Soru 1

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre görevli olduğu esnada bir özel güvenlik görevlisi hırsızlık yapan bir şüpheliyi yakaladığında aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 2

Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azamî miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fizikî ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3

Özel güvenlik şirketlerine faaliyet izni vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4

Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5

Kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Komisyonu üyesi değildir?

Soru 7

Özel güvenlik görevlileri görev alanı içerisinde yaralama şüphelisini hangi makama teslim eder?

Soru 8

“Zor kullanma şartları” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 9

Temel eğitimini başarıyla tamamlayan özel güvenlik görevlilerine kimlik kartları hangi makamca verilir?

Soru 10

. Savunma şirketinde silahlı görev yapan özel güvenlik görevlisi hangi hallerde silahını evinde muhafaza edebilir?

Soru 11

Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?

Soru 12

Aşağıdaki ifadelerden hangisi 5188 sayılı Kanun’a uygun bir ifade değildir?

Soru 13

Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?

Soru 14

. ÖGG’nin kamuya mahsus açık alanlarda kuvvetli suç şüphesi bulunmadıkça kimlik sorma yetkisini kullanmamalıdır. Kamuya ait açık alanlarda kimlik sorabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangilerinin oluşması gerekir? I. ÖGG’nin genel kolluk ile birlikte görev yapıyor olması gerekir II. Kimlik sorma uygulamasının kamu kolluğunca başlatılmış olması gerekir III. Kamu kolluğunun talebi olmalı IV. ÖGG’nin görev yaptığı şirketin sahibinin emri olmalı V. ÖGG’nin görev alanında olmalı VI. ÖGG istediği zaman kimlik sorabilir

Soru 15

5188 sayılı Kanun’da yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, engelli hâle gelen özel güvenlik görevlilerine veya hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisinin kanunî mirasçılarına tazminat ne şekilde ödenir?

Soru 16

Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin birer sureti, personelin göreve başladığı tarihten itibaren kaç gün içinde valiliğe verilir?

Soru 17

Yabancı kişilerin Türkiye’de özel güvenlik şirketi kurabilmesinde aranan temel ilke nedir?

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın en son aşamasıdır?

Soru 19

Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Murat, terminalin duyarlı kapısından geçen şahıs üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit etmiştir. Murat’ın aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 20

Görev yerinde, işlenen bir suçun failini yakalayan ve delillerini muhafaza eden özel güvenlik görevlisi hangi görevi ifa etmiştir?

Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir?

Soru 22

.Belirli güzergâhlara bağlı kalınarak yürütülen devriye yöntemine ne denilir?

Soru 23

Özel güvenlik sorumlusunun atanabilmesi için özel güvenlik izni verilen yerde en az kaç özel güvenlik görevlisi görev yapmalıdır?

Soru 24

5188 sayılı Kanun’un 7. maddesi (e) bendi özel güvenlik görevlilerine; yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme yetkisi vermektedir. Bu yetkiyle özel güvenlik görevlilerine hangi görev verilmiştir?

Soru 25

Alışveriş merkezinde devriye görevlisi ÖGG Metin ile Kerem’in kullanamayacağı yetki aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 26

Kontrol noktasına gelen kişileri güvenlik cihazlarından geçmesini sağlayan ve girişte uyulması gereken kuralları bildiren personele ne denir?

Soru 27

Aşağıdaki yerlerin hangisinde özel güvenlik görevlilerinin kimlik sorma yetkisi yoktur?

Soru 28

Müzeye gezmeye gelen ve üzerinde taşıma ruhsatlı silahı olan kişi kontrol noktasından silahı ile birlikte geçmek istemektedir. Kontrol noktasında görevli ÖGG Samet’in davranışı nasıl olmalıdır?

Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik delillerdendir?

Soru 30

Görevli oldukları fabrikada devriye görevini yerine getiren ÖGG Selçuk ile Çetin’in hangi davranışı yanlıştır?

Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde insanın değişmeyen özelliklerinden biri değildir?

Soru 32

. Adli makamlarca konusunda uzman personele hazırlatılan teknik raporlardır. Tanımı yapılan rapor çeşidi hangisidir?

Soru 33

Kontrol noktasında görevli ÖGG Serpil ile Demet’in kullanamayacağı yetki hangisidir?

Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi telsiz konuşmalarında dikkat edilecek hususlardan biridir

Soru 35

Bir mal veya eşya üzerinde zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanarak kaldırılmasına ne denir?

Soru 36

Genel kolluğun denetimi ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından hava meydanlarında yapılan aramaya ne denir?

Soru 37

Olay devam ederken eylemi gerçekleştiren şahıs/şahısların yakalanmasında düzenlenen tutanak hangisidir?

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi adli aramaya örnektir?

Soru 39

. Hangisi delillerin özelliklerinden biri değildir?

Soru 40

5188 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesinde “ceza uygulaması” ile ilgili hangi ifade doğrudur?

