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinin bir kullanım amacı yukarıda yazılmamıştır?

Soru 41

Verimli bir yanma reaksiyonu gerçekleşebilmesi için aşağıda verilen şıklardan hangisine daha çok ihtiyaç vardır?

Soru 42

Evrenimizde bulunan yanıcı maddeler aşağıdaki hangi hallerde karşımıza çıkmaktadır?

Soru 43

Yanabilen sıvıların oluşturduğu yangın sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 44

Sıvı yanıcı maddeler direkt olarak kendileri yanmaz. Çıkardıkları buharları yanar.” Yukarıda verilen bilgiye göre sıvı madde yangınlarında aşağıdaki hangi söndürme yöntemi uygulanmamalıdır?

Soru 45

Yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 46

Yanıcı gazlardan olan Likit Petrol Gazı (LPG) için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 47

Yıldırım tehlikesinden korunmak için aşağıdaki önlemlerden hangisi alınmalıdır?

Soru 48

En temiz yangın söndürme maddesi olarak adlandırılır, sistem odaları ve bilgisayar otomasyon odalarında yangın söndürme sistemlerinde kullanılır. Yukarıda bahsi geçen yangın söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 49

Carson ve Stoughton adlı iki kimyager tarafından geliştirilen göz yaşartıcı gaz aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 50

.Göz yaşartıcı gazların kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 51

Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan pasif kalabalık türüdür?

Soru 52

Güvenlik görevlilerinin göstericiler ile görüşürken tavır, davranış veya pozisyonu aşağıdakilerden hangisi olmamalıdır?

Soru 53

Topluluk veya kalabalık içerisinde yol açmak, topluluk veya kalabalığı bölmek ve yanlara doğru dağıtmak için kullanılan müdahale düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 54

Gaz maskesine takılarak kullanılan ve gazlı havanın temizlenmesini sağlayan malzemeye ne ad verilir

Soru 55

Bir topluluğu suç sayılacak bir eyleme, harekete itmek için tahrik etmeye ve kışkırtmaya ne denir?

Soru 56

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu´na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 57

Üniversite haricinde görev yapan bir özel güvenlik görevlisinin, ciddi bir kalabalık veya toplumsal olayla karşılaşması halinde öncelikli olarak yapması gereken nedir?

Soru 58

Yangından veya depremden kaçan insanların oluşturduğu kalabalıkla karşılaşan güvenlik görevlilerinin hareket tarzı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 59

Koruma Çemberinde “iç halka” da aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Soru 60

Aşağıdakilerdenhangisi koruma aracına binebilir?

Soru 61

Aşağıdakilerden hangisi korumanın en temel amacıdır?

Soru 62

Aşağıdaki mevzuatlardan hangisi özel güvenlik görevlisine silah kullanma yetkisi vermektedir?

Soru 63

Korunan kişi aracı ile program yerine geldiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 64

Bir kişiyle yapılan koruma düzeni refakat korumasıdır. Bu düzende koruma, korunan kişinin neresinde durur?

Soru 65

Koruma personeli tarafından korunan kişiye karşı silahlı bir saldırı girişiminde, yapılması gereken en mantıklı hareket aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 66

Korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe nasıl olmalıdır?

Soru 67

Yakın koruma hizmetlerini ifa ederken aşağıdaki maddelerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?

Soru 68

Kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde, özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya ” kim yetkilidir?

Soru 69

Bir devlet dairesinde görev yapan özel güvenlik görevlisi Osman’a, kurumun en üst yöneticisi tarafından “ Kuruma gelen kim olursa olsun silahını alacaksınız” sözlü talimatı verilmesi üzerine, Osman’ın görevi ile ilgili aşağıdaki hususlardan hangisi doğrudur?

Soru 70

Gerekli görülen hallerde “sivil kıyafetle ” görev yapılmasına izin vermeye kim yetkilidir?

Soru 71

Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine 5188 sayılı Kanunda ön görülen ceza hangisidir?

Soru 72

“Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı, görevini yapmasını engellemek amacıyla direnen veya cebir kullanan ya da tehdit eden özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine” uygulanacak ceza aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 73

Özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkili olan bakanlık hangisidir?

Soru 74

Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni kim tarafından verilebilir?

Soru 75

Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlilerinin görev alanında bir suçla karşılaştığında yapmaları gereken görevleri arasında yer almaz?

Soru 76

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinde aranacak sağlık şartları arasında yer almaz?

Soru 77

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin 5188 sayılı Kanun kapsamında uyması gereken yasaklardan değildir?

