Soru 1

Silahların sınıflandırılması aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan bölümler içerisinde yer almaz?

Soru 3

Yerine getiren yay (icra yayı) ın görevi nedir?

Soru 4

Fişek yatağından fişek yada boş kovanı çıkartan parça hangisidir?

Soru 5

Şarjörü oluşturan parçalar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Soru 6

Aşağıdaki parçalardan hangisi gövde (çerçeve) üzerinde bulunmaz?

Soru 7

Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?

Soru 8

Ateşleme tertibatının genel görevi nedir?

Soru 9

Fişeğin yada boş kovanın fişek yatağından çıkarmaya yarayan tertibata ……… denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlar üzerinde bulunan emniyet sistemlerinden biri değildir?

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kapsülün ateşleme sebeplerinden değildir?

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Kapak takımını çıkart (sürgü) II. Şarjörü çıkart III. Yerine getiren yayı çıkart IV. Namluyu çıkart V. Fişek yatağı kontrolü

Soru 13

Gez,arpacık,kovan atma boşluğu aşağıdaki grupların hangisinde bulunur?

Soru 14

Silah kurulu vaziyette değil iken, horozu hem kurup hemde düşürme özelliğine sahip silahlara …..silahlar denir. Boşluğa uygun olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki ifade gelmelidir?

Soru 15

Fişeklerin çaplarının belirlenmesinde kullanılan “9x19” ifadesindeki “19 mm” neyi ifade eder?

Soru 16

Ateşleme sonrasında çekirdeğe yön ve istikamet veren parçaya ne denir?

Soru 17

Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?

Soru 18

Tek hareketli(Single-action) tabancanın özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 19

Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçişi sırasında tırmandığı meyilli parçaya ne ad verilir?

Soru 20

Atış anında “Gez ve arpacık ile hedef” in görüntüsü nasıl olmalıdır?

Soru 21

Mp5 makineli tabancada aşağıdaki hangi çap ve uzunluktaki fişekleri atmaktadır?

Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?

Soru 23

Delici,kesici ve ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?

Soru 24

Göz,gezin üst kenar orta noktasından ve arpacığın silme üst tepesinden hedefe uzanan hatta……denir. Boşluğa hangi seçenek gelmelidir?

Soru 25

Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere …..atış için sıra bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere ….denir. Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

Soru 26

Aşağıdakilerin hangisi silahların özelliklerindendir?

Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi poligonda uyulması gereken kurallardandır?

Soru 28

Karşılıklı iki set arasındaki mesafeye ………denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 29

Atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride takılı kalması aşağıdakilerden hangisinin sonucunda olur?

Soru 30

Aşağıdakilerden hangisi tabancalarda bulunan emniyet sistemlerinden biri değildir?

Soru 31

İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 32

Toplu tabancalarda çıkarıcı yıldızının işlevi nedir?

Soru 33

İğnenin kırılması durumunda oluşacak arıza aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğrudur?

Soru 34

Aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki silahla ilgili ifade doğrudur?

Soru 35

Fişek yatağında kaç fişek bulunur?

Soru 36

Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini ne sağlar?

Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi silah bakım ve temizliği türlerindendir?

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi genel emniyet kuralları arasında yer almaz?

Soru 39

Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?

Soru 40

Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan, yok eden araç ve aletlerin tümüne ne denir?

Soru 41

Aşağıdakilerden hangisi atışta tetik ezmede uygulanacak kurallardandır?

Soru 42

“Horozdan aldığı darbeyi, atışa hazır fişeğin kapsülüne iletir” Bu ifade hangi parçanın görevidir?

Soru 43

Ö.G.G adaylarının atış becerisinin ölçüldüğü atış sınavında hedef üzerinde kaydettikleri her bir isabet için kazanılan puan ne kadardır?

Soru 44

Aşağıdakilerden hangisi silahların sınıflandırılmasında yer almaz?

Soru 45

Yarı otomatik tabancalarda fişek yatağı hangi parça ile bitişiktir?

Soru 46

Fişek, fişek yatağına girmiyorsa …….. Boşluğu tamamlayıcı olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

Soru 47

Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?

Soru 48

Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sistemlerini oluşturan parçalardan biri değildir?

Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?

Soru 50

Kovan dip tablasına takılarak atıştan sonra kovanın sürgü ile beraber geri gelerek çıkarıcı ile birlikte kovanın dışarı atılmasını sağlayan parçaya ne denir?

Soru sayısı 50 - Doğru Cevap: 0 - Yanlış cevap: 0