Soru 41

Metal detektörler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 42

Aşağıdakilerden hangisi X-Ray kullanımı için doğru bir uygulama değildir?

Soru 43

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bir binaya sadece yetkili/izinli kişilerin giriş çıkışını sağlamak üzere kullanılan bir cihaz veya sistemdir? I- Kartlı geçiş sistemi II- X-ray cihazı III-Metal dedektörü

Soru 44

Birden fazla kamerayı elle veya otomatik olarak ekranda görmemizi sağlar. Kelime anlamı olarak seçici, değiştirici demektir. Yukarıdaki tanım kapalı devre televizyon sistemi (CCTV) Sistemine ait hangi ekipmanı anlatmaktadır?

Soru 45

Kameraların gece karanlık ortamlarda sağlıklı bir şekilde görüntü alabilmesi için aşağıdaki aparatlardan hangisi kullanılır?

Soru 46

Kimyasal reaksiyon alanından ısı alınması ve çekilmesi söndürme etkisi özelliklerinden hangisidir?

Soru 47

ABC tozlarının içeriği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 48

Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?

Soru 49

I. Sakin olun çevredekilere haber verin II. Önce yangını söndürmeye çalışın sonra itfaiyeye haber verin III. Acil çıkış yönlendirmelerine uyarak binayı tahliye edin IV. Camlardan ve balkondan çıkarak yardım isteyin Yukarıda yangın anında yapılması gereken davranışlar verilmiştir. Aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru davranış şekilleri bulunmaktadır?

Soru 50

Bulunduğu ortamda gaz kokusu alan özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini kesinlikle yapmamalıdır?

Soru 51

Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden birisi değildir?

Soru 52

Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylara ne denir?

Soru 53

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi söndürme maddesi olarak kullanılan suyun avantajlarından biri değildir?

Soru 54

İlkyardım nedir?

Soru 55

Bak-Dinle-Hisset sırasında solunum en fazla kaç saniye dinlenmelidir?

Soru 56

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının öncelikli amaçlarından değildir?

Soru 57

Trafik kazası geçirmiş bir kimsenin hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?

Soru 58

.İlk yardımın temel uygulamaları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Soru 59

İlk yardımda hangi müdahale temel yaşam desteği değildir?

Soru 60

. Özel güvenlik görevlisi Veli, bir patlama sonrası meydana gelen yangından sonra bir yaralıyı kurtarır. İlk yardım işlemleriyle ilgili hangi şık doğrudur?

Soru 61

Kırık tespitinde doğru uygulama hangisidir?

Soru 62

Karşıdaki kişiyi dinliyormuş gibi görünüp başka şeyleri düşünmek nasıl bir dinleme türüdür?

Soru 63

Kaza geçirmiş ve araç içinde olan bir yaralıyı eğer bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden çıkarmak için kullanılan taşıma tekniği hangisidir?

Soru 64

Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynaklı uyuşturuculardandır?

Soru 65

Aşağıdakilerden hangisi Eroin maddesinin vücuttaki etkilerinden değildir?

Soru 66

Bir işi yapmak için içimizdeki duyduğumuz güçlü isteğe ne ad verilir?

Soru 67

Empati ile Sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 68

Günlük yaşamda karşılaşılan engeller ve zorlamalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik, huzursuzluk hali aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

Soru 69

Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişimin temel şartlarından biridir?

Soru 70

İnsanlar, kurumlar, nesneler, olaylar vb. hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan peşin olarak verilmiş kararlara ne denir?

Soru 71

İletişimde “Sen Dili”ni kullanmak neden sakıncalıdır?

Soru 72

İletişim esnasında alıcının bir mesajı anlamaya çalışarak dinlemesine ne denir?

Soru 73

Özel güvenlik görevi sağlıklı bir empati becerisi gerektirir. Empati aşağıdaki tanımlardan hangisidir?

Soru 74

“Seçici dinleme” nedir?

Soru 75

“Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır.

Soru 76

Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?

Soru 77

Güvenlik görevlilerinin toplumsal olaylara müdahalesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 78

Aşağıdakilerden hangisi ilgiye dayalı kalabalıklardan değildir?

Soru 79

Aşağıdakilerden hangisi liderlerin topluluğu etkileme ve yönlendirme için genel olarak en çok kullandıkları yöntemlerinden birisi değildir?

Soru 80

Güvenpark’ta meydana gelen yasadışı eylem sonrasında güvenlik görevlisi Fatih ve arkadaşları bir şüpheliye kelepçe takarken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

Soru 81

Aşağıdakilerden hangisi özellikle kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşünde önderlik yapan kişilerin genel özelliklerden birisi değildir?

Soru 82

Grupla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 83

Büyük grupları küçük gruplara bölmek, yanlara doğru dağıtmak, grup içerisindeki liderleri ve suçluları yakalamak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 84

Aşağıdakilerden hangisi yasadışı toplumsal olayları başlatma usullerinden birisi değildir?

