Soru 1

Özel güvenlik görevlisinin çalışma izni alabilmesi amacıyla düzenlenen “Özel güvenlik görevlisi olur.” ibaresini içeren sağlık raporunda aşağıdaki dallardan hangisinin bulunması gerekir?

Soru 2

Özel güvenlik görevlisi Yalçın, şehirlerarası otobüs terminalinde görev yapmaktadır. Terminal giriş noktasındaki görevi esnasında durumundan şüphelendiği bir erkek şahıs ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin silahlı görev yapabileceği yerlendendir?

Soru 4

5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

Soru 5

Acele ve geçici durumlarda özel güvenlik izni vermeye aşağıdaki makamlardan hangisi yetkilidir?

Soru 6

Görevli bulunduğu spor tesisinin otoparkında görevlendirilen özel güvenlik görevlisi Hasan, araç camını kırarak otodan eşya çalan bir şahsın olduğunu görmesi üzerine, şahsı kovalamak suretiyle yakında bulunan bir apartmanın bahçesinde yakalar ve olay yerine çağrılan genel kolluk görevlilerine şahsı teslim eder. Özel güvenlik görevlisi Hasan’ın bu davranışını tanımlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7

Özel güvenlik komisyonu üyeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

Soru 8

Özel güvenlik görevlisi Onur, para nakli ile görevlendirilmiştir. Özel güvenlik görevlisi Onur’un görev alanı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

Soru 9

Özel güvenlik görevlisi İbrahim, görevli bulunduğu banka içerisinde meydana gelen gasp olayı esnasında kendisine silahla ateş eden saldırgana karşı silahını kullanmış ve saldırganın yaralanmasına neden olmuştur. 5188 sayılı Kanunda zor kullanma yetkisi ile ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 25’inci maddesine atıfta bulunulmuştur. Türk Ceza Kanununun 25’inci maddesinin konusu aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

Soru 10

Özel güvenlik görevlisi Metin, izinli olduğu bir gün üniforması ile özel güvenlik elemanlarının sorunları hususunda tertip edilen bir mitinge katılmıştır. Bu durumun mitingde görevli güvenlik amiri tarafından tespit edilmesi üzerine kendisine uygulanacak olan yaptırım aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

Soru 11

Görev alanı içerisinde bir suç şüphesi ile özel güvenlik görevlisi Taner tarafından yakalanan kişinin kaçacağı, kendisine veya başkalarının hayat ve beden bütünlüğüne zarar verebileceği değerlendirilmesi halinde şüpheliye kelepçe takılması özel güvenlik görevlilerinin sahip olduğu hangi yetki kapsamında yapılan bir işlemdir?

Soru 12

Özel güvenlik kimlik kartı hususunda aşağıda yazılı bilgilerden hangisi doğru değildir?

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma yetkisine sahiptir?

Soru 14

Hangi hizmet için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceğine karar verecek olan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15

Güvenlik hizmetinin özel güvenlik tarafından görülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisinde komisyon kararı olmaksızın, valilik tarafından izin verilebilir?

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görev alanları içerisinde meydana gelen bir olayın aydınlatılması amacıyla sahip oldukları yetkilerden değildir?

Soru 17

2559 sayılı PVSK’da tanımlanan kimlik sorma yetkisi özel güvenlik görevlilerince ne zaman kullanılamaz?

Soru 18

“Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı işlenen suçlar ……… karşı işlenmiş sayılır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 19

5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlileri yetkilerini hangi durumda kullanabilirler?

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi grubu belirleyen temel öğeler arasında yer almaz?

Soru 21

Özel güvenlik personelinin, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılabilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin uygulamada göz önünde bulundurması gereken genel ilkelerden değildir?

Soru 23

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeden en az ne kadar zaman önce bildirimde bulunmak gerekir?

Soru 24

Birbirinden bağımsız, düzensiz ve habersiz bir şekilde çok sayıda insanın amaçsız olarak bir araya gelmesiyle meydana gelen insan topluluğuna ne ad verilir?

Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın özelliklerindendir?

Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda uyulacak genel prensiplerden biri değildir?

