Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi değildir?

Soru sayısı 1 - Doğru Cevap: 0 - Yanlış cevap: 0