Soru 1

Özel güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 2

Hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluğunda değildir?

Soru 3

Kişi özgürlüğünün genel kolluk tarafından hâkim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir?

Soru 4

5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik eğitimini kimler verebilir? I İçişleri Bakanlığı II Özel güvenlik eğitim kurumları III Üniversiteler IV Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullar V Özel Hocalar

Soru 5

Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?

Soru 6

5188 sayılı kanun kapsamında görevli özel güvenlik personeli yetkilerini ne zaman ve nerede kullanabilir?

Soru 7

Özel güvenlik görevlisi, tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde, görev alanındaki işyeri veya konutlara nasıl girebilir?

Soru 8

Görevi sırasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?

Soru 9

Özel Güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile ilgili olarak aşağıdaki maddelerde yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Soru 10

Silahlı olarak görev yapacak bir özel güvenlik görevlisi en az hangi okul diplomasına sahip olmalıdır?

Soru 11

Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç yıl sonra yenileme eğitimi almak zorundadır?

Soru 12

Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?

Soru 13

Aşağıdaki konulardan hangisi özel güvenliğin görev alanına girmez ?

Soru 14

Aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı işyerlerinde, kesintisiz 12 ay pirimi ödenen özel güvenlik görevlisinin hangi hakkı ortaya çıkar?

Soru 15

Geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni kim tarafından verilir?

Soru 16

Tutanağın, hazırlık soruşturması açısından anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafından imzalanması gerekir?

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisinde mutlaka özel güvenlik komisyonu kararı gerekir?

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Türk Hukukuna göre maddi güç vasıtalarından biri olamaz?

Soru 19

Ünlü bir gece kulübünde 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıkmış ve 1 şahıs ateşli silahla öldürülmüştür. Polis tarafından yürütülen tahkikatta, olay yerini koruma altına alan özel güvenlik görevlisi Sinan’ın, ölen şahsa ait cep telefonunu aldığı anlaşılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması özel güvenlik personelinden istenemez?

Soru 21

Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir?

Soru 22

Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 23

Ana giriş kontrol noktasında hangi tip personelin görevlendirilmesi gerekli değildir?

Soru 24

Devriye görevlileri en az kaç kişiden oluşur?

Soru 25

Ziyaretçilerin kontrolü sırasında aşağıdakilerin hangisi yapılmamalıdır?

Soru 26

“Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.” Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?

Soru 27

Hangi suçluların emniyet birimlerinde eşkâl tanımları bulunmaz?

Soru 28

Özel güvenlik görevlisi Faruk bir fabrikada gece vardiyasında görev yapmaktadır. Devriye görevi esnasında fabrika müdürünün odasının kapısının kırık olduğunu fark eder. Durumu sıralı amirlerine bildirir ve konu ile ilgili olarak bir rapor tanzim eder. Raporu tanzim eden Faruk aynı zamanda aşağıda belirtilen hangi hukuki durumla karşı kaşıya kalabilir?

Soru 29

Devriyenin dış görünüşü ve görevinde taşınması gereken araç ve gereçleri kontrol ederek kullanıma hazır hale getirmesi, aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisi kapsar?

Soru 30

Özel güvenlik görevlisi Cafer ve Mevlüt ikamet alanı olan bir sitenin güvenliğini sağlamaktadırlar. Amirleri kendilerine devriye görevini caydırıcı amaçlı olarak yapmaları talimatını vermiştir. Bu durumda Cafer ve Mevlüt caydırıcı amaçlı devriye görevini nasıl yapmalıdır?

Soru 31

Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?

Soru 32

Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarından değildir?

Soru 33

Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden biri değildir?

Soru 35

Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya ne denir?

Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?

Soru 37

Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?

Soru 38

“Genellikle önleme amaçlı yapılan kontrol ve aramalarda elde edilen eşyaların daha sonra sahibine iade edilmek üzere belli bir süre ile alınma işlemine …………. denir.” Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 39

İl sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatlarının amiri kimdir?

Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi saldırgan olan kişilere karşı savunma, püskürtme ve dağıtma amaçlı olan copu kullanırken dikkat edilecek hususlardan değildir?

Soru 41

Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?

Soru 42

Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

Soru 43

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kontrol noktasında yapılan kontrol bakımından yanlıştır?

