Soru 1

Cop, kolluk birimleri ve özel güvenlik çalışanları tarafından aşağıda belirtilen hangi amaç için kullanılmaz?

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu olmadıkça copla vurulabilecek yerlerden biridir?

Soru 3

Nedenlerine göre değerlendirildiğinde, mevcut sistemi beğenmeyip, değiştirmek isteyen kişi veya grupların, ideolojilerini beğenmedikleri kişilere karşı gerçekleştirdikleri veya teşebbüs ettikleri suikast türüne ne ad verilir?

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi yakın korumanın amaçlarından biri değildir?

Soru 5

Hangisi yakın koruma görevindeki aşamalardan biri olarak değerlendirilemez?

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden biri değildir?

Soru 7

Önemli kişinin can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı kullanılan daimi veya geçici olarak kullanılan maddi veya teknolojik tedbirlere ne ad verilir?

Soru 8

Korunan kişinin en yakınında, yakın koruma personeli tarafından oluşturulan, korunan kişinin izin verdiği yakınları ve güvenlik kontrolünden geçmiş kişiler girebildiği en güvenli ve en önemli halkaya ne ad verilir?

Soru 9

Ziyaret yapılacak yerlerde, korunan kişinin güvenliğini tehlikeye düşürme ihtimali olan mevcut ve muhtemel tehlikelerin tespit edilerek, etkisiz hale getirmek veya en aza indirmek amacıyla yapılan çalışmalara ne ad verilir?

Soru 10

Önemli kişinin can güvenliğine karşı merdivenlerde sağlanan korumada hangisi doğru değildir?

Soru 11

Önemli kişiye yapılan tehdit saat 9 istikametinden geliyorsa, korunan kişiyi hangi istikamete doğru kaçırılması gerekir?

Soru 12

Ülkenin genel emniyet ve asayişinden kim sorumludur?

Soru 13

Özel Güvenlik görevlileri Kanunda sayılmış olan yetkilerini nerede kullanabilirler?

Soru 14

Genel olarak adli arama kararı vermeye kim yetkilidir?

Soru 15

Adli kolluk görevlileri adli görevleriyle ilgili kimin emri altındadır?

Soru 16

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine göre, kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetlerinin şirketlere gördürülmesi kimin iznine bağlıdır?

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik görevlilerinde aranacak şartlardan değildir?

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilebilir?

Soru 19

Özel Güvenlik Komisyonunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Soru 20

İllerde Özel Güvenlik Komisyonu başkanı kimdir?

Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi işveren açısından haklı fesih sebebidir?

Soru 22

Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni kim tarafından verilir?

Soru 23

1) Polis 2) Jandarma 3) Sahil Güvenlik 4) Orman Muhafaza Memuru 5) Özel Güvenlik 24. Yukarıdakilerden hangisi genel kolluk teşkilatı arasında sayılama

Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenliğin yetkilerinden değildir?

Soru 25

Yakalama yetkisinin kaynağı hangi kanundur?

Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi Özel güvenliğin uygulama alanı değildir?

Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi ceza sorumluluğunu ortadan kaldırır?

Soru 28

İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemesi Kanununa göre kanunda yazılı görevleri yapmak polisin hangi görevini ifade eder?

Soru 29

Görevi esnasında bir suçla karşılaşan Özel Güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

Soru 30

Aşağıdaki suçlardan hangisi Özel güvenlik görevlisi olmaya engel değildir?

Soru 31

Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri …..gün içinde işveren tarafından valiliğe bildirilir. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 32

.Aşağıdakilerden hangisi cop çeşitlerinden değildir?

Soru 33

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlileri, zor kullanma yetkisini hangi kanundan almaktadır?

Soru 34

Özel Güvenlik görevlileriyle ilgili hangisi yanlıştır?

Soru 35

PVSK’ya göre aşağıdakilerden hangisinde önleme araması yapılamaz?

Soru 36

Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına kim tarafından izin verilir?

Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi bir devriye yöntemi değildir?

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi meşru savunmanın şartları ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Soru 39

Suçüstü halinde yakalamayı aşağıdakilerden hangisi yapabilir?

Soru 40

Devriye görevlileri sorumluluk alanındaki iş yerlerinin zarar görmesini, herhangi bir eşyanın çalınmasını engellemek için tedbirler alıp, buraları denetliyor ise bu devriyenin hangi görevi içerisindedir?

Soru 41

Aşağıdakilerden hangisi kişileri arama yöntemlerinden değildir?

Soru 42

Aşağıdakilerden hangisi tutanaklarda olmazsa olmazlardandır?

