Soru 1

Aşağıdaki olayların gerçekleşmesi durumunda işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı doğmaktadır. Hangi şıktaki sebebin diğerlerinden farklı olduğu söylenebilir?

Soru 2

Özel güvenlik şirketleri ve özel güvenlik görevlilerinin silah bulundurma ve taşıma yetkisiyle ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur?

Soru 3

Görevi esnasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

Soru 4

5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlisi kimlik kartıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 5

Özel güvenlik görevlisi Yunus, görevli bulunduğu alışveriş merkezine giriş yapan şahısların araçlarının bagajlarını kontrol etmek için açtığı esnada bir aracın bagaj kapağının camının kırılmasına sebebiyet vermiştir. Bu zararın tazmini amacıyla alışveriş merkezindeki özel güvenlik hizmetlerini yürüten firmaya getirilen yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6

Havalimanında görev yapan özel güvenlik görevlisi Vefa’ya buluntu bir cep telefonu teslim edilmiştir. Cep telefonu sahibinin ilgili birime müracaatı sonucunda yapılan araştırmada bahse konu telefonun özel güvenlik görevlisi Vefa tarafından bir arkadaşına hediye edildiği tespit edilmiştir. Yukarıda anlatılan olayda özel güvenlik görevlisinin hangi suçu işlediği söylenebilir?

Soru 7

Özel güvenlik görevlilerinin aşağıda sayılan haklardan hangisi ya da hangileri kısıtlanmıştır? I-Dernek kurma hakkı II-Siyasi partilere üye olma hakkı III-Sendikaya üye olma hakkı IV-Grev yapma hakkı V-Seçilme hakkı

Soru 8

I. Bir direnişi kırmak amacıyla olmalıdır II. Direnişi kıracak ölçüde olmalıdır III. Zor kullanma sırasında herhangi bir eşya kullanılabilir IV. Kademeli olarak artan nispette zor kullanılmalıdır Yukarıda sayılanlardan hangileri zor kullanmanın unsurlarındandır?

Soru 9

I. Bedeni kuvvet II. Maddi güç III. Silah kullanılması Yukarıda sayılan zor kullanma türlerinin kullanılması hangi sıralama ile olmalıdır?

Soru 10

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine göre, kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetlerinin şirketlere gördürülmesi kimin iznine bağlıdır?

Soru 11

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilebilir?

Soru 13

Bir alışveriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Mehmet kanuna uygun olarak yaptığı aramada bir şahıs üzerinde suç unsuruna rastlamıştır. Bu durumda Mehmet’in yapması gereken nedir?

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin yetkilerinden değildir?

Soru 15

Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerine verilecek eğitim en az kaç saat olmalıdır?

Soru 16

Yakalama yetkisinin kaynağı hangi kanundur?

Soru 17

Özel güvenlik görevlileriyle ilgili hangisi yanlıştır?

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi idari para cezası gerektiren yaptırım veya fiillerden değildir?

Soru 19

Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına kim tarafından izin verilir?

Soru 20

5188 sayılı Özel güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddesindeki ‘‘Görev alanı’’ belirlemede usul nedir?

Soru 21

Özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye kimler yetkilidir?

Soru 22

Özel güvenlik görevlilerine görev yaptığı esnada, yaklaşan Ali Bey, okul binasının arka tarafında 3 erkek şahsın, gizlice girdiklerini ve önlerine serdikleri bez üzerine ceplerindeki bazı değerli eşyaları çıkartarak saydıklarını ve birbirlerine pay ettiklerini, bunların hırsızlık suçu işlemiş olabileceklerini söylemesi konusu ile ilgili tuttuğu tutanağın çeşidi hangisidir?

Soru 23

“Milli Güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespiti amacıyla, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki amirin yazılı emriyle korumakla yükümlü bulunan yerlerde, kişinin üstlerinde, aracında, özel kâğıtlarında ve eşyasında yapılan arama işlemidir.” Yukarıda tanımı yapılan arama türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 24

Aşağıdakilerden hangisinde İtfaiye yangın ihbar numarası doğru olarak verilmiştir?

