Soru 1

Özel güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 2

Kişi özgürlüğünün genel kolluk tarafından hâkim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir?

Soru 3

İşyeri ve konut araması en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?

Soru 4

Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?

Soru 5

“ Hukuka aykırı arama …………. ve ele geçirilenler ……….” cümlesindeki boşluklara hangisi gelmelidir?

Soru 6

Özel güvenlik görevlilerinin hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurabileceği kim tarafından belirlenir?

Soru 7

Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?

Soru 8

Özel güvenliğin amacı, kamu güvenliğini ………….. mahiyettedir. Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9

Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?

Soru 10

Görevi esnasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

Soru 11

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine göre, kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetlerinin şirketlere gördürülmesi kimin iznine bağlıdır?

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilebilir?

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin yetkilerinden değildir?

Soru 14

Yakalama yetkisinin kaynağı hangi kanundur?

Soru 15

Özel güvenlik görevlileriyle ilgili hangisi yanlıştır?

Soru 16

Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına kim tarafından izin verilir?

Soru 17

Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması …………………. iznine tâbidir. Yukarıdaki cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 18

Özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla hangi sigortayı yaptırmak zorundadır?

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonunun oluşumunda bulunmaz?

Soru 20

Aşağıdaki ifadelerden hangisi 5188 sayılı Kanuna göre yanlıştır?

Soru 21

Zor kullanma yetkisinin kullanılması gerektiğinde izlenmesi gereken sıralama hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Soru 22

Görev alanı ve yetki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Soru 23

Aşağıdaki konulardan hangisi özel güvenliğin görev alanına girmez?

Soru 24

İl sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatlarının amiri kimdir?

Soru 25

Milletlerarası Anlaşmalar ne zaman bağlayıcılık kazanır?

Soru 26

Aşağıdaki olaylardan hangisini polise bildirmek gerekmez?

Soru 27

Geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni kim tarafından verilir?

Soru 28

Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya ne denir?

Soru 29

Özel Güvenlik Komisyonunun başkanı kimdir?

Soru 30

Özel güvenlik görevlisi, tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde, görev alanındaki işyeri veya konutlara nasıl girebilir?

Soru sayısı 30 - Doğru Cevap: 0 - Yanlış cevap: 0