Soru 1

Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?

Soru 2

”Özel güvenlik görevlisi;5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Kapsamında………hizmetlerini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişilerdir.”cümlesinde boş bırakılan yere gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3

Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı il idaresi Kanunundaki yetkilerin kullanılması sırasında özel güvenlik görevlileri kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdür?

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliği genel kolluktan farklı kılan ve göz önünde tutulmak zorunda kalınan unsurdur?

Soru 5

Özel güvenlik yaşam hakkı, mülkiyet ve zilyetlik gibi hakların gasp edilmesini önlemek ile görevlidir. Buna göre özel güvenlik hangi göreviyle genel kolluğa yardımcı olmaktadır?

Soru 6

5188 sayılı kanuna göre özel güvenlik görevlileri aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?

Soru 7

5188 sayılı Kanunla ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır?

Soru 8

Özel güvenlik görevlisinin, sivil kıyafetle görev yapabilmesi için kimden izin alınır?

Soru 9

5188 Sayılı Kanun hükümleri incelendiğinde, özel güvenlik görevlilerine ait yetki ve yasaklar bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 10

Hem genel kolluğun, hem de özel güvenliğin önleyici ve adli olmak üzere iki tür yetkisi vardır. Bu iki yetkiyi ayıran temel kıstas aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11

Polis aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde önleme araması yapamaz?

Soru 12

Aşağıdaki yetkiler zaman bakımından(önce ve sonra olacak şekilde) sıralanmıştır. Kura uymayan seçenek hangisidir?

Soru 13

Zor kullanma yetkisi için aşağıda belirtilenlerden hangisi doğru değildir?

Soru 14

Polisin silah kullanma yetkisi ile özel güvenlik görevlilerinin silah kullanma yetkisi arasında ne fark vardır? A) Aralarında hiçbir fark yoktur

Soru 15

Özel güvenlik personeli ile genel kolluk personeli görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından aşağıdakilerden hangisi ortak yetki alanına girmez?

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk görevlisi değildir?

Soru 17

Aşağıdaki ifadelerden hangisinde özel güvenlik görevlileri yapmış olduğu faaliyetlerle genel kolluğa yardımcı olduğu söylenemez?

Soru 18

A ilinde oynanacak olan bir futbol müsabakası nedeniyle spor alanına girişte genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlilerince izleyicilerin üstünün ve eşyasının aranabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yazılı emri gerekir?

Soru 19

Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında gerçekleşmiş olan olayda genel kolluğun hangi yetkisini kullanabilir?

Soru 20

Aşağıdaki kavramlardan hangisi genel kolluk personeli ve özel güvenlik görevlisi açısından farklı değildir?

Soru sayısı 20 - Doğru Cevap: 0 - Yanlış cevap: 0