Soru 25

İşlenen suçun yeniden canlandırılmasına, failin tespitine, fail, mağdur ve olay yeri arasındaki ilişkinin ortaya konmasına yarayacak, laboratuarlarda bilimsel yöntem ve tekniklerle uzmanlar tarafından incelenip değerlendirildikten sonra, soruşturma ve yargılama sürecinde ispat vasıtası olarak kullanılabilecek herhangi bir nesneye ya da ize .......... denir. Tanımlamasındaki boşluğa hangisi gelmelidir?

Soru 26

Şüpheli bir paketle karşılaşıldığında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Soru 27

Silahlı özel güvenlik kartı sahibi Hasan için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 28

Özel güvenlik görevlileri Turan ve Cihan bir AVM’ de güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadır. Bir gün AVM’nin tuvaletler bölümünde zarf içerisinde bir miktar para bulurlar. En doğru hareket tarzları nedir?

Soru 29

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, özel güvenlik görevlilerinin ‘‘Yangın, deprem gibi tabii afet ve imdat istenmesi halinde ........................... iş yeri ve konutlara girme’’ yetkisine yönelik boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 30

Aşağıdaki hangi yerlerde nokta hizmet amacıyla nokta kurulmaz?

Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi tutanaklarda olmazsa olmazlardandır?

Soru 32

Suçüstü halinde yakalamayı aşağıdakilerden hangisi yapabilir?

Soru 33

Olay yerinde ki ilk ekip aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen delillerin özelliklerinden değildir?

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi saldırganın (şüpheli şahsın) takip edeceği yöntemlerden değildir?

Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi bomba elamanlarından değildir?

Soru 37

Polis bölgesinde, yasal yakalama yetkisini kullanan özel güvenlik görevlisinin yapacağı iş ve işlemler sırasıyla en doğru alarak hangisinde sıralanmıştır.

Soru 38

Özel güvenlik görevlilerinin ağır cezayı gerektiren fiillerden dolayı suçüstü hallerinde yakalama yetkilerinin kullanmalarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 39

Müze ve ören yerlerini korumakla görevlendirilen özel güvenlik görevlisinin temel güvenlik görevlerinin yansıra özellikle dikkat etmesi gereken önleyici görevi hangisidir?

Soru 40

Nokta özel güvenlik görevlilerinin görevlerinin devir ve tesliminde hangi yöntem kullanılmalıdır?

Soru 41

Bomba şüphesi taşıyan paket olayında hangisini yapmak yanlıştır?

Soru 42

X-ray operatörü olarak görev yapan özel güvenlik görevlisi Fatih, X-ray cihazından geçen çantanın ekrandaki görüntüsünde bomba düzeneği ve patlayıcı madde tespit etmiştir. Bu aşamada özel güvenlik görevlisinin müdahale tarzı ne olmalıdır?

Soru 43

X-Ray cihazlarında konveyör bandına bırakılan bagajların mesafe aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 44

Güvenlik yapılanmasında aşağıdakilerden hangisi iç halkada bulunur?

Soru 45

X ışının geçemediği maddeler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 46

Aşağıdakilerden hangisi sentetik yollarla üretilmemiş, doğada doğal olarak bulunan bir uyuşturucu maddedir?

Soru 47

X-ray cihazının tünel giriş çıkışlarında bulunan plastik perdelerin varlık nedeni aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru açıklanmıştır?

Soru 48

Otobanda seyir halindeyken karşı şeritte bir aracın yolun dışına savrulduğu görüldüğünde ilkyardımın temel uygulamaları açısından aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur?

Soru 49

İlk yardım uygulamaları açısından karşılaşılma ihtimali en yüksek olan yaralanmalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 50

Temizlik için kullanılan kimyasal maddeler ile oluşan yanıklara ilkyardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olacaktır?

Soru 51

Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığı olan kişilerde görülen davranış değişikliklerinden biri değildir?

Soru 52

Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığınız spor salonunda meydana gelen bir travmatik olaya yapacağınız ilkyardım uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 53

Görev bölgenizde bir kişinin herhangi bir nedenle bayılması halinde ilkyardım uygulaması olarak ne yapılmalıdır?

Soru 54

İnşaat sahasının güvenliğini sağlamakla görevli olduğunuz bir alanda, travma sonucu yaralanan işçiyi taşımanız gerekirse aşağıdakilerden hangisi doğru bir uygulama olmaz?