Soru 27

Belirli bir amaç doğrultusunda bir araya gelmiş, aynı düşünce ve fikirleri paylaşarak eylemsel faaliyetlerde birlikte hareket eden, örgütlenmiş insanlardan oluşan kümeye ne ad verilir?

Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenebilecek alanlardandır?

Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi kitleyle hareket eden birey özelliklerinden değildir?

Soru 30

Özel olarak yetiştirilmiş, gözü pek, saldırgan, neden, nasıl, ne zaman eyleme geçecekleri ve hangi sloganı atacakları önceden planlanmış olan militanlardır. Yukarıda tanımı yapılan grup aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddelerin kullanılması sonrasında ortaya çıkacak durumlardan biri değildir?

Soru 32

Amfetamin veya fenetylline maddesinin çeşitli kimyasallarla birleştirilmesiyle elde edilen, genelde tablet halinde bulunan ve üzerinde logo olarak iç içe geçmiş “C” harfi bulunan, oral yolla tüketilen uyuşturucu madde aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ve özel güvenlik arasındaki farklardan birisi değildir?

Soru 34

Ülkenin genel emniyet ve asayiş işlerinden kim sorumludur?

Soru 35

Özel güvenlik görevlisi Ahmet, görev yaptığı konut sitesinde meydana gelen ve müdahale ettiği bir kavga olayını kime bildirmelidir?

Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri ile genel kolluğun birlikte yapabileceği bir görev değildir?

Soru 37

Örgüt içinde en sık görülen çatışma biçimi hangisidir?

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçlarından birisi değildir?

Soru 39

Özel güvenlik görevlisi Oya, karşısındaki kişiye uygulaması gereken güvenlik tedbirlerini anlatırken şahsın onu dinlemediğini ve başka bir şeyle ilgilendiğini görüyor. Anlatılan olayda iletişimin temel ilkelerinden hangisi yerine getirilmemiştir?

Soru 40

Genel olarak iki öğe arasında birbiriyle ilişkili bir dizi mesaj alışverişine ne ad verilir?

Soru 41

…..…. kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlaması, bunu da karşısındaki kişiye iletmesidir. Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

Soru 42

Birine önemli bir konuyu ya da bir problemimizi anlatacağımız zaman; “Beni can kulağıyla dinle” deriz. “Can kulağıyla dinlemek” hangi tür dinleme biçimine örnektir?

Soru 43

Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?

Soru 44

Suçlayıcı, genelleyici ve çözümden uzaklaştıran bir konuşma tarzı benimseyen bir kişi kendini ifade etme türlerinden hangisini kullanmaktadır?

Soru 45

Aşağıdakilerden hangisi çatışmanın bireyler üzerinde yarattığı olumsuz sonuçlardan biridir?

Soru 46

Aşağıdakilerden hangisi hazırlık yapılarak konuşmayı gerektirir?

Soru 47

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin öğelerinden biri değildir?

Soru 48

Kişilerarası ilişkilerde yargılamak, eleştirmek, suçlamak, yorumlamak, analiz etme, sınamak, emir vermek gibi bazı davranışlar ve iletişimi olumsuz etkileyecek ifadeler vardır. Yukarıda belirtilen bu ifadelere ne ad verilir?

Soru 49

Karşılıklı yemek yediğiniz özel güvenlik görevlisi arkadaşınızın hava yolu kısmi tıkandığında ilk yardım uygulaması olarak yapacağınız hangi uygulama yanlış olacaktır?

Soru 50

Aşağıdakilerden hangisi, giriş güvenliğini sağladığı binanın önünde meydana gelen trafik kazası olayına müdahale eden özel güvenlik görevlisinin yapması gereken doğru uygulamalardan değildir?

Soru 51

Aşağıdakilerden hangisi, güvenliğini sağladığınız okulda travmatik bir olay gerçekleşmesi sonucunda 112’yi ararken dikkat etmeniz gereken hususlardan değildir?

Soru 52

Bilinci olmayan kazazedede solunum varsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 53

Patlamış mısır yerken hava yolu tam tıkanan birisinde aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez?

Soru 54

Kanamanın durdurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 55

Atardamar kanamasında diğer damar kanamalarından farklı olarak neden daha fazla kan kaybı olur?

