Soru 1

Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanunda özel güvenlik görevlileri ile ilgili getirilen yasaklardan birisi değildir?

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma yetkisine sahiptir?

Soru 4

ÖGG’nin kamuya mahsus açık alanlarda kuvvetli suç şüphesi bulunmadıkça kimlik sorma yetkisini kullanmamalıdır. Kamuya ait açık alanlarda kimlik sorabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisine oluşması gerekir? İ. ÖGG’nin genel kolluk ile birlikte görev yapıyor olması gerekir İİ. Kimlik sorma uygulamasının kamu kolluğunca başlatılmış olması gerekir III. Kamu kolluğunun talebi olmalı IV. ÖGG’nin görev yaptığı şirketin sahibinin emri olmalı V. ÖGG’nin görev alanında olmalı VI. İstediği zaman ÖGG kimlik sorabilir

Soru 5

‘Zor kullanma şartları’ ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 6

Özel güvenlik komisyonu karar sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi suç işlendikten sonra özel güvenlik görevlisi tarafından yapılmaz?

Soru 8

Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi …… kararı üzerine ……iznine bağlıdır

Soru 9

5188 sayılı Kanunun 10’uncu maddesine göre, özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 10

Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin birer sureti, personelin göreve başladığı tarihten itibaren kaç gün içinde valiliğe verilir?

Soru 11

Yabancı kişilerin Türkiye’de özel güvenlik şirketi kurabilmesinde aranan temel ilke nedir?

Soru 12

Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içinde toplam kaç sınava girebilir?

Soru 13

5188 sayılı Kanunun 8’inci maddesine göre, koruma ve güvenlik hizmeti için ne kadar ve hangi özellikte ateşli silah bulundurulabileceğini aşağıdakilerden hangisi belirler?

Soru 14

Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu yürürlüğe girmeden önce önemli tesislerin güvenliği hangi Kanunla sağlanmıştır?

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın en son aşamasıdır?

Soru 16

Özel güvenlik hizmetlerinin mahiyetini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinin görevli olduğu yerde yakalayabileceği kişilerden değildir?

Soru 18

Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Osman, terminalin duyarlı kapısından geçen şahıs üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit etmiştir. Osman’ın aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 19

karşılaştırıldığında, aşağıdakilerden hangileri ortak yetki alanı olarak sayılabilir? İ. Zor kullanma II. İfade alma III. Yakalama IV. Olay yeri inceleme V. Arama

Soru 20

Görev yerinde, işlenen bir suçun failini yakalayan ve delillerini muhafaza eden özel güvenlik görevlisi hangi görevi ifa etmiştir?

Soru 21

Aşağıdaki tutanaklardan hangisi özel güvenlik personelince düzenlenemez?

Soru 22

Devriye görevi yaptığı güzergâhta şüpheli bir paket gören özel güvenlik görevlisi Ahmet’in yaptığı ve aşağıda belirtilen müdahalelerden hangisi yanlıştır?

Soru 23

Olay yerine gelen ilk ekibin yapmaması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 24

ÖGG Hasan’ın bir nokta görevi esnasında yaptığı davranışlardan hangisi doğru değildir?

Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel amaç ve fonksiyonları olarak sayılamaz?

Soru 26

Özel güvenlik görevlisi Ayşe görev alanı olan alışveriş merkezi girişinde bulunan X-Ray cihazından geçmek veya üzerini aratmak istemeyen kişi hakkında nasıl bir işlem yapmalıdır?

Soru 27

Özel güvenlik görevlisinin ‘kimlik sorma yetkisi’ ile ilgili yasal düzenleme hangisidir?

Soru 28

Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken hususlarda, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 29

Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, görev alanında bir suç ile karşılaştığında yapmakla görevli ve yetkili oldukları işlemlerle ilgili aşağıdaki hangi ifade yanlıştır?

Soru 30

Aşağıdakilerden hangisi “suçüstü” kavramı için söylenemez?

Soru 31

Özel güvenlik görevlilerinin kıyafetiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 32

Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden birisi değildir?

Soru 33

5188 sayılı Kanunun 23. maddesinde “ceza uygulaması” ile ilgili hangi ifade doğrudur?

Soru 34

Bir eşya üzerindeki zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılması işlemi hangi kavramla ifade edilir?

Soru 35

İş Kanununun 8’inci maddesine göre, süresi en az kaç ay olan iş sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması zorunludur?

