Soru 1

Birbirleriyle etkileşim halinde olan ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelen, en az iki kişiden oluşan topluluklara ne ad verilir?

Soru 2

şağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden değildir?

Soru 3

Toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapılacağı yer ve güzergah, aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

Soru 4

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Göre kapalı yerlerdeki toplantılar ne zamana kadar devam edebilir?

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ikincil(Temel olmayan) toplumsal bir gruba örnek olabilir?

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi birincil (Temel) toplumsal bir gruba örnek olabilir?

Soru 7

Bir grup içerisindeki bireylerin ilişkilerini, grubun oluşumunu, işleyişini, grubun varlığı için gerekli olan güç ve enerjiyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8

Belirli bir toprak parçası üzerinde yaşayan ya da ortak bir amacı gerçekleştirmeye çalışan, kendisine has dili,dini,kültürü,tarihi olan,aralarında birtakım görev ve sorumlulukları bulunan bireylerin oluşturduğu Topluluğa ne ad verilir?

Soru 9

İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya ölçülebilen hareketlerine ne ad verilir?

Soru 10

Bireyin grup ya da kalabalık içerisinde kendi inisiyatifi ile düşünememesi kendi kendisine karar verememesi durumunu aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade edebilir?

Soru 11

Olay mahallinde,hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaleye ne ad verilir?

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından birisidir?

Soru 13

Acil tedavi ve ilkyardımla ilgili hangisi doğrudur?

Soru 14

Olay yeri güvenliği sağlanırken yapılması yanlış olan hangisidir?

Soru 15

Hangisi vücudu oluşturan sistemlerden birisi değildir?

Soru 16

Hasta yaralının değerlendirilmesinde hangi işlemler yapılmalıdır?

Soru 17

Bilinci olmayan kazazedede hangi uygulama yanlıştır?

Soru 18

İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?

Soru 19

Bilinci kapalı olan kazazedede hava yolu nasıl açılır?

Soru 20

Solunumun olup olmadığı nasıl değerlendirilir?

Soru 21

Türkiye uyuşturucu kaçakçılığına…………………….suçu olarak bakmaktadır. Boşluğa gelecek doğru ifade hangisidir?

Soru 22

Aşağıdaki özelliklerden hangisi Kokain kullanan kişilerin tanınmasında görülen belirtilerden değildir?

Soru 23

Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 24

Döküldüğü veya sızdığı zaman kapalı alanlarda patlama ve açık alanlarda da parlama tehlikesi yaratan yanıcı madde hangisidir?

Soru 25

Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıdaki işlevlerden hangisini yapmak risklidir?

Soru 26

Hangi yangın türünde köpük ve su kesinlikle kullanılmaz?

Soru 27

Kapalı alanlarda Doğalgaz kaçağında gaz nerede birikir?

Soru 28

Deprem anında dışarıda iseniz alacağınız tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi söndürme maddesi değildir?

Soru 30

Deprem sırasında market veya alışveriş merkezinde olunduğu zaman yapılacak işlerden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 31

Özel güvenlik personeli ile genel kolluk personeli görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından aşağıdakilerden hangisi ortak yetki alanına giremez?

Soru 32

.............., il ve ilçe sınırları içerisinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Yukarıdaki cümlede boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 33

Polis; kendisine veya polis merkezine molotof ve benzeri silahlarla saldıranlara karşı hangi yetkisini kullanır?

Soru 34

İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir?

Soru 35

Aktif dinleme nedir?

Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ideal bir tanımı olamaz?

Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin başarılı şekilde ilerlemesine engel olur?

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimde mesaj iletmek için kullanılan araçlardan biri değildir?

Soru 39

Sözlü iletişimin en önemli unsuru nedir?

Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir iletişim sürecinin temel esaslarından biri değildir?

Soru 41

Özel güvenlik görevlisinin hangi niteliğinin ikna gücünün yüksek olmasına etkisi yoktur?

Soru 42

İyi bir dinleyici olmanın şartlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 43

Düşünmeden konuşmanın cezası sonradan düşünmeye mahkûm olmaktır. Bu atasözünde aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmektedir?

Soru 44

Jestler iletişimde neden önemlidir?

Soru 45

Aşağıdaki ifadelerden hangisi özel güvenlik görevlisine sorun çıkaran bir kişi karşısında problemin çözülmesine empatik yaklaşım gereğince katkıda bulunabilir?

Soru 46

Bir özel güvenlik görevlisi kendisinden karşılanması mümkün olmayan bir istekte bulunan bir kişiye nasıl karşılık verirse uygun bir davranış sergilemiş olur?

Soru 47

Aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin temel görevlerinden değildir?

Soru 48

Özel güvenlik görevlisi Ali görevli olduğu endüstriyel tesiste devriye atarken tespit etmiş olduğu aydınlatma problemini raporla ilgililere bildirmiş ve problem çözülmüştür. Bu durum Ali nin hangi görevleri içerisinde değerlendirilir?