Soru 55

Üç (3) yaşındaki çocuğun kimyasal bir maddeyi içtiği görüldüğünde ilkyardım uygulamaları açısından aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur?

Soru 56

Yangın oluşmasını sağlayan etken hangisidir?

Soru 57

Zehirlenmelerle ilgili ilkyardım uygulamaları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 58

Özel güvenlik görevlisi olduğunuz bir park alanındaki hayvan ısırığı olayına müdahale ederken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

Soru 59

Aşağıdakilerden hangisi doğal afet olarak tanımlanamaz?

Soru 60

Kaza yapan bir aracın içinden yaralıyı çıkartmak gerektiğinde yapılması gereken ilkyardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 61

Yangına sebebiyet veren bazı durumlara örnekler aşağıda verilmiştir. I. Sabotajlar II. Önleyici tedbirlerin alınmaması III.Kazalar IV.İhmaller Buna göre, verilen örneklerden hangileri doğrudur?

Soru 62

Katı madde yangınlarında kullanılan soğutarak söndürme yönteminde kullanılan en etkili yangın söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 63

Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelere örnek verilemez?

Soru 64

Zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yer çekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru hareketine verilen isim aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 65

Görev yaptığı iş merkezinin asansöründe bulunduğu sırada depreme yakalanan özel güvenlik görevlisi Efe, nasıl hareket etmelidir?

Soru 66

Kurum üyelerince paylaşılan, anlamlar, inançlar ve değerler bütününe ne ad verilir?

Soru 67

İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses, yazı, söz ya da davranışa ne ad verilir?

Soru 68

Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?

Soru 69

Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?

Soru 70

Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 71

Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?

Soru 72

Çalıştığı iş yerine kişinin arkasından konuşulması, kendini gösterme olanaklarının kısıtlanması, iş arkadaşlarının kişiyle konuşmaması neyin göstergesidir?

Soru 73

İletişim ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Soru 74

Göksu parkında özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Erdi ile Salih 12 Nisan 2017 günü gece devriye görevinde kendilerine doğru hızla koşarak gelen, üstü başı yırtılmış, burnundan kanlar akan Hamdullah’ı görürler. Erdi ile Salih durumla alakalı gerekli detayları alabilmek için hangisini yapmamalıdır?

Soru 75

Düşünce, duygu ya da bilginin kaynak tarafından kodlanmış (hazırlanmış) biçimine ne denir?

Soru 76

Dinleyicinin konuşana, anlattığı ile ilgilendiği, onun sorununu gerçekten hissettiği izlenimini veren dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 77

Sözsüz iletişimin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?

Soru 78

Aşağıdakilerden hangisi gruba bağlılığı artıran nedenlerden birisi değildir?

Soru 79

Aşağıdakilerden hangisi topluluklara müdahale prensiplerinden birisi olamaz?

Soru 80

Grubun herhangi bir kısmında ortaya çıkan değişmelerin grup üyeleri üzerinde ve bu grubun yapısında meydana getirdiği etki ve tepkileri ifade eden terim/kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 81

Cop, kolluk birimleri ve özel güvenlik çalışanları tarafından aşağıda belirtilen hangi amaç için kullanılmaz?

Soru 82

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlileri, zor kullanma yetkisini hangi kanundan almaktadır?

Soru 83

Korunan kişiye pasta atılması olayı için nasıl bir saldırı olduğu söylenebilir?

Soru 84

Örgüt içinde henüz mevcut olmayan ancak çatışmaya neden olabilecek durumlar söz konusu olduğunda ................ çatışmanın varlığından söz edilebilir. Bu cümledeki boşluğa hangi şıktaki yanıt gelmelidir?

Soru 85

Devriye Hizmetlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 86

Psikolojik anlamda canlıların dış dünyaya karşı gösterdikleri gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen eylemlerine ne ad verilir?

Soru 87

Aşağıdakilerden hangisi kama düzeninin amaçlarından biri değildir?

Soru 88

Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu, düşünce, inanç normları gibi özellikleri kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık haline gelmesine ne denir?