Soru 36

stanbul pazarındaki yangında sabotaj ihtimaliyle iş yeri yanan ve can güvenliği bakımından alana girilmesi tehlike arz eden bir esnada Osman Bey ısrarla iş yerine girmek istemektedir. Özel güvenlik görevlilerinin Osman Beye yönelik yaptıkları yakalama aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 37

AVM de görevli özel güvenlik görevlileri Murat ve Kemal 16 yaşında bir genci hırsızlık yaparken suçüstü yakalar. Yakalamanın devamında yapılamayacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 38

Özel güvenlik görevlisi Levent, görev alanında meydana gelen bir olay ile ilgili eşkâl tarifinde bulunacaktır. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde diğerlerine göre önemli değildir?

Soru 39

İş Kanununun 20. maddesine göre, iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren ne kadar süre içerisinde mahkemeye dava açabilir?

Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonu kararı aranmaksızın özel güvenlik izni verilecek durumlardan değildir?

Soru 41

Özel Güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 42

Patlayıcı/uyuşturucu koklama detektörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 43

El detektörü ile yapılan kontrolde el detektörünün incelenecek bölge ile mesafesi ne kadar olmalıdır?

Soru 44

İlkyardım nedir?

Soru 45

Metal detektörler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 46

Aşağıdakilerden hangisi X-Ray kullanımı için doğru bir uygulama değildir?

Soru 47

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bir binaya sadece yetkili/izinli kişilerin giriş çıkışını sağlamak üzere kullanılan bir cihaz veya sistemdir? I- Kartlı geçiş sistemi II- X-ray cihazı III-Metal dedektörü

Soru 48

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının öncelikli amaçlarından değildir?

Soru 49

Trafik kazası geçirmiş bir kimsenin hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?

Soru 50

İlk yardımın temel uygulamaları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Soru 51

Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?

Soru 52

İlkyardımda hangi müdahale temel yaşam desteği değildir?

Soru 53

Ateşle temas etmesi durumunda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?

Soru 54

Kırık tespitinde doğru uygulama hangisidir?

Soru 55

Özel güvenlik görevlisi Kemal, görev yaptığı kurumda şokta olan bir hastayla karşılaşır. Aşağıdaki şıklardan hangisini yapmaması gerekir?

Soru 56

Özel güvenlik görevlisi Ali, bir patlama sonrası meydana gelen yangından sonra bir yaralıyı kurtarır. İlkyardım işlemleriyle ilgili hangi şık doğrudur?

Soru 57

Yanıcı madde, ısı ve oksijenin birleşerek reaksiyona girmesine ne ad verilir?

Soru 58

Yanmanın olabilmesi için ortamdaki oksijen miktarı maksimum % kaç olmalıdır?

Soru 59

Aşağıdakilerden hangisi katı madde yangınlarında en etkili söndürme prensibidir?

Soru 60

Portatif yangın söndürücü tüplerini en etkili şekilde kullanmak için, aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

Soru 61

Aşağıdakilerden hangisi yangınlarda söndürücü madde olarak kullanılmaz?

Soru 62

Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 63

Baz morfinin çeşitli kimyasal işlemlerden ve süreçlerden geçirilmesi sonucu elde edilen uyuşturucuya ………….denir.

Soru 64

Afyon grubuna dahil uyuşturucu maddeler merkezi sinir sistemi üzerinde uyuşukluk meydana getirmektedirler. Kliniklerde kullanılan eczalardan olduğundan …… ve yeşil reçete ile hastane ve eczanelerde satılmaktadır. Yukarıdaki cümlede boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 65

Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?

Soru 66

Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişimin temel şartlarından biridir?

Soru 67

İnsanlar, kurumlar, nesneler, olaylar vb. hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan peşin olarak verilmiş kararlara ne denir?

Soru 68

İletişimde “Sen Dili”ni kullanmak neden sakıncalıdır?

Soru 69

İletişim esnasında alıcının bir mesajı anlamaya çalışarak dinlemesine ne denir?

Soru 70

Özel güvenlik görevi sağlıklı bir emp ati becerisi gerektirir. Empati aşağıdaki tanımlardan hangisidir?

Soru 71

Bir özel güvenlik yöneticisinin aşağıdakilerden hangisini yapması kişiler arası iletişime katkı getirir?

Soru 72

Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurmanın nedenlerinden biri olamaz?

Soru 73

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin engellerinden biridir?

Soru 74

Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişimin temel ilkelerinden biri olamaz?

Soru 75

Aşağıdakilerden hangisi “Ben Merkezci” yaklaşımı tanımlamak için kullanılabilir?

Soru 76

Aşağıdakilerden hangisi stresin kaynaklarından biri değildir?

Soru 77

Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olayları başlatma usullerinden değildir?

Soru 78

Bir grubu ikiye bölmek amacıyla kullanılan düzen hangisidir?

Soru 79

Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan pasif kalabalıklardır?

Soru 80

Aşağıdakilerden hangisi kolektif davranışın özelliklerinden değildir?