Soru 49

Şahsın değişmeyen, benzemeyen ve belirleyici özelliklerinden faydalanarak, olay mağduru veya tanıkları ile yapılan mülakatta şüpheli profilinin belirlenmesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 50

Aşağıdakilerden hangisinin doğrudan veya dolaylı olarak biyolojik delil olma ihtimali yoktur?

Soru 51

Kontrol noktası görevlisi, elektronik cihazlarla yaptığı kontrol esnasında, ruhsatsız bir silaha rastladığı zaman ne yapmalıdır?

Soru 52

Alışveriş merkezinde görev yapan özel güvenlik görevlisi Filiz görevli olduğu esnada içinde yüklü miktarda para bulunan bir cüzdan bulmuştur. İzlemesi gereken en doğru yol aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 53

Özel güvenlik görevlisi Fatma görevli olduğu alışveriş merkezinde akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin kendi kendisine ve etrafına zarar verdiğini görmüş ve kişiye müdahale ederek kontrol altına almış kişinin özgürlüğünü fiilen geçici olarak kısıtlamıştır. Fatma hangi yetkisini kullanmıştır?

Soru 54

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi için arama kuralları bakımından yanlıştır?

Soru 55

Aşağıdakilerden hangileri özel güvenlik görevlilerinin kaba üst araması yapabilecekleri yerlerdendir? I-Hastaneler II-Havaalanları III-Spor müsabakaları IV-Parklar V-Alışveriş Merkezleri VI-Barajlar

Soru 56

Ana giriş kontrol noktasında en az 2(iki) kişi olması tavsiye edilen personel hangisidir?

Soru 57

Özel güvenlik personeli görev alanı içerisinde bir araçtan şüphelenildiğinde aşağıdaki hareket tarzlarından hangisini yapmamalıdır?

Soru 58

Havaalanları girişlerinde görev yapan özel güvenlik görevlileri hangi görevi yerine getirmektedir?

Soru 59

Özel güvenlik görevlisi açısından aşağıdaki elde edilen delillerden hangisi kanuna aykırı elde edilmiş delil niteliğindedir?

Soru 60

5188 SK Md.7 de özel güvenlik görevlilerinin aşağıdaki hangi yerlerde kimlik sorma yetkileri açıkça belirtilmemiştir?

Soru 61

Suçüstü halinde yakalamayı aşağıdakilerden hangileri yapabilir?I-Polis II-Özel güvenlik III-Mağdur IV-Görev alanı ve süresi dışında özel güvenlik

Soru 62

5188 S.K. Md.7 ye göre aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik görevlisi hakim kararı olmadan görev bölgesinde bulunan konuta girmeye yetkili değildir?

Soru 63

Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmada dikkat edilecek hususlardan değildir?

Soru 64

Kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için aşağıdaki belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?

Soru 65

Büyük bir parkta görevli olan özel güvenlik görevlisi Yalçın parkın içerisinde garip hareketler yapan bir şahıs görür. Şahsın yanına gittiğinde akli dengesinin yerinde olmadığını ve elinde Kırıkkale marka bir silah olduğunu fark eder. Silahı şahsın elinden zorla muhafaza altına alır. Şahsıda yakalayarak genel kolluğa haber verir. Burada silahı zorla muhafaza altına alma işlemine ne ad verilir?

Soru 66

Özel güvenlik görevlisi Hüseyin üniversitede gece vardiyasında bina içerisinde etrafı kontrol ederken elektrik kontağından çıkan kıvılcım neticesinde küçük çaplı bir yangın çıktığını görür. Hemen yangın söndürme cihazı ile müdahale eder ve durumu kontrol altına alır. Sabah bu durum ve olay hakkında üstlerini ve amirlerini bir yazı ile bilgilendirir. Bu yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 67

Aşağıdakilerden hangisi el tipi metal arama detektörleri ile tespit edilemez?

Soru 68

Kapı tipi metal arama detektöründen geçiş yapacak olan iki şahıs arasındaki konum ne olmalıdır?

Soru 69

Kapı tipi metal detektörüyle ilgili olarak uluslararası standartlar aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 70

X-ray cihazlarında konveyöre bırakılan bagajlardan mesafe aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 71

Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik sistemlerinden olan çember engellerden değildir?

Soru 72

Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?

Soru 73

Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerin niteliklerinden değildir?

Soru 74

Anayasaya göre temel hak ve özgürlüklerin tasnifi nasıldır?

Soru 75

5188 sayılı yasayla özel güvenlik görevlilerine tanınan yetkiler, kişilerin hangi özel hak ve hürriyetlerini sınırlandırır?

Soru 76

Türkiye de modern özel güvenlik hizmetleri ilk kez hangi kanunla kurulmuştur?

Soru 77

Ahmet Ziraat Bankasında memur statüsünde, Ayşe ise İş Bankasında işçi statüsünde özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadırlar. İşverenleriyle aralarında özlük hakları konusunda ihtilaf çıkmıştır. Bu konuyla ilgili olarak hangi mahkemeye/kuruma dava açmaları gerekir?