Soru 44

CCTV´nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 45

Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşkeye tehlikeli veya yasak maddelerin sokulmasını engellemeye yönelik kullanılır? I-Metal dedektörü II-Kartlı geçiş sistemi III-X-ray cihazı

Soru 46

İlkyardımın ABC’si şeklinde isimlendirilen işlemlerden C’nin tanımı nedir?

Soru 47

Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde kontrol edilmesi gerekir?

Soru 48

Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada olması gereken solunum sayısı sıklığı kaçtır?

Soru 49

Yaralıların aciliyetlerinin değerlendirilerek seçme/ayırma yapılması ve öncelikli kazazedenin belirlenmesi işlemine ne denir?

Soru 50

Aşağıdakilerden hangisi havayolunun tam tıkanmasına ait belirtilerden değildir?

Soru 51

Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Soru 52

Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından değildir?

Soru 53

İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?

Soru 54

Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının müdahale esnasında yapması gereken işlemlerden değildir?

Soru 55

Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin ilk halkasıdır?

Soru 56

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri olan sel sırasında yapılmaması gereken bir davranıştır?

Soru 57

Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılacaklardan değildir?

Soru 58

Genel olarak insan için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen olaylara ne denir

Soru 59

Aşağıda verilen yangın çeşitlerinden hangisinde yangın söndürme maddesi olarak köpük ve su kullanılmaz?

Soru 60

Yangın çıkmış çok katlı bir binada yapılması gerekenlerden bazıları aşağıda verilmiştir. I. Yangın merdiveni vasıtası ile binadan uzaklaşmak. II. Kapalı alandan açık alana çıkma imkânı yok ise duman girişini engelleyici tedbirler almak. III. Yangın çıkışlarını takip ederek binayı terk etmek.

Soru 61

Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 62

Aşağıdaki tedbirlerden hangisi doğal bir afetle doğrudan ilişkilidir?

Soru 63

Hangi yangın türlerinde boğma esaslı söndürme yönteminin kullanılması en uygun olarak tercih edilmelidir?

Soru 64

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Uyuşturucu Madde” tanımı arasında sayılmaz?

Soru 65

Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?

Soru 66

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 67

İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses, yazı, söz ya da davranışa ne ad verilir?

Soru 68

Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?

Soru 69

Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 70

Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?

Soru 71

Çalıştığı iş yerine kişinin arkasından konuşulması, kendini gösterme olanaklarının kısıtlanması, iş arkadaşlarının kişiyle konuşmaması neyin göstergesidir?

Soru 72

Aşağıdakilerden hangisi kalabalıkların özelliklerinden birisi değildir?

Soru 73

Kullanma zorunluluğu ortaya çıkması durumunda, cop vücudun hangi kısmına vurulmalıdır?

Soru 74

Bir huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetişmiş elemanlardır. Eylemin önceden planlandığı şekilde amacına ulaşabilmesi için inceden inceye hesaplanmış hareket tarzı sergilerler. Bu ifadelerle aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır?

Soru 75

Toplumsal olaylarda “caydırıcılık” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 76

“Korku ve bilgisizliğin doğurduğu bir durumdur. Emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisiyle meydana gelen kontrolsüz hareketlere yol açar.” Bu ifadeler aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

Soru 77

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda, güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma ve etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden değildir?

Soru 78

Örgüt içinde en sık görülen çatışma biçimi hangisidir?

Soru 79

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçlarından birisi değildir?

Soru 80

“Özel güvenlik görevlisi Oya, karşısındaki kişiye uygulaması gereken güvenlik tedbirlerini anlatırken şahsın onu dinlemediğini ve başka bir şeyle ilgilendiğini görüyor.” Anlatılan olayda iletişimin temel ilkelerinden hangisi yerine getirilmemiştir?

Soru 81

Genel olarak iki öğe arasında birbiriyle ilişkili bir dizi mesaj alışverişine ne ad verilir?

Soru 82

…..…. kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlaması, bunu da karşısındaki kişiye iletmesidir. Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

Soru 83

Birine önemli bir konuyu ya da bir problemimizi anlatacağımız zaman; “Beni can kulağıyla dinle” deriz. “Can kulağıyla dinlemek” hangi tür dinleme biçimine örnektir?

Soru 84

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin uygulamada göz önünde bulundurması gereken genel ilkelerden değildir?

Soru 85

Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın özelliklerindendir?

Soru 86

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda uyulacak genel prensiplerden biri değildir?

