Soru 1

5188 Sayılı Kanun, bazı yerlerde silahlı özel güvenlik hizmeti verilmesini yasaklamıştır. Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel güvenlik hizmeti verilebilir?

Soru 2

……….., il ve ilçe sınırları içerisinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Yukarıdaki cümlede boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 3

Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4

Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunundaki yetkilerin kullanılması sırasında, özel güvenlik görevlileri kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler?

Soru 5

“Geçici ve acil hallerde komisyon kararı aranmaksızın valilik tarafından özel güvenlik izni verilebilir.” Aşağıdakilerden hangisi bu hallerden değildir?

Soru 6

Kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunundan aldığı yetkiyi kullanan mülki idare amirinin veya yetkilendirdiği genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmeyen özel güvenlik görevlisi Ahmet aşağıdaki yaptırımlardan hangisi ile karşı karşıya kalır?

Soru 7

Özel güvenlik görevlisi Mohaç, havalimanında bina girişindeki x-ray cihazından sorumlu olarak görev yapmaktadır. Özel güvenlik görevlisi Mohaç bu görevini yaparken hangi kanundan yetki alarak bu görevi yapmaktadır?

Soru 8

5188 Sayılı Kanunun 21. Maddesine göre özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9

Özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin 5188 Sayılı Kanunun 7. maddesinden doğan yetkilerinden biri değildir?

Soru 11

Tutanağın, hazırlık soruşturması açısından anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafından imzalanması gerekir?

Soru 12

5188 Sayılı Kanun uyarınca, valilikçe özel güvenlik görevlilerine verilen çalışma izninin süresi kaç yıldır?

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk değildir?

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerince yerine getirilen yakalama işlemi sonrası yapılabileceklerden değildir?

Soru 15

Silahlı olarak görev yapacak bir özel güvenlik görevlisi en az hangi okul diplomasına sahip olmalıdır?

Soru 16

) I. Bedeni kuvvet II. Maddi güç III. Silah kullanılması Yukarıda sayılan zor kullanma türlerinin kullanılması hangi sıralama ile olmalıdır?

Soru 17

“Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması ……….. iznine tâbidir’’ cümlesindeki boşluğa hangisi gelmelidir?

Soru 18

Özel Güvenlik Komisyonunun başkanı kimdir

Soru 19

Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya ne denir?

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilmesi gereken özelliklerden biri değildir?

Soru 21

5188 sayılı Kanun kapsamında görevli özel güvenlik personeli yetkilerini ne zaman ve nerede kullanabilir?

Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden biri değildir?

Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?

Soru 24

ÖGG Ahmet ile Kemal’in tanzim edemeyeceği tutanak hangisidir?

Soru 25

Herhangi bir iletişim aracı bulunmaması halinde personelin birbirlerini görebildiği durumlarda daha önceden belirledikleri yöntemlerle anlaşmalarıdır. Tanımı yapılan rapor çeşidi hangisidir?

Soru 26

Aşağıdakilerden hangisine kelepçe takılmaz?

Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi adli aramaya örnektir?

Soru 28

Zor kullanma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 29

Bankada görevli ÖGG İsmet’in hangi davranışı yanlıştır?

Soru 30

Aşağıdakilerden hangisi cop’un kullanımındaki temel esaslardan biri değildir?

Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi telsiz konuşmasında dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

Soru 32

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddesindeki ‘‘Görev alanı’’ belirlemede usul nedir?

Soru 33

Hangi durumda özel güvenlik görevlileri korumakla görevli oldukları konut sitesinin bir dairesine giremezler?

Soru 34

Olay yerinde delil toplama görevi kime aittir?

Soru 35

Özel güvenlik görevlisinin nokta görevi sonunda makul bir süre beklemesine rağmen nöbeti devralacak görevlinin gelmemesi halinde yapması gereken doğru davranış biçimi hangisidir?

Soru 36

Aşağıdakilerden hangisinde önleme araması yapılamaz?

Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi olay yerine ilk intikal eden ekibin görevlerinden biri değildir?

Soru 38

Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Soru 39

Devriyenin dış görünüşünü ve görevinde taşıması gereken araç ve gereçleri kontrol ederek kullanıma hazır hale getirmesi, aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisini kapsar?

Soru 40

Ana giriş kontrol noktasında hangi tip personelin görevlendirilmesi gerekli değildir?