Soru 78

Mevzuatımıza göre aşağıdakilerden hangisi “genel kolluk” tanımı içinde yer alır?

Soru 79

Aşağıdaki olaylardan hangisinin varlığı halinde, özel güvenlik görevlileri konutlara girme yetkisine sahip olur?

Soru 80

Özel güvenlik görevlileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 81

Özel güvenlik görevlilerinin görevleri sırasında üzerlerinde bulundurabilecekleri silah ve teçhizatlar açısından “göz yaşartıcı gaz” taşımalarına izin vermeye kim yetkilidir?

Soru 82

Özel güvenlik görevlilerine soruşturma yapma yetkisini hangi makam verebilir?

Soru 83

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları iş ve özlük hakları itibari ile bağlı oldukları kanunlar arasında yer almaz?

Soru 84

Görev yaptığı yerde meydana gelen suçun iz ve delillerini muhafaza eden özel güvenlik görevlisinin yaptığı görev hangi kapsamdadır?

Soru 85

Görev alanı ve yetki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Soru 86

Özel güvenlik görevlisinin hukuka aykırı olarak bir kişinin üstünü elle araması hangi hakkın ihlalidir?

Soru 87

5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlisi kimlik kartıyla ilgili hangisi yanlıştır?

Soru 88

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 89

Aşağıdaki organlardan hangisi karın boşluğunda bulunmamaktadır?

Soru 90

Aşağıdakilerden hangisi Temel Yaşam Desteği ile ilgili yanlış bir tanımlamadır?

Soru 91

Şokta uygulanan ilkyardım ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 92

Sıcak su dökülmesi sonucunda oluşan yanık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 93

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 94

Bayılan kişiye aşağıdakilerden hangisi uygulanmamalıdır?

Soru 95

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 96

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 97

Ağaca çarpan bir araçtaki sürücüye yapılan ilkyardım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 98

Alışveriş merkezi girişinde görevli özel güvenlik görevlisi Berna, kendisine yaklaşan bir kişinin uyuşturucu kullandığından şüphelenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu şüphesini doğrulayan özelliklerden değildir?

Soru 99

İzne tabi olan, bazı uyuşturucu maddelerin üretiminde kullanılan haşhaşın ekimi, üretimi, kontrolü, hangi kurum tarafından yapılmaktadır?

Soru 100

Fişeğin ana parçaları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 101

Ateşleme iğnesi, fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?

Soru 102

Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 103

I-Sürgü geriye çekilerek bırakılır II-Silah ölü bir noktaya çevrilir III-Şarjör çıkartılır IV-Sürgü geriye çekilerek fişek yatağı gözle kontrol edilir V- Söküm işlemine başlanır. Yukarıda silah sökülürken dikkat edilecek hususların doğru sıralaması hangi şıkta verilmiştir?

Soru 104

Tırnak kırıldığında, aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

Soru 105

Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisi değildir?

Soru 106

Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisi değildir?

Soru 107

Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı, tetik gibi parçalar aşağıdakilerden hangisi üzerinde bulunur?

Soru 108

Aşağıdakilerden hangisi doğru tetik çekme kuralına uymaz?

Soru 109

Bir tabancanın tetiğini sonuna kadar çektiğimizde horozu kurup düşüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?

Soru 110

Hangisi silahın kovanda bıraktığı izlerden değildir?

Soru 111

Aşağıdakilerden hangisi çerçeve takımının ve kovan atma tertibatının ortak parçasıdır?

Soru 112

Hedefte vuruşlar merkezin altında toplanmış ise aşağıdaki şıklardan hangisi yapılmalıdır?

Soru 113

Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından biri değildir?

Soru 114

Bazı ateşli silahlarda bulunan kilitleme dişlilerinin görevi nedir?

Soru 115

Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönünceye kadar namlu içerisinde aldığı yola ……denir? Yukarıdaki boşluğa uygun olanı yerleştiriniz

Soru 116

Temel atış teknikleri aşağıdakilerden hangisi değildir?

Soru 117

Meskende bulundurma ruhsatlı silahı olanlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 118

Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?

Soru 119

Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet sistemi hangisidir?

Soru 120

Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?

Soru 121

Silahın hangi parçasının eksik olması atışa engel teşkil etmez?

Soru 122

MP-5 makineli tabancanın kurma kolu parçası ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgilerden hangisi doğru değildir?

Soru 123

Aşağıdakilerden hangisi silahtaki tertibatlardan biri değildir?

Soru 124

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir silahlı özel güvenlik görevlisinin özelliklerinden değildir?

Soru 125

Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?

Soru sayısı 125 - Doğru Cevap: 0 - Yanlış cevap: 0