Soru 1

Aşağıdaki durumların hangisi, özel güvenlik komisyon kararı aranmaksızın, valilik tarafından özel güvenlik izni verilebilecek durumlardan biri değildir?

Soru 2

Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması …………………. iznine tâbidir. Yukarıdaki cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 3

Özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla hangi sigortayı yaptırmak zorundadır?

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonunun oluşumunda bulunmaz?

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Türk Hukukuna göre maddi güç vasıtalarından biri olamaz?

Soru 6

Aşağıdaki ifadelerden hangisi 5188 sayılı Kanuna göre yanlıştır?

Soru 7

Zor kullanma yetkisinin kullanılması gerektiğinde izlenmesi gereken sıralama hangi şıkta doğru olarak verilmiştir

Soru 8

Özel güvenlik görevlisi Mehmet mazeret izni talebinde bulunmak istiyor. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kendisine mazeret izni verilmez?

Soru 9

Görev alanı ve yetki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş Kanununda yer alan Eşit Davranma İlkesiyle ilgili yanlış bir ifadedir?

Soru 11

Taşıma ruhsatlı silahı olan bir şahıs, oğlunun öğretmeniyle görüşmek için Veli’nin özel güvenlik görevlisi olduğu eğitim kurumuna gelir. Veli’nin yapacağı hangi hareket yanlış olur?

Soru 12

Özel güvenlik görevlisi Onur, aşağıdaki suçüstü hallerinden hangisinde herhangi bir şikâyet olmaksızın yakalama yetkisini kullanabilir?

Soru 13

Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?

Soru 14

Ünlü bir gece kulübünde 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıkmış ve 1 şahıs ateşli silahla öldürülmüştür. Polis tarafından yürütülen tahkikatta, olay yerini koruma altına alan özel güvenlik görevlisi Sinan’ın, ölen şahsa ait cep telefonunu aldığı anlaşılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması özel güvenlik personelinden istenemez?

Soru 16

Özel güvenliğin amacı, kamu güvenliğini ………….. mahiyettedir. Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17

Aşağıdaki konulardan hangisi özel güvenliğin görev alanına girmez?

Soru 18

Özel güvenlik görevlileri hakkındaki güvenlik soruşturması ve bu görevlilerin çalışma iznine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 19

5188 sayılı kanun kapsamında görevli özel güvenlik personeli yetkilerini ne zaman ve nerede kullanabilir?

Soru 20

İl sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatlarının amiri kimdir?

Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemleri arasında sayılmaz?

Soru 22

Adalet Bakanlığı girişinde X-Ray operatörü olarak görev yapan özel güvenlik görevlisi Metin gelen bir şahsın çantasında kesici ve delici metal bir eşya tespit etmiştir. Bahse konu eşya X-Ray cihazının monitöründe hangi renkte görüntülenmiştir?

Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi el tipi metal arama dedektörüyle tespit edilemez?

Soru 24

Kapı tipi metal arama dedektörden geçiş yapacak olan iki şahıs arasındaki mesafe ne olmalıdır?

Soru 25

Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?

Soru 26

Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir?

Soru 27

Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 28

Ziyaretçilerin kontrolü sırasında aşağıdakilerin hangisi yapılmamalıdır?

Soru 29

Aşağıdakilerden hangisinin yakalama tutanağında olmasına gerek yoktur?

Soru 30

“Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.” Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?

Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi meşru savunmanın şartları ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Soru 32

Aşağıdakilerden hangisi kişileri arama yöntemlerinden değildir?

Soru 33

Aşağıdakilerden hangisinde önleme araması yapılamaz?

Soru 34

Özel güvenlik görevlisi Ahmet bir sigara deposunda silahlı olarak görev yapmaktadır. Görev bitimi fabrikanın içinden hareket eden servisi kullanarak evine gitmektedir. Bir gün tam servise bindiğinde görevde kullandığı silahı yanlışlıkla çantasında unuttuğunu fark eder serviste hemen kalkmak üzeredir. Hareket tarzı ne olmalıdır?

Soru 35

Genellikle önleme amaçlı yapılan kontrol ve aramalarda elde edilen eşyaların daha sonra sahibine iade edilmek üzere belli bir süre ile alınma işlemine .............denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 36

Olay yerindeki ilk ekip aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi Biyometrik Sistemlerden biri değildir?

Soru 38

Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya ne denir?

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden biri değildir?

Soru 40

Zor kullanmanın meşru müdafaa hakkı olarak kabul edilebilmesi için aşağıda numaralandırılmış şartlardan hangisinin/ hangilerinin yerine gelmesi gerekir? I. Haksız bir saldırının olması II. Saldırının devam ediyor olması veya tekrarının muhakkak olması III. Başka bir şekilde de bertaraf edilebilir olması IV. Orantılı karşılık verilmesi

Soru 41

Görevi sırasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?

Soru 42

Özel güvenlik görevlileri aşağıdaki tutanaklardan hangisini düzenleyemez?

Soru 43

Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?