Soru 56

Güvenliğini sağladığınız fabrikada meydana gelen yüksekten düşme neticesinde oluşan kafatası veya omurga yaralanmasına ilk yardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 57

Solunumu ve kalbi durmuş kişiye 5 dakika içinde müdahale edilmezse ne olur?

Soru 58

İş arkadaşınızın bacağına kaynar su döküldüğünde yapmanız gereken ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 59

Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemlerinin kullanım amaçlarından biri değildir?

Soru 60

Alışveriş merkezi girişinde görev yapan özel güvenlik görevlisi Selim, bir kişinin kapı tipi metal arama dedektöründen geçerken cihazın alarm vermesi neticesinde aşağıdaki müdahale şekillerinden hangisini uygulaması gerekmektedir?

Soru 61

Radyasyondan temel korunma yöntemleri üç ana unsur ile değerlendirilir. Bunlar aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

Soru 62

Aşağıdakilerden hangisi el tipi metal arama dedektörüyle tespit edilemez?

Soru 63

Karbon bileşikleri içermeyen metalden yapılmış kesici, delici, ateşli silahlar, çelik, demir, alüminyum vb. maddeler ………, karbon bileşikleri içeren tahta, plastik, plastik patlayıcılar, narkotik, şeker, gıda vb. maddeler ise………….…………. renk veya tonlarında görünürler. Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?

Soru 64

Bir kişinin sorumluluk alanının 180 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?

Soru 65

Aşağıdakilerden hangisi destek ekiplerinden değildir?

Soru 66

Aşağıdakilerden hangisi güzergâhta yapılacak öncü çalışması arasında yer almaz?

Soru 67

VIP araçtan indiğinde, sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 68

Terör eylemleri ve yöneldikleri hedefler göz önüne alındığında hangisinden söz edilemez?

Soru 69

Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma ile ilgili yanlış bir ifadedir?

Soru 70

“Önemli kişiyi koruma” temel kuralları içerisinde yer alan özellik hangisidir?

Soru 71

“………………………..” kalabalığın yoğun olduğu yerlerde, önemli kişiye daha yakın konumda çalışır. Tehdidin azaldığı yerlerde halka genişletilir. Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun ifade hangisidir?

Soru 72

Bir koruma personeli ‘6’da minibüste 2 kişi” ya da Balkonda saldırgan 3’te” şeklinde söylemde bulunuyorsa aşağıdakilerden hangisinden bahsedilir?

Soru 73

Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesiyle meydana gelen olay aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 74

Havaalanındaki uçak hangarlarında görev yapan özel güvenlik görevlisi Hasan, hangarda çıkan bir yangına ilk müdahaleyi hangi tip söndürücü ile yapar?

Soru 75

Aşağıdakilerden hangisi patlama sonucu ortaya çıkan etkilerden birisi değildir?

Soru 76

Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlisi Buse’nin görev yaptığı iş merkezinde yangın çıkması durumunda karşılaşabileceği tehlikelerden birisi değildir?

Soru 77

Aşağıdakilerden hangisi Yangın Söndürme Sistemleri arasında yer almaz?

Soru 78

Özel güvenlik görevlisi Ahmet, görevli olduğu giyim mağazasında yangın çıkması durumunda aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

Soru 79

Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme yöntemlerinden değildir?

Soru 80

Kapalı bir mekândaki doğalgaz kaçağında gaz nerede birikir?

Soru 81

Olay yerine Genel Kolluktan görevliler gelinceye kadar aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görevlerinden birisi değildir?

Soru 82

Stadyumda genel kolluğun gözetimi ve denetiminde seyircilerin kaba üst aramasını yapan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yerine getirmiştir?

Soru 83

Aşağıdakilerden hangisinin birincil amacı önleyici güvenlik değildir?

Soru 84

Hangisi devriyenin görevlerinin ana başlıklarından değildir?

Soru 85

Koruduğunuz tesise bir telefon şirketinden internet bağlantısı için geldiklerini söyleyen kişiler araçla geldiler davranış biçiminiz ne olmalıdır?

Soru 86

Tutanaklar için hangi ifade yanlıştır?

Soru 87

Hangisi elde ediliş biçimi bakımından kanuni olarak delil sayılamaz?