Soru 43

Aşağıdaki hangi yerlerde nokta hizmet amacıyla nokta kurulmaz

Soru 44

Aşağıdakilerden hangisi yakalanan şahıslara uygulanacak tedbirlerden değildir?

Soru 45

Özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisinde yakalama tedbirine başvuramaz?

Soru 46

Aşağıdakilerden hangisinde önleme araması yapılamaz?

Soru 47

Genellikle önleme amaçlı yapılan kontrol ve aramalarda elde edilen eşyaların daha sonra sahibine iade edilmek üzere belli bir süre ile alınma işlemine ………….denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 48

Aşağıdakilerden hangisi kolluğun zor kullanmaya başvurma hallerinden biri değildir?

Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın temel şartları arasında değildir?

Soru 50

Çocuklara kelepçe takılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 51

Olaya usulüne göre müdahale etmek, olay yerinde gerekli ilk önlemleri almak, olay yeri ve maddi suç delillerini korumak, kontrol altında tutmak ve daha sonra gelen ekiplere olay yeri hakkında bilgi vermek aşağıdakilerden hangisinin temel görevidir?

Soru 52

Olay yerindeki ilk ekip aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 53

Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen delillerin faydalarından değildir?

Soru 54

Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen delillerin özelliklerinden değildir?

Soru 55

Cop kullanmak gerektiğinde aşağıdakilerden hangisi en son vurulacak yer olabilir?

Soru 56

Mevlana’nın “kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirine zarar vermeden de birlikte yol almanın mümkün olduğunu” sözü, başarılı bir iletişim kurmak ve toplumsal uyumu sağlamak açısından aşağıdakilerden hangisinin önemli olduğunu vurgulamaktadır?

Soru 57

Özel Güvenlik Amiri Zeki, tesis koruma ve güvenliği ilgili bilgilendirici bir konuşma yapıyorsa bu konuşmada aşağıdakilerden hangisini bir ölçüt olarak görmemelidir?

Soru 58

Aşağıdaki kalabalık türlerinden hangisi diğerlerine göre farklılık gösterir?

Soru 59

Aşağıdakilerden hangisi topluluklara müdahale prensiplerinden birisi olamaz?

Soru 60

Gruplar, kuruluş biçimlerine göre “Doğal Gruplar” ve “Kurulmuş Gruplar” olarak tasnif edilebilir. Bu yönüyle aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre farklılık göstermektedir?

Soru 61

Yasadışı göstericilerin dağıtılması için yapılması gerekenlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 62

Grubun herhangi bir kısmında ortaya çıkan değişmelerin grup üyeleri üzerinde ve bu grubun yapısında meydana getirdiği etki ve tepkileri ifade eden terim/kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 63

Aşağıdakilerden hangisi gruba bağlılığı artıran nedenlerden birisi değildir?

Soru 64

Aşağıdakilerden hangisi bomba elamanlarından değildir?

Soru 65

Aşağıdakilerde hangisi bombayı harekete geçiren düzeneklerden değildir?

Soru 66

Metal detektörlerin ayarlanmasına ne ad verilir?

Soru 67

X-RAY cihazı başında çalışan ÖGG Ahmet için “Radyasyon Yönetmeliği” ‘ne göre maruz kalabileceği radyasyon yıllık doz sınırı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir.

Soru 68

Sprinkler Sistemi nedir?

Soru 69

Aşağıdakilerden hangisi biometrik sistemlerinden biri değildir?

Soru 70

Patlayıcı/uyuşturucu koklama detektörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 71

İlk yardım nedir?

Soru 72

Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının yaşam bulguları ile ilgili önemli göstergelerden değildir?

Soru 73

Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki durumlardan hangisine bağlı değildir?

Soru 74

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?

Soru 75

Aşağıdakilerden hangisi sara nöbeti geçiren bir kişiye yapılması gereken işlemler arasında yer almaz?

Soru 76

Aşağıdakilerden hangisi havale geçiren bir çocuğa yapılacaklar arasında yer almaz?

Soru 77

Aşağıdakilerden hangisi donmalarda yapılacak ilkyardım işlemleri arasında yer almaz?

Soru 78

Aşağıda yazılı hangi durumda boğucu sargı (turnike) uygulaması uygun bir yöntem değildir?

Soru 79

“Reflekslerin ortadan kalkması ve kişilerin ağrılı uyaranlara cevap vermemesi durumuna ....................denir” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 80

“Eklemi oluşturan kemiklerden bir yada bir kaçının yerinden ayrılmasına ....................denir” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 81

Aşağıdakilerden hangisi yangın çeşitlerinden biri değildir?