Soru 44

Özel güvenlik görevlileri görev yapılan bölgede terk edilmiş bir eşya (Paket, Çanta vb.) görmeleri halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisini / hangilerini yapmalıdır? I- Metal el dedektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır II- Bölgede kapı dedektörü var ise kapı dedektöründen geçirilerek teşhis edilir III- Çevresi emniyete alınır IV- Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teşhis edilir V- Güvenlik güçlerine bilgi verilir

Soru 45

Aşağıdakilerden hangisi saldırgan olan kişilere karşı savunma, püskürtme ve dağıtma amaçlı olan copu kullanırken dikkat edilecek hususlardan değildir?

Soru 46

Aşağıdakilerden hangisinin hem fiziki güvenlik tedbiri, hem de elektronik güvenlik tedbiri olarak örnekleri mevcuttur?

Soru 47

Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

Soru 48

Bilinci kapalı, solunumu olan hastaya hangi pozisyon verilir?

Soru 49

Aşağıdakilerden hangisinde heimlich manevrası yapılır?

Soru 50

Bacakta, turnike uygulamak için en uygun bölge neresidir?

Soru 51

Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

Soru 52

Temel Yaşam Desteği sağlanması gereken yetişkin hastada “Kalp Masajı/ Solunum Sayısı” oranı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 53

Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Soru 54

İlkyardımın (ABC)’si şeklinde isimlendirilen işlemlerden (C)’nin tanımı nedir?

Soru 55

İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?

Soru 56

Hangi yangın türlerinde boğma esaslı söndürme yönteminin kullanılması en uygun olarak tercih edilmelidir?

Soru 57

Doğalgaz yangınlarında müdahale için en uygun yöntem hangisinde sıralanmıştır?

Soru 58

Özel güvenlik görevlilerinin korudukları tesiste oluşan yangın esnasında ilk yapmaları gereken görev hangisi olmalıdır?

Soru 59

Bilgisayar sistemlerinin ana merkezleri olan sistem odalarındaki yangınlara müdahale esnasında hangi söndürücüler veya yöntemler kullanılmamalıdır?

Soru 60

Aşağıdakilerden hangisi orman yangını ihbar hattının numarasıdır?

Soru 61

Aşağıdakilerden hangi bilgilendirme yanlıştır?

Soru 62

Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 63

Aşağıdaki tedbirlerden hangisi doğal bir afetle doğrudan ilişkilidir?

Soru 64

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin doğrudan etki ettiği organımız hangisidir?

Soru 65

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 66

Kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlaması, bunu da karşısındaki kişiye iletmesine ne ad verilir?

Soru 67

Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?

Soru 68

En etkili iletişim kanalı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 69

Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?

Soru 70

Sözsüz iletişim öğelerinden hangisi kişilerarası iletişimi başlatmada önemli bir rol oynar?

Soru 71

Net olmayan bir mesajı daha iyi anlayabilmek için ne yapılmalıdır?

Soru 72

Önyargı iletişim sürecini nasıl etkiler?

Soru 73

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 74

Özel güvenlik görevlisinin kılık-kıyafeti ve teçhizatı, kişilere hangi türde mesaj verir?

Soru 75

Aşağıdakilerden hangisi grupların özelliklerinden biri değildir?

Soru 76

Olayların içinde ani karar veren, topluluk içinde statü elde etmek için öne çıkarak eylemi başlatan ve devam ettiren kişilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 77

Korunan kişinin 24 saat esasına göre güvenliğinin sağlandığı faaliyete ne denir?

Soru 78

Bir spor müsabakasında bir grup taraftarın üstlerini aratmamak için direndiğini gören özel güvenlik görevlisi Osman’ın direnen gruba karşı aşağıdakilerden hangisi uygulaması gereken metotlardan biri değildir?

Soru 79

Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların etkilerinden biri değildir?

Soru 80

Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların etkilerini azaltmak amacıyla kullanılması gereken yöntemlerden biri değildir?

Soru 81

Toplumsal olaylara müdahale esnasında cop kullanılması gerekirse vuruş yeri vücudun hangi bölgesi olmalıdır?

Soru 82

Toplumsal olaylarda herhangi bir eyleme katılmayan ancak topluluğunun hareketlerini dışarıdan izleyen kişilere ne ad verilir?

Soru 83

Aşağıdakilerden hangisi toplantı ve gösteri yürüyüş çeşitleri arasında yer almaz?

Soru 84

Bir toplumsal olayda müdahale edilen grubu ikiye bölüp dağıtmak amacıyla kullanılan düzen hangisidir?

Soru 85

Saldırgan bir kalabalık arasında kalan özel güvenlik görevlisi Ömer göz yaşartıcı gaz kullanmak zorunda kalmıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Ömer’in kullanacağı göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından biri değildir?

Soru 86

Psikolojik açıdan, “Birbiri ile uyuşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda bireyi etkilediği duruma” ne denir?

Soru 87

Bir topluluğa girerek grubu suça teşvik eden onları tahrik eden kimselere ne ad verilir?