Soru 41

Radyasyon kaynakları ile çalışan kişilerin maruz kaldığı radyasyon dozunun belirlenmesinde kullanılan cihaz aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 42

) Nefes yolu tam tıkanan birisinde aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez?

Soru 43

X-Ray Cihazının tünel giriş çıkışlarında bulunan vinil (kurşun alaşımlı plastik perdeler) perdeler niçin kullanılmaktadır?

Soru 44

Aşağıdakilerden hangisi biometrik geçiş sistemlerinden bir tanesi değildir?

Soru 45

Kapı tipi metal dedektörler aşağıdakilerden hangisine alarm üretmez?

Soru 46

Esenboğa havalimanı girişinde görev yapan özel güvenlik görevlisi Ergin, bir yolcunun kapı tipi metal arama dedektöründen geçerken cihazın alarm vermesi neticesinde aşağıdaki müdahale şekillerinden hangisini uygulaması gerekmektedir?

Soru 47

Aracın çarptığı bir kişiye müdahale ederken ilk yardımın temel uygulamaları açısından aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur?

Soru 48

Aşağıdakilerden hangisi Temel Yaşam Desteğinin amaçlarından değildir?

Soru 49

Kanama kontrolü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 50

Atardamar kanamasında fazla kan kaybının nedeni nedir?

Soru 51

Arkadaşınızın koluna kaynar su döküldüğünde yapmanız gereken ilkyardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 52

Görev bölgenizde bir kişinin herhangi bir nedenle bayılması halinde ilkyardım uygulaması olarak ne yapılmalıdır?

Soru 53

Sara (epilepsi) veya başka nedenlerle kriz geçiren kişiye yapacağınız ilkyardım uygulamaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 54

Yüksekten düşme neticesinde oluşan kafatası veya omurga yaralanmasına ilkyardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 55

İlk yardım nedir?

Soru 56

Aşağıdakilerden hangisi yangın önleyici tedbirlerden değildir?

Soru 57

) Deniz altında veya yakınlarındaki fay hattında meydana gelen şiddetli deprem sebebiyle veya kayma nedeniyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus akıntısına ne ad verilir?

Soru 58

Elektrik akımının olduğu alanlarda aşağıdakilerden hangi davranış şekli yanlıştır?

Soru 59

Parlama, patlama, çökme, elektrik çarpması, zehirlenme, yanma, yüksekten düşme, dumandan boğulma gibi kavramlar aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Soru 60

) LPG ve doğalgaz kaçaklarında yapılacak davranışlardan hangisi yanlıştır?

Soru 61

Aşağıdakilerden hangisi itfaiyenin görevleri arasında yer almaz?

Soru 62

Sıvı (akaryakıt) yangınlarında en fazla kullanılan (öncelikli) söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 63

Özel güvenlik görevlilerinin korudukları tesiste oluşan yangın esnasında ilk yapmaları gereken görev hangisi olmalıdır?

Soru 64

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin doğrudan etki ettiği organımız hangisidir?

Soru 65

Morfin hangi bitkiden elde edilir?

Soru 66

Aşağıdakilerden hangisi stres kaynaklarından değildir?

Soru 67

“Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşılması” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

Soru 68

Aşağıdakilerden hangisi beden dilinde dikkate alınmaz?

Soru 69

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerinden değildir?

Soru 70

71) Aşağıdakilerden hangisi bir problem çözme yolu değildir?

Soru 71

Günlük yaşamda karşılaşılan engeller ve zorlamalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik, huzursuzluk hali aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

Soru 72

Kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlaması, bunu da karşısındaki kişiye iletmesine ne ad verilir?

Soru 73

Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?

Soru 74

Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?

Soru 75

Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?

Soru 76

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin engellerinden değildir?

Soru 77

Düşünce, duygu ya da bilginin kaynak tarafından kodlanmış (hazırlanmış) biçimine ne denir?

Soru 78

Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların etkilerinden değildir?

Soru 79

Aşağıdakilerden hangisi kalabalık olarak tanımlanamaz?

Soru 80

Aşağıdakilerden hangisi suikastların temel nedenlerinden değildir?

Soru 81

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olayları başlatma usulleri arasında sayılamaz?

Soru 82

Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin toplumsal olaylara müdahalesinde genel ilkelerden birisi değildir?

Soru 83

Aşağıdakilerden hangisi grupların özelliklerinden biri değildir?