Soru 78

İşveren fabrikasında kendi bünyesindeki özel güvenlik biriminde bulunan iki özel güvenlik görevlisinin yanına ilave olarak, bir özel güvenlik şirketinden de beş özel güvenlik görevlisini hizmet satın almak suretiyle çalıştırmak istiyor. Böyle bir durumun mümkün olup olamayacağı ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?

Soru 79

Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı yasa kapsamında değildir?

Soru 80

80 ve 81 inci soruları aşağıdaki örnek olaya göre cevaplayınız; Alışveriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olan Bekir, önleme aramasına tabi olmak istemeyen ve içeri girmekten vazgeçerek geri dönen Cevdet in kafasına vurmuş ve yaralamıştır. Bu durumda; 80.Cevdet in aşağıda belirtilen hangi hakkı ihlal edilmiştir?

Soru 81

Özel güvenlik görevlisi Bekir aşağıda belirtilenlerden hangi durumla karşılaşır?

Soru 82

Hem genel kolluğun, hem de özel güvenliğin önleyici ve adli olmak üzere iki tür yetkisi vardır. Bu iki yetkiyi ayıran temel kıstas aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 83

Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?

Soru 84

Aşağıdakilerden hangisi grubun içerisinde bulunan kişi tiplerinden birisi değildir?

Soru 85

Polis aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde önleme araması yapamaz?

Soru 86

Stadyumda güvenlik kameraları ve anons sisteminin bulunduğu Kontrol Odasında aşağıda belirtilenlerden hangisi bulunamaz?

Soru 87

Aşağıdaki yetkiler zaman bakımından (önce ve sonra olacak şekilde) sıralanmıştır. Kurala uymayan seçenek hangisidir?

Soru 88

Zor kullanma yetkisi için aşağıda belirtilenlerden hangisi doğru değildir?

Soru 89

Merdiven kullanacak korunan kişiye uygulanan koruma düzeni için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 90

Zor kullanma yetkisi veren hallere ne ad verilir?

Soru 91

Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlar Bu önermede belirtilen hangi suçun tanımıdır?

Soru 92

Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma görevinin aşamalarından değildir?

Soru 93

Kapsamlı bir koruma düzeninde aşağıdakilerden hangi ekip bulunmaz?

Soru 94

Koruma aracında ekip amiri aracın neresinde oturur?

Soru 95

Kişi koruma düzeninde önemli kişiye en yakın görev yapması gereken ekip aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 96

Aşağıdakilerden hangisi koruma Amirinin özelliklerindendir?

Soru 97

Aşağıdakilerden hangisi öncü ekibin görevlerinden değildir?

Soru 98

Bu çember ilk savunma hattıdır. Gelebilecek olan saldırılar ilk olarak bu çemberde durdurulmaya çalışılır. Kontrol noktasında geçme yetkisi olan personelin isim listesi bulunmalıdır ve bu listeye göre geçişlere izin verilmelidir. Yukarıda koruma çemberlerinden hangisinin özellikleri verilmiştir?

Soru 99

Aşağıdakilerden hangisi motorize koruma ekibini oluşturan araçlardan değildir?

Soru 100

Bir kişiyle koruma düzeninde refakat korumasıdır. Bu düzende Koruma amiri korunan kişinin neresinde durur?

Soru 101

Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere ………………… denir?

Soru 102

Aşağıdaki parçalardan hangisi sürgü üzerinde bulunmaz?

Soru 103

Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?

Soru 104

Rampa nerede bulunur?

Soru 105

Ateşlemeden sonra sürgünün geri gelmesini sağlayan parçanın ismi nedir?

Soru 106

Göz- gez- arpacık ve hedefin aynı düzlem üzerinde bulunmasından oluşan hatta ne denir?

Soru 107

Aşağıdakilerden hangileri nişan tertibatı içerisinde yer alır?

Soru 108

Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta vardır?

Soru 109

Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 110

İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 111

Mermi ve saçma adı verilen özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen silahın parçasına verilen isim hangisidir?

Soru 112

Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 sayılı Kanun kapsamına girmez?

Soru 113

6136 sayılı Kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır?

Soru 114

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?

Soru 115

Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı yasa kapsamında değerlendirilmez?

Soru 116

Kimyasal silahları ateşli silahlardan ayıran özellik nedir?

Soru 117

Gez ve arpacık tabancanın hangi ana parçası üzerinde bulunur?

Soru 118

Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?

Soru 119

Çap nedir?

Soru 120

Aşağıdakilerinin hangisi nişan hattında bulunmaz?

Soru 121

Çıkarıcı tabancanın hangi ana parçası üzerinde bulunur?

Soru 122

Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?

Soru 123

Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Soru 124

Aşağıdakilerden hangisi hafif ateşli silahın ana parçalarından değildir?

Soru 125

Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?

Soru sayısı 125 - Doğru Cevap: 0 - Yanlış cevap: 0