Soru 85

Belirlenen bir hedefe ve amaca ulaşabilmek için önceden belirlenmiş plân, yol, usûl ve yöntemlere ne denir?

Soru 86

Şehrin herhangi bir yerinde meydana gelen yasal olmayan bir toplumsal olayı başlatan ve sürdüren topluluklar hedeflerine ulaşmak ve daha etkili olabilmek için kendilerini engellemeye çalışan güvenlik kuvvetlerine karşı hangi taktikleri uygulamazlar?

Soru 87

Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma görevinin aşamalarından biri değildir?

Soru 88

Aşağıdakilerden hangisi uzaktan yapılan saldırılar ve kullanılan silahlarla ilgili doğru bir ifade değildir?

Soru 89

Koruma amirinin araçlı koruma düzenlerinde oturduğu yer neresi olmalıdır?

Soru 90

Çoklu yakın koruma organizasyonlarında görevli sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

Soru 91

Saldırı esnasında VIP (önemli kişi) kişi ile ilgili yapılacak ilk iş ne olmalıdır?

Soru 92

Aşağıdakilerden hangisi gidilecek güzergâhlarda hassas noktalardan sayılmaz?

Soru 93

Hakim yerlere yerleştirilmiş keskin nişancılar hangi koruma çemberinde bulunur?

Soru 94

Aşağıdakilerden hangisi, talebine bakılmaksızın koruma altına alınacak şahıslardan değildir?

Soru 95

Aşağıdakilerden hangisi koruma çeşitlerinden değildir?

Soru 96

Özel güvenlik görevlisi genel kolluğun görev alanına giren bir olayla karşılaştığında aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

Soru 97

AVM´de görev yapan özel güvenlik görevlisi Ahmet, gerçekleşen hırsızlık olayının failini yakaladığında yapması gereken aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Soru 98

Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir?

Soru 99

Özel güvenlik görevlileri hangi durumlarda 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen yetkilerini kullanamazlar?

Soru 100

Adli makamlarca çıkarılan yakalama kararı kişinin hangi hakkını kısıtlar?

Soru 101

Bir tabancanın tetiğini çektiğimizde horozu kurup düşüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?

Soru 102

Ağır ateşli silahlar birkaç kişinin yardımıyla veya başka vasıtaların yardımıyla kullanılabilen ve tahrip gücü yüksek olan silahlardır. Aşağıdakilerden hangisi ağır ateşli silah değildir?

Soru 103

Aşağıdaki silahlardan hangisinde emniyet sistemi yoktur?

Soru 104

Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?

Soru 105

Aşağıdakilerden hangisi tabancanın emniyet sistemlerinden değildir?

Soru 106

Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almasına engel değildir?

Soru 107

Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası hangisidir?

Soru 108

Aşağıdakilerden hangisi şarjörü oluşturan parçalar arasında yer almaz?

Soru 109

Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 110

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında aşağıdakilerden hangisi ateşli silah taşınabilecek yerlerdendir?

Soru 111

Ateşli silahlarda namlu içerisindeki çıkıntılara ne ad verilir?

Soru 112

Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Soru 113

. Aşağıdakilerden hangisi hareketli namluda bulunan parçalardan biri değildir?

Soru 114

Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmasına engel olan faktörlerden biri değildir?

Soru 115

Tabancalarda tırnağın kırık veya tırnak yayının deforme olmasından kaynaklanan tutukluk sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

Soru 116

Aşağıdakilerden hangisi silah bakım ve temizliği türlerinden değildir?

Soru 117

Silahı emniyetli olarak nasıl kullanacağını öğrenmedikçe hiç kimse silah kullanmamalıdır” bu bağlamda Genel Emniyet Kuralları açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 118

Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 119

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un ilgili maddesindeki “Silah bulundurma ve taşıma yetkisi” belirlemede usul nedir?

Soru 120

MP-5 makineli tabanca da atış anında elimizin yanmasını önleyen parça hangisidir?

Soru 121

Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?

Soru 122

(9x19)’luk Fişek denildiği zaman ikinci rakam olan 19 kovan boyunu ifade ederken, ilk rakam olan 9 neyi ifade eder?

Soru 123

Aşağıdakilerden hangisi kabza kavramada yapılan hatalardan değildir?

Soru 124

Görevlerde kullanılan demirbaş silahların devir teslimlerinde silahta herhangi bir anormallik (çatlak, kırık vb.) var ise ne yapılır?

Soru 125

Ülkemizde silahlarla ilgili genel düzenlemeler, ateşli ve ateşsiz silahların imal edilmesi, satılması, taşınması ve kullanılması hangi kanuna göre yapılmaktadır?

Soru sayısı 125 - Doğru Cevap: 0 - Yanlış cevap: 0