Soru 84

Olayların içinde ani karar veren, topluluk içinde statü elde etmek için öne çıkarak eylemi başlatan ve devam ettiren kişilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 85

Bireylerin bir toplumun üyesi olarak geliştirdiği dil, teknoloji, inanç, örf, adet, gelenek ve görenek, sanat ve ahlak gibi ortak değerlerden oluşan, kuşaktan kuşağa aktarılan toplumsal kuralların tümüne ne ad verilir?

Soru 86

Aşağıdakilerden hangisi kama düzeninin amaçlarından biri değildir?

Soru 87

Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu, düşünce ve inanç normları gibi özellikleri kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık haline gelmesine ne denir?

Soru 88

Toplumsal olaylarda herhangi bir eyleme katılmayan ancak topluluğunun hareketlerini dışarıdan izleyen kişilere ne ad verilir?

Soru 89

Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından biri değildir?

Soru 90

Aşağıdakilerden hangisi, kişi korumada öncü istihbarat görevlisinin görevlerinden değildir?

Soru 91

“Koruma şekilleri, korunan kişinin ..................... göre belirlenmektedir.” Cümlesinde, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 92

Aşağıdakilerden hangisi, yaya koruma ve organizasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

Soru 93

Talepleri halinde korumaya alınacak şahıslar, aşağıdaki cevap şıklarının hangisinde sayılmamıştır? D) Can güvenliği tehdidi altında bulunmayan şahıslar

Soru 94

Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada suikastın (Eylemin) safhalarından değildir?

Soru 95

) Konvoyun boyunun ve oluşumunun belirlenmesinde aşağıdakilerden hangi hususa dikkat edilmez?

Soru 96

Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?

Soru 97

Özel güvenlik görevlisinin terk edilmiş veya bulunmuş eşyaya karşı ne tür bir yetkisi vardır?

Soru 98

Aşağıdaki alanlardan hangisi genel kolluk ile özel güvenliğin birlikte görev yapabileceği faaliyetlerden biri değildir?

Soru 99

Görev alanında işlenmiş bir suçun delillerini genel kolluk gelinceye kadar muhafaza eden özel güvenlik görevlisinin yapmış olduğu görev için aşağıdakilerden hangisi söylenir?

Soru 100

Genel kolluğa yardımcı olarak görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Bu kapsamda özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

Soru 101

Boş kovan dışarı atılamıyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 102

Aşağıdakilerden hangisi şarjörü oluşturan parçalar arasında yer almaz?

Soru 103

Silahın hangi parçası mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarar?

Soru 104

Silah bilgisi olarak ilk hız nedir?

Soru 105

Silahta “Rampa” nerede bulunur?

Soru 106

Barut gazı basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini, tabancanın hangi parçası sağlar?

Soru 107

Aşağıdakilerden hangisi nişan hattında bulunmaz?

Soru 108

Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?

Soru 109

Aşağıdakilerden hangisi poligonda uygulanması gereken emniyet tedbirlerinden değildir?

Soru 110

Aşağıdakilerden hangisi namlu üzerinde bulunan parçalardan biri değildir?

Soru 111

Fişek yatağı nedir?

Soru 112

Aşağıdakilerden hangisi silahtaki tertibatlardan biri değildir?

Soru 113

Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?

Soru 114

Silahların genel olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 115

Silah temizliğinde kullanılan, ucuna bez veya fırça takılan, metal veya plastikten yapılan çubuğa ne denir?

Soru 116

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerinden değildir?

Soru 117

Hatve nedir?

Soru 118

Aşağıdakilerden hangisi atışa etki eden bireysel faktörlerden değildir?

Soru 119

Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı ve tetik gibi parçalar aşağıdakilerden hangisi üzerinde bulunur?

Soru 120

Aşağıdakilerin hangisi Rayyür’ün tanımıdır?

Soru 121

Silah taşıma ruhsatı, kaç yıl geçerlidir?

Soru 122

Ateşli silahlarda tetiğin görevi, hem horozu kurmak hem de düşürmek ise bu silahlar nasıl silahlardır?

Soru 123

Silahlarda iğneye baskı yaparak fişeğin ateşlemesini sağlayan parçanın adı nedir?

Soru 124

Aşağıdakilerden hangisi silahla yapılan kazaların kişisel sebeplerinden değildir?

Soru 125

) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?

Soru sayısı 125 - Doğru Cevap: 0 - Yanlış cevap: 0