Soru 81

Kişilerin olduğu gibi, toplumların da psikolojik özellikleri vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumun psikolojik özelliklerinden sayılmaz?

Soru 82

“İnsanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine” ne denir?

Soru 83

Topluluğa yeni mensubiyetten kaynaklanan psikolojik özellikler aşağıdakilerden hangisi değildir?

Soru 84

Aşağıdakilerin hangisi “Zehirleyici (öldürücü) Kimyasal Maddeler” grubuna dâhil değildir?

Soru 85

Tek kişiyle yapılan korumaya ne denir?

Soru 86

Bir kişinin sorumluluk alanının 180 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?

Soru 87

Spor ve sanatsal etkinlikler gibi ortak bir ilgi alanı bulunan insanların bir araya gelerek oluşturdukları topluluklardır. Tanımı yapılan bu topluluk hangi kalabalık çeşidine işaret eder?

Soru 88

Toplumsal olayları kontrol altına alma konusunda bazı genel prensipler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu prensipler içerisinde yer almaz?

Soru 89

Yaya olarak koruma yapılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 90

İki araçlı koruma düzeninde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 91

Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından değildir?

Soru 92

Siyasi, ekonomik, etnik kökeni vb. nedenlerle ülkesi için önemli olan kişilere önceden tasarlanarak yapılan öldürme girişimlerine ne denir?

Soru 93

Silahlı bir saldırı esnasında hangisi korumanın yapmaması gerekenlerdendir?

Soru 94

Önemli kişinin yaya intikali sırasında korunması için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması yanlıştır?

Soru 95

Açı tespitinde saat yöntemi kullanılır. Bu yöntemde “saldırgan saat 9’da” ifadesi hangi yönü ifade eder?

Soru 96

Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için yeterlilik belgesi hangi makamdan verilir?

Soru 97

Koruma amiri korunan kişinin neresinde bulunmalıdır?

Soru 98

Güzergâh güvenliği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 99

Spor alanlarında, genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlileri tarafından yapılacak üst aramasında kimden yazılı izin alınır?

Soru 100

Özel güvenlik görevlileri, adli görev olarak değerlendirilebilecek her türlü iş ve eylemi kime bildirmelidir?

Soru 101

Uzaktan ve yakından canlıları öldüren veya yaralayan, etkisiz hale getiren, canlı organizmaları hasta eden, cansız varlıkları tahrip veya imha eden aletlerin bütününe ne ad verilir?

Soru 102

Kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 103

Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan bölümler içerisinde yer alır?

Soru 104

Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz? Fişeğin, şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yere………..denir.

Soru 105

Yarı otomatik tabanca nedir?

Soru 106

Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?

Soru 107

Yerine getiren yayın görevi nedir?

Soru 108

Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir?

Soru 109

Ateşli silahlarla ilgili olarak aşağıda belirtilen kurallardan hangisi doğrudur?

Soru 110

Ateşleme sırasında şarjörde fişek bitmesine rağmen sürgünün geride kalmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 111

Aşağıdakilerden hangisi kapsülün ateşlememe sebeplerinden biri değildir?

Soru 112

Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlarla ilgili olarak belirtilen genel emniyet kuralları arasında yer almaz?

Soru 113

Karşılıklı iki set arasındaki mesafeye ......... denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 114

Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesi için ilerlediği mesafeye .......denir. Yukarıdaboşbırakılanyere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 115

Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir?

Soru 116

Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?

Soru 117

Aşağıdakilerden hangisi ateşli silah üzerinde bulunan emniyet sistemlerinden değildir?

Soru 118

Aşağıda, silah sökülürken uygulanacak kurallar verilmiştir. Bunların doğru sıralaması hangisidir? 1. Sürgü geriye doğru çekilir 2. Silahın namlusu ölü bir noktaya çevrilir 3. Şarjör çıkarılır 4. Fişek yatağı, gözle kontrol edilir Çekirdek

Soru 119

Namlu içerisinde bulunan yiv ve setlerin aşınması sonucu hangisi meydana gelmez?

Soru 120

Fişek ve çekirdeklerin hareketlerini ve bu hareketleri etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalı hangisidir?

Soru 121

Namluya yatay ve dikey olarak yön vererek nişan hattını oluşturmaya yarayan gez ve arpacıktan oluşan tertibata ne ad verilir?

Soru 122

Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 123

9x19 mm ifadesinde 19 mm neyi ifade eder?

Soru 124

Ateşli silahlarda çekirdeğin gidebileceği en uzak mesafeye ne denir?

Soru 125

Silahların genel olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru sayısı 125 - Doğru Cevap: 0 - Yanlış cevap: 0