Soru 82

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 83

Manevi kültür öğeleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

Soru 84

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin sonuçlarından biri değildir?

Soru 85

Demirin paslanması aşağıdakilerden hangisine tipik bir örnektir?

Soru 86

Gelişen teknolojiyle birlikte yangınlarla mücadelede etkin bir rol oynayan yangın algılama sistemleri aşağıdakilerden hangisine alarm üretmez?

Soru 87

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerde özel güvenlikçilerin yapması gereken davranışlardan biri değildir?

Soru 88

Aşağıdakilerden hangisi deprem sonrası alınacak tedbirlerden biri değildir?

Soru 89

Aşağıdakilerde hangisi merkezi sinir sistemini yavaşlatan uçucu maddelerden değildir?

Soru 90

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 91

İletişim sürecinde kaynağa geri gönderilen bilgi ya da iletiye ne ad verilir?

Soru 92

Vücudun işlevlerini olumsuz yönde etkileyen, zarar görüldüğü hâlde kullanımının bırakılamaması, ara verdiğinde yoksunluk belirtileri göstermesi ve zamanla kullanım sıklığının ve dozunun artırılması haline ………….denir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğa gelecek olan kavramdır?

Soru 93

İletişim ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir

Soru 94

“Bir insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmak” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

Soru 95

Aşağıdakilerden hangisi Maslov’un motivasyon kuramındaki ihtiyaçlar arasında yer alır?

Soru 96

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleme için düzeltmek zorunda olduğumuz alışkanlıklardan biri değildir?

Soru 97

“Duyu organlarımızdan beynimize ulaşan verilerin örgütlenmesi, yorumlanması ve adlandırılması” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

Soru 98

Toplumsal taraflar arasında etkinlikler, ilişkiler ve davranışlar bağlamında yaşanan uyumsuzluklara ne ad verilir?

Soru 99

Dinleyicinin konuşana, anlattığı ile ilgilendiği, onun sorununu gerçekten hissettiği izlenimini veren dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 100

“Diğer kişinin bakış açısını fark etme” ifadesi aşağıdaki perspektiflerden hangisini açıklamaktadır?

Soru 101

Özel güvenlik görevlisi Serhat silahı ile isabetli atış yapamamıştır. Bu aşağıdakilerden hangisinde sorun olduğunu gösterir?

Soru 102

Silahın seri atış konumuna getirilerek hedeflerin görüldüğü istikametler tamamen taranarak yapılan atışın adı nedir?

Soru 103

.Silahı ile atış yapan özel güvenlik görevlisinin yaptığı atış sonrasında boş kovan dışarı çıkmamış ve ilk atıştan sonra ikinci atışı yapamamıştır. Bunun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 104

.Aşağıdakilerden hangisi silah temizliği ve bakımı konusunda dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

Soru 105

Aşağıdakilerden hangisi ileri seviye atış tekniklerinin çalışma şekillerinden biri değildir?

Soru 106

Aşağıdakilerden hangisi atış pozisyonlarından değildir?

Soru 107

Aşağıdakilerden hangisi silahın sürgü takımında bulunan parçalardan biri değildir?

Soru 108

.Ateşli silahlarda tetiğin görevi, hem horozu kurmak hem de düşürmek ise bu silahlar nasıl silahlardır?

Soru 109

Yarı otomatik tabancalarda ‘fişek yatağı’ hangi parça ile bitişiktir?

Soru 110

Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?

Soru 111

Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı elemanlarındandır?

Soru 112

Delici, kesici ve ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?

Soru 113

Aşağıdakilerden hangisi seyyar gezin özelliklerinden değildir?

Soru 114

Aşağıdakilerden hangisi tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlayan parçadır?

Soru 115

Aşağıdakilerden hangisi MP5’in özelliklerinden değildir?

Soru 116

Çap nedir?

Soru 117

Çıkarıcı silahın hangi ana parçası üzerinde bulunur?

Soru 118

Aşağıdakilerden hangisi hafif ateşli silahın ana parçalarından değildir?

Soru 119

.Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarar?

Soru 120

Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan tertibata ne ad verilir?

Soru 121

Rayyür nedir?

Soru 122

Kurma kolu ve emniyeti hangi tip silahta vardır?

Soru 123

Mermi çekirdeğinin hedefe gitmesini silahın hangi parçası sağlar?

Soru 124

Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlar üzerinde bulunan emniyet sistemlerinden biri değildir?

Soru 125

Barut gazının mekanizma başı üzerine gelmesini sağlayan mekanizmanın adı nedir?

Soru sayısı 125 - Doğru Cevap: 0 - Yanlış cevap: 0