Soru 89

Nedenlerine göre değerlendirildiğinde, mevcut sistemi beğenmeyip, değiştirmek isteyen kişi veya grupların, ideolojilerini beğenmedikleri kişilere karşı gerçekleştirdikleri veya teşebbüs ettikleri suikast türüne ne ad verilir?

Soru 90

Ziyaret yapılacak yerlerde, korunan kişinin güvenliğini tehlikeye düşürme ihtimali olan mevcut ve muhtemel tehlikelerin tespit edilerek, etkisiz hale getirmek veya en aza indirmek amacıyla yapılan çalışmalara ne ad verilir?

Soru 91

Önemli kişinin can güvenliğine karşı merdivenlerde sağlanan korumada hangisi doğru değildir?

Soru 92

Önemli kişiye karşı yapılan bir bıçaklı saldırıda 4 kişilik bir koruma ekibi tarafından aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

Soru 93

Trafikte durulduğunda, korunan kişinin aracı ile koruma araçlarının alacağı tedbirlerden biri değildir?

Soru 94

İki araçlı koruma düzeninde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 95

Konvoy düzenlerinde, konvoyun önünde giden, konvoyun hızını ayarlayan, yerel kolluk kuvvetinin üst düzey yetkilisi ile yakın koruma elamanlarından birinin bulunduğu araca ne denir?

Soru 96

Özel kolluk, yaşam hakkı, mülkiyet ve zilyetlik gibi hakların gasp edilmesini önlemek ile görevlidir. Buna göre özel güvenlik hangi göreviyle genel kolluğa yardımcı olmaktadır?

Soru 97

Tek araçlı koruma ile görevlerini yerine getiren özel güvenlik görevlileri, korunan şahısla birlikte seyir halinde iken bombalı saldırıya uğramışlardır ve makam aracı hareket kabiliyetini yitirmiştir. Bu durumda özel güvenlik görevlilerinin yapacağı en uygun davranış aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 98

Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?

Soru 99

Özel güvenlik görevlisi, şüpheli hareketler sergileyen, kimliğini ibraz edemeyen kişilere ilişkin ne işlem yapmalıdır?

Soru 100

Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve kaymakamlara verilen yetkiler saklıdır. Bu yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli ..........ve..........emirlerini yerine getirmek zorundadır. Cümledeki boşluklara hangi ikili getirilmelidir?

Soru 101

Tetiğe ilk basınç uygulamaya başlamadan önce alınması gereken boşluğa ne ad verilir?

Soru 102

Fişek rampası kırılan bir tabancada aşağıdaki arızalardan hangisi görülür?

Soru 103

Aşağıdaki silah parçalarından hangisinin balistik izin oluşması yönünden etkisi yoktur?

Soru 104

Aşağıdakilerden hangisi sürgü grubu (kapak takımı) üzerinde yer almaz?

Soru 105

Tabancanın iğnesinin kırılması durumunda aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

Soru 106

Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında yer almaz?

Soru 107

Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir?

Soru 108

Aşağıdakilerden hangisi atış antrenman metotlarından değildir?

Soru 109

Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet tertibatı hangisidir?

Soru 110

Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 111

Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?

Soru 112

Fişek ve çekirdeklerin hareketlerini inceleyen bilim dalı hangisidir?

Soru 113

Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?

Soru 114

Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 115

Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?

Soru 116

Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Soru 117

Aşağıda, silah sökülürken uygulanacak kurallar verilmiştir. Bunların doğru sıralaması hangisidir? 1. Sürgü geriye doğru çekilir 2. Silahın namlusu ölü bir noktaya çevrilir 3. Şarjör çıkarılır 4. Fişek yatağı gözle kontrol edilir

Soru 118

Rampa nedir?

Soru 119

Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmamasının sebebi olamaz?

Soru 120

Tırnak kırılır ise aşağıdaki sorunlardan hangisi ile karşılaşılır?

Soru 121

Aşağıdaki fişeklerin hangisinde barut bulunmaz?

Soru 122

Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?

Soru 123

Namlu içerisinde bulunan yiv ve setlerin aşınması sonucu hangisi meydana gelmez?

Soru 124

Silahların genel olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 125

Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?

Soru sayısı 125 - Doğru Cevap: 0 - Yanlış cevap: 0