Soru 88

Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin nitelikleri arasında yer almaz?

Soru 89

Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada Temel Koruma Prensiplerinden değildir?

Soru 90

Aşağıdakilerden hangisinde kişi korumada güvenlik halkaları birlikte verilmiştir?

Soru 91

Koruduğumuz önemli kişiye karşı silahlı bir saldırı girişiminde, yapılması öngörülen en mantıklı seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 92

Aşağıdakilerden hangisi önemli kişinin makam aracı olarak kullanacağı araçta bulunması gereken özelliktir?

Soru 93

Tek araçlı koruma ile görevlerini yerine getiren özel güvenlik görevlileri, korunan şahısla birlikte seyir halinde iken korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe ne olmalıdır?

Soru 94

Öncü istihbarat ekibi programın yapılacağı A iline 3 gün öncesinden gitmiştir. Yapacakları öncü istihbarat çalışmasında aşağıda verilenlerden hangisini yapmalarına gerek yoktur?

Soru 95

Aşağıdakilerden hangisi koruma görevinin dört aşamasından biri değildir?

Soru 96

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında genel kollukla birlikte ve onların gözetiminde görev yapan özel güvenlik görevlileri stat girişlerinde hangi yazılı emre istinaden üst araması yaparlar?

Soru 97

Derbi maçında maraton tribünü girişinde polislerin gözetiminde üst araması için görevlendirilen özel güvenlik görevlisi Serhat, bir seyircinin üstünde silah tespit etmiştir. Bu olayla ilgili Serhat’ın yaptığı eylemlerden hangisi yanlıştır?

Soru 98

Genel kolluğa yardımcı olarak görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Bu kapsamda ÖGG’leri aşağıdaki maddelerden hangisini yapabilir?

Soru 99

Hastane polikliniğinde görevli özel güvenlik görevlisi Furkan, kargaşaya müdahale ederek bayan doktorun darp edildiği kargaşayı arkadaşlarının da yardımı ile önlemiştir. Bu olayla ilgili yapılan işlemlerden hangisi yanlıştır?

Soru 100

Aşağıdaki fiillerden hangisini yapan özel güvenlik görevlileri, altı ay süreyle özel güvenlik alanında görev alamazlar?

Soru 101

Uzaktan ya da yakından, canlıları .............., yaralayan, ............, canlı organizmaları hasta eden, cansızları ..............., yok eden araç ve aletlerin tümüne ......... denir. Boşluğa hangi seçenek gelmelidir?

Soru 102

Tek hareketli tabancanın özelliği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

Soru 103

Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yere ......... denir. Boşluğa hangi seçenek gelmelidir?

Soru 104

Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçaları arasında yer alır?

Soru 105

Aşağıdakilerden hangisi tabancanın ana parçalarından değildir?

Soru 106

Aşağıdakilerden hangisi Şarjörü oluşturan parçalardan değildir?

Soru 107

Aşağıdakilerden hangisi atıcının poligonda uyması gereken kurallardandır?

Soru 108

Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan bölümlerden değildir?

Soru 109

Fişeklerin ölçülerinin belirtilmesinde kullanılan “9x19 mm” ifadesindeki “9” neyi ifade eder?

Soru 110

Aşağıdakilerin hangisi Rayyür’ün tanımıdır?

Soru 111

Aşağıdakilerin hangisi Hatve’nin tanımıdır?

Soru 112

Aşağıdakilerden hangisi irca yayının görevidir?

Soru 113

Aşağıdakilerden hangisi atışa etki eden bireysel faktörlerden değildir?

Soru 114

Göz, gezin üst kenar orta noktası, arpacığın silme tepe noktasından hedefe doğru olan hatta ........... denir. Boşluğa hangi seçenek gelmelidir?

Soru 115

Aşağıdaki şıklardan hangisinde İlk Hız doğru tanımlanmıştır?

Soru 116

Fişeği ya da boş kovanı, fişek yatağından çıkartmaya yarayan sisteme ne ad verilir?

Soru 117

Aşağıdakilerden hangisi Atış Poligonunda bulunması gereken hatlardan değildir?

Soru 118

Aşağıdakilerden hangisi MP-5 makineli tabanca için söylenemez?

Soru 119

Silahın temizliğine başlamadan önce, yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 120

Aşağıdakilerden hangisi silahla yapılan kazaların kişisel sebeplerinden değildir?

Soru 121

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Kısa Namlulu Silahların parçalarından değildir?

Soru 122

Ateşleme sonrası mermi çekirdeğine yön ve istikamet veren parçaya ne ad verilir?

Soru 123

Aşağıdakilerden hangisi, atıcının tetik çekme (tetik ezme) hatalarından değildir?

Soru 124

Silahlarda bulunan tırnağın görevi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak tarif edilmiştir?

Soru 125

Aşağıdakilerden hangisi “Genel Emniyet Kurallarından” değildir?

Soru sayısı 125 - Doğru Cevap: 0 - Yanlış cevap: 0