Soru 88

Özel güvenlik görevlilerince kontrol altına alınan olay yerine aşağıda sayılan hangi görevliler veya görevlinin girişine müsaade edilmez?

Soru 89

Korunan tesis veya alanda sebebi bilinmeyen bir patlamaya müdahale ederken önleyici hizmetler kapsamında öncelikle düşünülmesi gereken hangisi olmalıdır?

Soru 90

Aşağıdakilerden hangisi adli aramadır?

Soru 91

Kontrol noktasının girişinde cihazlardan önce kontrole tabi tutulacak kişilerin güvenlik cihazlarına tek tek girmesini temin etmekle, girişte kişilere uyması gereken kuralları bildirmekle görevli personele ne ad verilir?

Soru 92

Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisi kapsamında yer almaz?

Soru 93

Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut veya hayatına yönelik var olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin gözaltına veya muhafaza altına alma işlemlerinden önce özgürlüğünün geçici olarak ve fiilen kısıtlanarak denetim altına alınmasına ne denir?

Soru 94

Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?

Soru 95

Aşağıdakilerden hangisi yaya devriyenin dezavantajlarından değildir?

Soru 96

Aşağıdakilerden hangisi suç işlendikten sonra özel güvenlik görevlisi tarafından yapılmaz?

Soru 97

Özel güvenlik görevlisi Hamit, çalışmış olduğu fabrikada gece vardiyasında görev yaparken bina içerisinde etrafı kontrol esnasında sebebini bilmediği küçük çaplı bir yangın çıktığını görür. Hemen yangın söndürme cihazı ile müdahale eder ve durumu kontrol altına alır. Sabah bu durum ve olay hakkında üstlerini ve amirlerini bir yazı ile bilgilendirir. Bu yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 98

Eşkâl tespitinde aşağıdakilerden hangisi daha öncelikli ve önemlidir?

Soru 99

Özel güvenlik görevlisi Sinan’ın nokta görevi yerinden ne kadarlık bir mesafe ayrılması doğrudur?

Soru 100

Uyuşturucu maddelere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 101

PVSK‘nın 16. maddesi uyarınca başka suretle def’i mümkün olmayan durumlarda aşağıdakilerden hangisinde polisin silah kullanma yetkisi yoktur?

Soru 102

Polisin silah taşıma yetkisi hangi kanunla düzenlenmiştir?

Soru 103

Silah bulundurma ruhsatını illerde hangi makam verir?

Soru 104

Silah bulundurma ruhsatında yaş sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 105

Atışta ilk hız nedir?

Soru 106

Fişek ve çekirdeklerin hareketlerini inceleyen bilim dalı hangisidir?

Soru 107

Kalibre nedir?

Soru 108

Yerine getiren yay kırık veya özelliğini kaybetmiş ise silah hangi işlevini yapamaz?

Soru 109

Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?

Soru 110

Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 111

Fişeği oluşturan unsunlar hangi şıkta doğru verilmiştir

Soru 112

Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I- Kapak takımını çıkart II- Şarjörü çıkart III- Yerine getiren yayı çıkart IV- Namluyu çıkart V- Tabancayı boşalt

Soru 113

Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet tertibatı hangisidir?

Soru 114

Rampa nedir?

Soru 115

Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?

Soru 116

Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmamasının sebebi olamaz?

Soru 117

Aşağıdakilerden hangisi çekirdekli fişeklere örnektir?

Soru 118

Aşağıdaki fişeklerin hangisinde barut bulunmaz?

Soru 119

Aşağıdakilerden hangisi ana emniyet tertibatlarındandır?

Soru 120

Tırnak kırılır ise aşağıdaki sorunlardan hangisi ile karşılaşılır?

Soru 121

Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere kaç derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır?

Soru 122

Şarjör yayının üst kısmında bulunan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?

Soru 123

Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından biri değildir?

Soru 124

Namlu içinde helezon seklinde birbirine paralel olarak uzanan setlerin, fişek çekirdeği üzerindeki silaha özgü bıraktığı izlere ………..denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?

Soru 125

Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarından değildir?

Soru sayısı 125 - Doğru Cevap: 0 - Yanlış cevap: 0