Soru 87

“Özel olarak yetiştirilmiş, gözü pek, saldırgan, neden, nasıl, ne zaman eyleme geçecekleri ve hangi sloganı atacakları önceden planlanmış olan militanlardır.” Tanımı yapılan grup aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 88

Yasadışı göstericilerin dağıtılması için yapılması gerekenlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 89

Önemli kişinin can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı kullanılan daimi veya geçici olarak kullanılan maddi veya teknolojik tedbirlere ne ad verilir?

Soru 90

Hangisi yakın koruma görevindeki aşamalardan biri olarak değerlendirilemez?

Soru 91

Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden biri değildir?

Soru 92

Korunan kişinin en yakınında, yakın koruma personeli tarafından oluşturulan, korunan kişinin izin verdiği yakınları ve güvenlik kontrolünden geçmiş kişiler girebildiği en güvenli ve en önemli halkaya ne ad verilir?

Soru 93

Ziyaret yapılacak yerlerde, korunan kişinin güvenliğini tehlikeye düşürme ihtimali olan mevcut ve muhtemel tehlikelerin tespit edilerek, etkisiz hale getirmek veya en aza indirmek amacıyla yapılan çalışmalara ne ad verilir?

Soru 94

Önemli kişinin can güvenliğine karşı merdivenlerde sağlanan korumada hangisi doğru değildir?

Soru 95

Önemli kişiye yapılan tehdit saat 9 istikametinden geliyorsa, korunan kişiyi hangi istikamete doğru kaçırılması gerekir?

Soru 96

Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken geçmek zorunda kaldığı alternatifi olmayan saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu saldırı noktasına ne ad verilir?

Soru 97

Komisyon tarafından, özel güvenliğin görev alanı olarak tanımlanmış bölgede emniyet ve asayişle ilgili konularda asıl yetki ………… cümlesini aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

Soru 98

Genel kolluğa yardımcı olarak görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Bu kapsamda ÖGG’leri aşağıdaki maddelerden hangisini yapabilir?

Soru 99

Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez?

Soru 100

İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir?

Soru 101

Aşağıdakilerden hangisi icra yayının görevidir?

Soru 102

Aşağıdakilerden hangisi atışa etki eden bireysel faktörlerden değildir?

Soru 103

Göz, gezin üst kenar orta noktası, arpacığın silme tepe noktasından hedefe doğru olan hatta ……….. denir. Boşluğa hangi seçenek gelmelidir?

Soru 104

Aşağıdaki şıklardan hangisinde İlk Hız doğru tanımlanmıştır?

Soru 105

Fişeği ya da boş kovanı, fişek yatağından çıkartmaya yarayan sisteme ne ad verilir?

Soru 106

Aşağıdakilerden hangisi Atış Poligonunda bulunması gereken hatlardan değildir?

Soru 107

Aşağıdakilerden hangisi MP-5 makineli tabanca için söylenemez?

Soru 108

Silahın temizliğine başlamadan önce, yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 109

Aşağıdakilerden hangisi silahla yapılan kazaların kişisel sebeplerinden değildir?

Soru 110

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Kısa Namlulu Silahların parçalarından değildir?

Soru 111

Ateşleme sonrası mermi çekirdeğine yön ve istikamet veren parçaya ne ad verilir?

Soru 112

Aşağıdakilerden hangisi, atıcının tetik çekme (tetik ezme) hatalarından değildir?

Soru 113

Silahlarda bulunan tırnağın görevi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak tarif edilmiştir?

Soru 114

Aşağıdakilerden hangisi “Genel Emniyet Kurallarından” değildir?

Soru 115

Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?

Soru 116

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerinden değildir?

Soru 117

Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 118

Toplu bir tabanca ile ateş edilmek istenildiğinde, tetiğe basınca horoz nereye vurarak fişeği patlatır?

Soru 119

Ateşli silahlarda çekirdeğin gidebileceği en uzak mesafeye ne denir?

Soru 120

Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Soru 121

Silahlarla yapılan kazaların en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 122

Silah taşıma ruhsatı bulunan kişi silahlı olarak aşağıdakilerden hangisine giremez?

Soru 123

Silah ile atış yapılırken aşağıdakilerden hangisi yoksa isabetli bir atış yapılamaz?

Soru 124

Hangisi sürgü tutucu pimin görevlerindendir?

Soru 125

Atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride kalması aşağıdakilerin hangisinin neticesinde olur?

Soru sayısı 125 - Doğru Cevap: 0 - Yanlış cevap: 0